ADESILEX P4

0
1676

ADESILEX P4 MAPEI

ADESILEX P4ADESILEX P4 MAPEI to szybkowiążący, samorozpływny klej cementowy o podwyższonych parametrach do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego Szybkowiążąca masa szpachlowa do wyrównywania powierzchni poziomych.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Adesilex P4 jest przeznaczony do szybkiego cienkowarstwowego, średniowarstwowego i grubowarstwowego (3 – 20 mm), przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz na powierzchniach poziomych.

Adesilex P4 rekomendowany jest w szczególności do szybkiego montażu okładzin średniego i dużego formatu na podłożach narażonych na bardzo duże obciążenia mechaniczne oraz oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (centra handlowe, magazyny, balkony, tarasy itp.). Adesilex P4 jest idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności wykonania szybkich remontów i renowacji, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i handlowych oraz użyteczności publicznej.

Adesilex P4 jest polecany również do wyrównywania podkładów cementowych, istniejących posadzek ceramicznych i kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz szybkie wznoszenie murów z cegieł, pustaków ceramicznych i bloczków betonowych.

Przykłady zastosowania Szybkie klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych i anhydrytowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • tarasach, balkonach;
 • podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków.
 • w miejscach, gdzie konieczne są szybka wymiana płytek i wypełnienie braków w podłożu.
Ponadto Adesilex P4 jest rekomendowany do:
 • szybkiego wyrównywania i szpachlowania nierówności, przed montażem płytek ceramicznych;
 • szybkiego wznoszenia ścian z pustaków ceramicznych lub bloczków betonowych, wszędzie tam, gdzie występuje konieczność jak najszybszego wykonania prac.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex P4 to wodo- i mrozoodporny, szybkowiążący, szary klej cementowy, składający się ze specjalnej mieszanki cementów, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i dodatków, wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI.

Adesilex P4 po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:
 • półpłynną konsystencję, która ułatwia aplikację;
 • zapewnia 100% wypełnienie przestrzeni podpłytkowej bez konieczności stosowania metody kombinowanej (podwójnego smarowania) przy montażu płytek;  pozwala na wykonanie warstw grubości od 3 do 20 mm;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie pozwalająca przenosić duże obciążenia posadzek ułożonych wewnątrz i na zewnątrz;
 • wysoka przyczepność początkowa;
 • kontrolowany skurcz umożliwiający układanie okładzin na warstwie kleju do 20 mm bez ryzyka wystąpienia uszkodzeń spowodowanych nadmiernym skurczem zaprawy podczas schnięcia.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: szybkie klejenie i wyrównanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni poziomych.
Maksymalny czas użytkowania: 1 godz.
Grubość nakładanej warstwy: 3-20 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 4 godz.
Nakładanie: pacą zębatą nr 6 lub 10 albo pacą z półokrągłym zębem.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 4-10 kg/m².
Opakowania: worki 25 kg.
Możliwość mieszania z kruszywem: do 20% wagowo

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Adesilex P4  powinno być równe, mocne, stabilne,  odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz w razie konieczności zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T.

Podłoża niechłonne lub o małej chłonności tj.: istniejące posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp., (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża) należy zagruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T. Tradycyjne podłoża cementowe powinny być sezonowane przez co najmniej 28 dni (wilgotność ≤4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym),  chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność  ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym tj.: Primer G lub Eco Prim T.

Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny  poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące, a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%.

Przygotowanie kleju

Wymieszać zawartość 25 kg worka Adesilex P4 z 5,0 – 5,5 l czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 60 minut (w temp. + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża mogą skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również jego czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności. Adesilex P4 może być stosowany w zakresie temperatur od+5°C do+30°C. W przypadku montażu ciężkich płyt ceramicznych, kamiennych lub betonowych na grubej warstwie zaprawy, do Adesilex P4 należy dodać do 20% piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu, aby zwiększyć stabilność warstwy kleju i uniknąć zapadania się płytek pod wpływem ich dużego ciężaru.

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką warstwę Adesilex P4 i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Adesilex P4. Klej powinien być nakładany przy użyciu prawidłowo dobranej pacy zębatej (właściwa wysokość zębów). Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża. W przypadku równego podłoża i płytek średniego formatu, rekomendowane jest stosowanie pacy zębatej o wysokości zęba 6, 8 lub 10 mm (zużycie kleju ok. 3-5 kg/m2). W przypadku nierównych podłoży i płytek dużego formatu rekomendowane jest stosowanie pacy z zębami półokrągłymi o wysokości zęba, 10 lub 12 mm (zużycie kleju ok. 5-12 kg/m2).

Montaż płytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania nie ma konieczności dociskania płytek ponieważ właściwości kleju powodują, że rozpływa się on pod ich ciężarem i samoczynnie wypełnia przestrzeń podpłytkową. Powyższe właściwości powodują, że nie ma konieczności nanoszenia kleju na spód płytki aby uzyskać 100% wypełnienia. W trakcie montażu płytek trzeba kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Adesilex P4 ok. 15 min. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki). W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 30 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu kleju Adesilex P4 należy chronić przed działaniem wody przez min. 3 godziny (w temperaturze +23°C) oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez min. 24 godziny od ułożenia.

Spoinowanie

Spoinowanie płytek można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po ok. 4 godzinach od ułożenia. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy, dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI, np. Mapesil AC, Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 4 godzinach

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 24 godzinach.

WYRÓWNYWANIE PODŁOŻY

Przygotowanie zaprawy

Wymieszać zawartość 25 kg worka Adesilex P4 z 5,0 – 5,5 l czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymana w ten sposób zaprawa nadaje się do użytku przez około 60 minut (w temp. + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania zaprawy

Nanoszenie zaprawy

Adesilex P4 należy nanosić na podłoże za pomocą długiej metalowej pacy. Jeżeli jest to konieczne można nałożyć kolejne warstwy zaprawy wyrównującej Adesilex P4 pod warunkiem że, poprzednia warstwa jest dostatecznie sucha i można po niej chodzić.

Układanie płytek

Montaż płytek na wyrównanej przy użyciu Adesilex P4 powierzchni jest możliwy, gdy dopuszczalne jest obciążenie jej ruchem pieszym (po ok. 3-4 godzinach), w zależności od temperatury i chłonności podłoża.

Murowanie ścian z cegieł i pustaków ceramicznych

Wlać zaprawę Adesilex P4 do pojemnika o kształcie i wielkości dostosowanym do rozmiaru bloczka a następnie zanurzyć go w zaprawie tak, aby pokryć jego powierzchnię klejem. Następnie przystąpić do układania. Metoda ta pozwala skrócić czas potrzebny na wykonanie prac o ok. 50%.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub z użyciem preparatu Keranet.

ZUŻYCIE

Montaż płytek – średnie formaty płytek, równe podłoża – paca 6 lub 10 mm (zużycie ok. 3-5 kg/m2); – duże formaty, nierówne podłoża – paca półokrągła 10 lub 12 mm (zużycie 5-12 kg/m2).
Wyrównywanie podłoża Około 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Murowanie ścian z cegieł i pustaków ceramicznych Uzależnione od rodzaju i rozmiaru bloczków.

OPAKOWANIA

Adesilex P4 jest dostępny w kolorze szarym, w papierowych workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Adesilex P4 zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Może powodować poważne uszkodzenia oczu.  Zaleca się używanie rękawic, okularów oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj