SZYBKA POSADZKA BUILDFIX MAPEI

0
1054

SZYBKA POSADZKA BUILDFIX MAPEI

SZYBKA POSADZKA BUILDFIXSZYBKA POSADZKA BUILDFIX MAPEI to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa cementowa, do wykonywania szybkoschnących (4 dni) podkładów podłogowych o normalnym czasie wiązania i kontrolowanym skurczu, klasyfikowaną jako CT – C30 – F6.

ZAKRES STOSOWANIA

Wykonywanie podkładów pływających o grubości od 40 do 60 mm, przed montażem posadzek drewnianych, wykładzin dywanowych, z PVC lub linoleum, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego oraz innych wykładzin podłogowych, wewnątrz i na zewnątrz, gdy szczególnie ważny jest szybki czas wykonania prac.

Przykłady zastosowania

Wykonanie szybkoschnących podkładów:
– które można obciążyć ruchem pieszym już po 12 godzinach;
– na których już po 24 godzinach można montować płytki ceramiczne;
– na których już po 2 dniach można montować kamień naturalny;
– na których można montować parkiet oraz wykładziny gumowe, PVC, linoleum itp. już po 4 dniach.
Naprawa i uzupełnianie posadzek w miejscach, gdzie występuje ciągły, intensywny ruch (sklepy, biura, mieszkania, itp.).
Wykonywanie podkładów z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Szybka posadzka BUILDFIX jest gotową do użycia zaprawą cementową, o normalnym czasie wiązania i kontrolowanym skurczu. Ma postać suchej mieszanki, w której skład wchodzą specjalne spoiwa i wyselekcjonowane kruszywa o ściśle dobranych frakcjach. Po wymieszaniu z wodą w określonych proporcjach zaprawa jest gotowa do użycia. Przygotowanie zaprawy przy użyciu Szybkiej posadzki BUILDFIX zapobiega błędom popełnianym w trakcie dodawania nieodpowiednich ilości spoiwa oraz doboru niewłaściwego kruszywa, które wywierają istotny wpływ na końcowe parametry posadzki. Szybka posadzka BUILDFIX to idealne rozwiązanie w przypadku problemów z pozyskaniem odpowiedniego kruszywa lub gdy transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony. Szybka posadzka BUILDFIX charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, co pozwala na szybki montaż okładzin.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: ok. 60 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 12 godzinach.
Montaż okładzin:
ceramicznych: po 24 godzinach.
z kamienia naturalnego: po 2 dniach.
gumowych, parkiety, PCV, linoleum: po 4 dniach.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

  • Przed zastosowaniem w miejscach, gdzie istnieje możliwość podciągania wilgoci z podłoża, należy wcześniej wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej;
  • Nie mieszać z innymi spoiwami i kruszywami;
  • Mieszać z dokładnie odmierzoną, zalecaną ilością wody;
  • Nie dodawać wody do zaprawy, która zaczęła już wiązać;
  • Nie zwilżać wodą powierzchni posadzki wykonanej przy pomocy zaprawy;
  • Po wykonaniu powierzchnię posadzki przykryć folią malarską na 24 godziny, w celu zabezpieczenia przed zbyt szybkim odparowaniem wilgoci.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podkłady z Szybkiej posadzki BUILDFIX można wykonywać na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach występujących w budownictwie, pod warunkiem, że są mocne, trwałe i stabilne. Na podłożu należy rozłożyć arkusze gładkiej folii polietylenowej, które powinny tworzyć gładką warstwę poślizgową między podłożem a wykonywanym podkładem.

Przygotowanie mieszanki

Szybka posadzka BUILDFIX może być mieszana z wodą w następujący sposób: – w betoniarce standardowej; – w betonowozie; – odśrodkowo; – rotacyjnie; – przy pomocy automatycznych pomp ciśnieniowych. Proporcje mieszania powinny wynosić 1,5 -1,7 I wody na 25 kg suchej zaprawy. Mieszanie powinno trwać przez około 5-10 minut. Nie należy dodawać większej ilości wody, ponieważ może to osłabić końcową wytrzymałość posadzki. Mieszanka powinna mieć konsystencję „wilgotnej ziemi”. Równomiernie rozłożoną warstwę zaprawy należy zagęścić i wygładzić tak, aby uzyskać gładką i zwartą powierzchnię. Nie należy zraszać podkładu podczas procesu zagęszczania i zacierania. Tak przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu około 60 minut.

Wykonanie podkładu

Podkłady wykonane z zaprawy Szybka posadzka BUILDFIX wykonuje się na rozłożonej folii polietylenowej, tworzącej gładką warstwę oddzielającą (poślizgową) i izolacyjną między podłożem a wykonywanym podkładem. Układanie podkładu należy prowadzić warstwami o jednakowej grubości. Wymieszaną zaprawę Szybka posadzka BUILDFIX należy nanieść na podłoże i wyrównywać przy użyciu łat poziomujących, a następnie zagęścić. Grubość warstwy powinna wynosić od 40 do 60 mm. W przypadku dużych powierzchni zaleca się przygotowanie pasów poziomujących przed naniesieniem zaprawy. Powierzchnię zatrzeć w celu uzyskania wymaganego wykończenia. W przypadku wykonywania podkładu z ogrzewaniem podłogowym należy zastosować dodatkowe zbrojenie z lekkiej siatki stalowej. Warstwa zaprawy nad przewodami grzejnymi nie powinna mieć grubości mniejszej niż 2,5 cm. Wzdłuż ścian i wokół słupów, kolumn itp. zaleca się utworzenie 1 cm dylatacji przy pomocy elastycznego materiału. Jeśli wykonywanie podkładu zostanie przerwane poza przerwami dylatacyjnymi, należy zazbroić łączenia podkładu umieszczając w tym miejscu stalowe pręty o średnicy 3-6 mm i długości 20-30 cm. Odległość pomiędzy prętami powinna wynosić od 20 do 30 cm.

MIERZENIE WILGOTNOŚCI PODŁOŻA

Do pomiaru wilgotności resztkowej podkładu zaleca się stosowanie higrometru karbidowego, który pozwala na bardzo dokładny pomiar wilgotności. Higrometry elektroniczne wskazują jedynie przybliżoną wartość wilgotności i pomagają jedynie we wstępnej fazie oceny stanu podłoża. Pomiar wilgotności wykonanego podkładu należy wykonać każdorazowo w sytuacji, gdy materiał będzie cechowała duża wrażliwość na wilgoć (np. parkiet).

ZUŻYCIE

Zużycie Szybkiej posadzki BUILDFIX wynosi 18-20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy w zależności od zagęszczenia.

CZYSZCZENIE

Gdy Szybka posadzka BUILDFIX jest świeża można ją zmywać z narzędzi wodą. stwardniałą zaprawę można usunąć tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

 25 kg

PRZECHOWYWANIE

 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt drażniący; zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Działa drażniąco na oczy. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ