ELASTORAPID

0
1681

ELASTORAPID MAPEI

ELASTORAPIDELASTORAPID MAPEI to wysokoodkształcalna, wysokowydajna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, dwuskładnikowa, tiksotropowa cementowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach do płytek ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego, o przedłużonym czasie schnięcia otwartego.

ZAKRES STOSOWANIA

Mocowanie płytek ceramicznych każdego typu i formatu (bicottura, monocottura, gres porcelanowy, klinkier, cotto, etc), kamienia naturalnego (marmur, granit, etc.) na zewnątrz i wewnątrz budynków, na podłogach i ścianach, a także mocowanie aglomeratów kamiennych o niewielkim stopniu wrażliwości na wilgotność (klasy „B” wg standardów stabilności wymiarowej MAPEI), wymagających zastosowania klejów szybkoschnących.

Przykłady zastosowań
 • Montaż ceramicznych i kamiennych okładzin podłogowych,
  w miejscach narażonych na intensywny ruch.
 • Wykonanie szybkich prac naprawczych w miejscach gdzie posadzka musi być udostępniona do ponownego użytku w krótkim czasie, także podczas wysokich temperatur (budynki publiczne, supermarkety, punkty usługowe dla podróżnych, lotniska, miejsca o intensywnym ruchu pieszym).
 • W porównaniu z innymi szybkowiążącymi klejami, wydłużony czas zachowania właściwości roboczych oraz czas schnięcia otwartego zaprawy Elastorapid pozwala na łatwe zastosowanie nawet przy wysokich temperaturach.
 • Układanie płytek na podłożach odkształcalnych: sklejka wodoodporna, aglomeraty drewniane (jeśli są wystarczająco stabilne w kontakcie z wodą), stare drewniane podłogi, itp.
 • Szybki montaż lub naprawa powierzchni wyłożonych okładziną ceramiczną w miejscach takich jak: baseny, chłodnie, zakłady przemysłowe w tym zakłady przemysłu spożywczego (browary, wytwórnie win, mleczarnie itp.).
 • Układanie płytek ceramicznych i kamiennych dużego formatu na fasadach, balkonach, tarasach oraz na patiach, które są narażone na bezpośrednie działanie słońca oraz na gradient temperatury.
 • Instalowanie płytek w miejscach narażonych na działanie dużych obciążeń i wibracji (tunele kolejowe, podziemne perony kolejowe, itp.).
 • Mocowanie płytek na prefabrykowanych ścianach i podłożach betonowych.
 • Montaż płytek o dużym formacie na podkładach ogrzewanych lub na istniejących pokryciach podłogowych z ceramiki, lastryko, marmuru, itp.
 • Montaż płytek na powierzchniach pokrytych warstwą hydroizolacji Mapelastic lub Mapegum WPS.
 • Instalowanie materiałów z kamienia, który jest wrażliwy na wilgoć (ryzyko wystąpienia przebarwień i odkształceń, np. biała Carrara, itp.)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Elastorapid jest dwuskładnikowym klejem dostępnym w kolorach szarym i białym, zawierającym specjalne spoiwa i wyselekcjonowany piasek kwarcowy (składnik A) oraz syntetyczną gumę lateksową (składnik B).

Po wymieszaniu obu składników otrzymujemy zaprawę o następujących właściwościach:
 • niska lepkość ułatwiająca aplikację;
 • wysoka tiksotropowość: Elastorapid może być nanoszony na powierzchnie pionowe bez efektu osuwania się, nawet przy montażu ciężkich okładzin o dużym formacie. Możliwe jest układanie od góry do dołu bez potrzeby używania krzyżyków dystansowych.
 • czas zachowania właściwości roboczych zaprawy jest dłuższy w porównaniu z innymi szybkowiążącymi klejami, co czyni proces montażu łatwiejszym nawet w okresie letnim przy wysokich temperaturach;
 • duża zdolność dostosowywania do odkształceń podłoża i płytek (płyty wiórowe, sklejka wodoodporna, beton, itp.);
 • doskonała przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie;
 • nawet przy warstwie o grubości do 10 mm wiąże bez skurczu i redukcji grubości warstwy, uzyskując znaczną wytrzymałość mechaniczną.

Elastorapid uzyskuje wysoką przyczepność już po 2-3 godzinach od zastosowania, co pozwala na wykonanie okładzin podłogowych i ściennych, które mogą być bardzo szybko oddane do użytku.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 60-75 min.
Czas schnięcia otwartego: około 30 min.
Spoinowanie: po 3 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz. (w przypadku basenów pływackich i innych zbiorników wodnych czas ten wynosi 3 dni).
Odkształcalność zgodna z normą PN-EN 12004: klasa S2 − wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: składnik A − 12 mies., składnik B − 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 3-8 kg/m².
Opakowania: ELASTORAPID biały i szary: zestawy 31,25 kg (składnik A: 25 kg + składnik B: 6,25 kg).

ZALECENIA

Nie należy stosować Elastorapid:
 • na powierzchniach metalowych, gumowych, PVC lub linoleum;
 • do montażu niektórych odmian marmuru i konglomeratów, które podlegają wysokim odkształceniom pod wpływem wilgoci (zielony marmur, niektóre rodzaje łupków i piaskowców klasy C wg standardów stabilności wymiarowej MAPEI). W takich przypadkach należy zastosować Keralastic, Keralastic T lub Kerapoxy. Nie należy dodawać wody lub składnika B do zaprawy, która już zaczęła wiązać.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Elastorapid powinny być odpowiednio wysezonowane, nośne, suche, wolne od wszelkich zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność, oraz zagruntowane w zależności od rodzaju podłoża odpowiednim preparatem gruntującym tj.: Mapegrunt, Primer G, Eco Prim T lub Eco Prim Grip.

Podłoża cementowe (wilgotność poniżej 4%) nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Powierzchnie zewnętrzne narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym tj.: Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS.

Przygotowanie zaprawy

Należy wymieszać 25 kg szarego lub białego składnika A (proszek cementowy) z 6,25 kg składnika B (syntetyczna guma lateksowa). W trakcie mieszania należy zawsze składnik A (proszek) dodawać do składnika B (płyn) w celu uniknięcia powstawania grudek. Do wymieszania zaprawy należy stosować mechaniczne mieszadło wolnoobrotowe. Maksymalny czas użytkowania liczony od momentu przygotowania mieszanki, wynosi około 60-75 minut w temp. +20°C, jednak większe temperatury mogą znacząco skrócić ten czas. W porównaniu z innymi szybkowiążącymi klejami, dłuższy czas schnięcia otwartego zaprawy Elastorapid daje możliwość bardziej komfortowej pracy nawet w okresie letnim i przy podwyższonych temperaturach.

Nanoszenie zaprawy

Elastorapid należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na odpowiednie pokrycie spodniej strony płytki. Aby uzyskać dobrą przyczepność należy najpierw rozprowadzić cienką warstwę Elastorapid na podłożu używając gładkiej strony pacy, a następnie natychmiast nałożyć kolejną warstwę o wymaganej grubości, używając do tego odpowiedniej pacy zębatej w zależności od rodzaju i wielkości płytek. Dla mozaiki o wymiarach elementów do 5 x 5 cm, należy używać pacy z zębem 4 lub 5 mm (zużycie 2,5-3 kg/m²). W przypadku płytek średniego formatu, zaleca się nakładać zaprawę przy pomocy pacy zębatej 5 mm (zużycie 3,5 – 4 kg m²).

Do podłóg i powierzchni nierównych lub płytek użebrowanych od spodu zalecana jest paca zębata 6-8 mm (zużycie 5-6 kg/m²). Do bardzo nierównych powierzchni, dużych płytek lub płytek o dużym użebrowaniu na spodniej stronie, zalecana jest paca zębata 10 mm (zużycie 8 kg/m²), lub paca z półokrągłymi zębami, jak do Kerafloor (maksymalnie do 1 cm grubości).

W przypadku posadzek i okładzin ceramicznych lub z kamienia naturalnego na zewnątrz, płytek z profilowaną spodnią stroną (np. jaskółczy ogon) płytek o formatach większych niż 900 cm², posadzek do polerowania, narażonych na obciążenia bądź w przypadku montażu płytek w basenach, należy zastosować metodę podwójnego smarowania (warstwa kleju nanoszona na podłoże i na spodnią stronę płytki) w celu uzyskania100 procentowego wypełnienia spodniej ich strony.

Układanie płytek

Nie jest wymagane zwilżanie płytek przed ich ułożeniem. Tylko w przypadku mocnego zakurzenia spodniej strony zaleca się dokładnie je oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normalnych (przy temperaturze +23°C i wilgotności 50%) wynosi dla Elastorapid około 30 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, wysokich temperatur a także bardzo chłonnego podłoża. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Płytki ułożone przy użyciu Elastorapid powinny być chronione przed deszczem i nie powinny być zmywane przez przynajmniej 3-4 godz. po położeniu. Należy chronić je również przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i mrozem przez minimum 12 godz. po instalacji.

Spoinowanie i uszczelnianie

Szczeliny między płytkami mogą być wypełniane po 3 godzinach od ułożenia okładziny, przy użyciu gotowych cementowych bądź epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które dostępne są w szerokiej gamie kolorów. Do uszczelnienia spoin dylatacyjnych należy zastosować odpowiednią masę silikonową lub poliuretanową MAPEI.

POLEROWANIE

Powierzchnie mogą być polerowane po 24 godzinach.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Podłogi mogą być obciążone lekkim ruchem pieszym po ok. 3-4 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie może nastąpić po 24 godz. od ułożenia płytek. Zbiorniki i baseny mogą być napełniane wodą po 3 dniach.

ZUŻYCIE

Mozaika i małe formaty płytek (paca z zębem 4 mm): 2,5-3 kg/m²; Średnie formaty (paca z zębem 5 mm): 3,5-4 kg/m²; Duże formaty i posadzki na zewnątrz (paca z zębem 6 mm): 5-6 kg/m²; Nierówne podłoża i spodnia strona płytek, kamień naturalny (paca z zębem 10 mm) 8 kg/m² lub więcej.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy czyścić wodą, pamiętając, że po wyschnięciu kleju, czyszczenie jest utrudnione. Po związaniu, usunięcie pozostałości i śladów Elastorapid możliwe jest jedynie przy pomocy rozpuszczalników (np. benzyną lakową) lub mechanicznie.

OPAKOWANIA

Elastorapid jest dostępny w białym i szarym kolorze. Zestaw ważący 31,25 kg, składa się ze: − składnika A: worek 25 kg, − składnika B: wiaderko 6,25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Składnik A zestawu Elastorapid może być przechowywany do 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.
Składnik B zestawu Elastorapid może być przechowywany do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Elastorapid składnik A jest drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może wywoływać reakcję alergiczną. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą podrażnione miejsca natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Elastorapid składnik B nie jest niebezpieczny z punktu widzenia obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji mieszanin. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzeganie zwykłych środków ostrożności obowiązujących przy pracy z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Produkt B Karta
charakterystyki

BIANCO A Karta
charakterystyki

 GRIGIO A Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj