ULTRALITE S2 QUICK

0
1497

ULTRALITE S2 QUICK

ULTRALITE S2 QUICKULTRALITE S2 QUICK to jednoskładnikowy, lekki, wysokoodkształcalny, szybkowiążący cementowy klej o wysokich parametrach i wydłużonym czasie schnięcia otwartego, łatwy w nakładaniu oraz o ekstremalnie wysokiej wydajności, przeznaczony do montażu płytek ceramicznych, gresu porcelanowego o małej grubości, ze względu na wysoką zdolność wypełniania przestrzeni podpłytkowej.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Ultralite S2 Quick jest przeznaczony do cienkowarstwowego i średniowarstwowego (do 10 mm) przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto, mozaiki ceramicznej, mozaiki szklanej) oraz płytek ceramicznych, kamiennych i betonowych narażonych na powstawanie przebarwień spowodowanych wilgocią pochodzącą z kleju, wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Ultralite S2 Quick w kolorze białym przeznaczony jest w szczególności do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na rodzaj użytych materiałów oraz konieczność zachowania wysokiej estetyki prac zalecane jest zastosowanie białego kleju. Ultralite S2 Quick rekomendowany jest do szybkiego montażu wszystkich formatów okładzin (wielkiego, dużego, średniego i małego formatu) na trudnych podłożach narażonych na znaczne odkształcenia i wibracje oraz oddziaływanie niekorzystnych warunków eksploatacyjnych, takich jak duże obciążenia termiczne (szoki termiczne) oraz ciągłe oddziaływanie wody (baseny, zbiorniki na wodę).

Ultralite S2 Quick pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na wykonanie prac, szczególnie w przypadku:
 • naprawy intensywnie użytkowanych posadzek wymagających bardzo szybkiego oddania do ponownego użytku, np.: w obiektach publicznych, w ciągach komunikacyjnych, obiektach komercyjnych, salonach wystawowych itp.;
 • szybkiej naprawy posadzek i ścian w kuchniach, łazienkach, kabinach prysznicowych, na balkonach i tarasach;
 • montażu niechłonnych okładzin na już istniejących posadzkach ceramicznych i kamiennych, gdzie czas wiązania innych klejów na bazie cementu jest zbyt długi. Ultralite S2 Quick, ze względu na swoje właściwości techniczne i aplikacyjne jest doskonałym rozwiązaniem do montażu okładzin wielkoformatowych, w tym cienkich płytek gresowych (tzw. spieków kwarcowych).
Ultralite S2 Quick można stosować również do montażu płytek dużego formatu na:
 • elewacjach (w połączeniu z Mapetherm Tile System);
 • podłożach poddanym dużym odkształceniom termicznym, mechanicznym i wibracjom;
 • spękanych podłożach cementowych lub na podłożach niedostatecznie wysezonowanych (beton, jastrychy cementowe), w których mogą wystąpić naprężenia spowodowane skurczem higrometrycznym (w połączeniu z Mapetex System);
 • podłożach, gdzie zachodzi konieczność zredukowania ilości spoin dylatacyjnych lub tam, gdzie ze względów estetycznych zachodzi konieczność ich przesunięcia względem pierwotnej pozycji (w połączeniu z Mapetex System).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi powiązanych produktów, które są dostępne na stronie www.mapei.pl lub kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Przykłady zastosowań Szybkie klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:
 • tynkach cementowych i cementowowapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • prefabrykowanych elementach betonowych;
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo- włóknowych;
 • płytach cementowo-włóknowych;
 • podkładach anhydrytowych;
 • tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
 • podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących już posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków;
 • dobrze przylegających starych powłokach malarskich wewnątrz pomieszczeń;
 • basenach, zbiornikach wodnych itp.;
 • płytach OSB, MFP, sklejce i podłogach drewnianych;
 • jednorodnych, równych i zaspoinowanych wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultralite S2 Quick to wodo- i mrozoodporny, szary klej cementowy składający się z cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, lekkiego granulatu krzemionkowego, dużej zawartości wysokiej jakości żywic syntetycznych i specjalnych dodatków przyspieszających proces wiązania, pozwalających na rozwój wysokiej przyczepności już po 2-3 godzinach od zastosowania. Specjalna technologia Ultralite pozwala na obniżenie gęstości objętościowej kleju,w wyniku czego: 1) opakowanie Ultralite S2 Quick posiada tę samą objętość, ale niższą wagę (15 kg) w porównaniu z opakowaniami tradycyjnych klejów cementowych (25 kg), co ułatwia przenoszenie kleju na budowie oraz zmniejsza koszty jego transportu; 2) wydajność Ultralite S2 Quick jest o ok. 80% większa w porównaniu z tradycyjnymi cementowymi zaprawami klejącymi.

Ultralite S2 Quick po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:
 • bardzo łatwy w przygotowaniu i aplikacji;
 • mniejsza waga kleju, która ułatwia montaż płytek wielkoformatowych (szczególnie przy metodzie kombinowanej);
 • doskonała zdolność do wypełniania spodniej strony płytki, co sprawia, że klej nadaje się idealnie do przyklejania płytek wielkoformatowych oraz cienkich płytek gresowych (tzw. spieków kwarcowych);
 • zwiększona do 10 mm maks. grubość warstwy umożliwiająca korektę niewielkich nierówności podłoża podczas klejenia;
 • wydłużony czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności pozwalający na przyspieszenie prac i komfortowy montaż płytek w warunkach podwyższonej temperatury i niskiej wilgotności względnej powietrza;
 • bardzo wysoka przyczepność początkowa oraz wysoka odporność na intensywne użytkowanie i obciążenia termiczne;
 • wysoka odkształcalność pozwalająca na kompensowanie różnego rodzaju naprężeń

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 50 min.
Czas schnięcia otwartego: powyżej 30 min.
Spoinowanie:
– na ścianach: po 2-3 godz.,
– na podłogach: po 2-3 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po 24 godz.
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S2 − wysokoodkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
Kolor: szary i biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,5-2,5 kg/m².
Opakowania: worki 15 kg.

WYTYCZNE STOSOWANIA         

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Ultralite S2 Quick, powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz, jeżeli jest to konieczne, zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T.

Podłoża niechłonne lub o małej chłonności, tj.: stare powłoki malarskie, istniejące już posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp. (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża), należy zagruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T.

Tradycyjne podłoża cementowe, tj.: tynki cementowe i cementowo-wapienne, powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości (wilgotność ≤4%), chyba że zostały wykonane z użyciem szybkich zapraw MAPEI, np.: Planitop Fast 330 (układanie płytek ceramicznych już po ok. 4 godzinach). Całkowity czas sezonowania tradycyjnych podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni (wilgotność ≤4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym), chyba że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI, takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) i tynki gipsowe (wilgotność ≤1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Primer G lub Eco Prim T.

Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące, a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%.

Podłoża drewnopochodne, np.: płyty OSB i MFP odpowiedniej grubości, wewnątrz budynku (pod warunkiem, że są przygotowane i zamontowane do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta), należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Eco Prim T lub Eco Prim Grip.

Przygotowanie kleju

Wymieszać zawartość 15 kg worka Ultralite S2 Quick w kolorze szarym z 4,5-5,0 l czystej, zimnej wody lub Ultralite S2 Quick w kolorze białym z 4,75-5,25 l do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 50 minut (w temp. +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również jego czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności. Ultralite S2 Quick może być stosowany w zakresie temperatury od +5°C do +35°C

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką warstwę Ultralite S2 Quick i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Ultralite S2 Quick. Klej powinien być nakładany przy użyciu odpowiednio dobranej pacy zębatej (właściwa wysokość zębów) oraz odpowiedniej metody klejenia, która pozwoli uzyskać wymagany stopień wypełnienia klejem powierzchni podpłytkowej. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.

Montaż płytek

W przypadku dużego zanieczyszczenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża w celu zagwarantowania silnego kontaktu płytki z klejem. W trakcie montażu płytek trzeba kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Ultralite S2 Quick ok. 30 min. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni naskórka uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki). W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 15 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu kleju Ultralite S2 Quick należy chronić przed działaniem wody przez ok. 3-4 godziny oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez min. 24 godziny od ułożenia.

Spoinowanie

Spoinowanie płytek na ścianach i podłogach można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po 2-3 godzinach. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI, np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI, np. Mapesil AC, Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 2-3 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 24 godzinach.Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po ok. 3 dniach od instalacji płytek.

ZUŻYCIE

0,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy, średnio 1,5-2,5 kg/m2.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie.

OPAKOWANIA

Ultralite S2 Quick jest dostępny w papierowych workach po 15 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultralite S2 Quick zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może wywoływać reakcję alergiczną. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Podczas aplikacji należy używać rękawic i okularów ochronnych i przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności jakie obowiązują podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

BIAŁY Deklaracja
właściwości

SZATY Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj