ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO ŁAZIENKI BUILDFIX

0
839

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO ŁAZIENKI BUILDFIX

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO ŁAZIENKI BUILDFIXZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO ŁAZIENKI BUILDFIX MAPEI do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, w pomieszczeniach narażonych na częsty kontakt z wodą.

Składniki zestawu

– Masa uszczelniająca BuiLdFiX 4 kg
– Taśma uszczelniająca BuiLdFiX 6 mb
– Mankiet uszczelniający BuiLdFiX 2 szt.
– Narożnik uszczelniający BuiLdFiX 1 szt

ZAKRES STOSOWANIA

Masa uszczelniająca BuiLdFiX jest gotową do użycia, elastyczną, szybkoschnącą masą do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynku. Może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa ścian i podłóg w łazienkach, kabinach prysznicowych, w kuchniach, na blatach roboczych oraz wszystkich pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, przed klejeniem okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego. Masę uszczelniającą należy stosować jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych i cementowych, bloczków z gazobetonu, podkładów cementowych i anhydrytowych, posadzek drewnianych, istniejących okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego, pod warunkiem że ich powierzchnia jest odpowiednio przygotowana (czysta, przeszlifowana itp.).

Taśma uszczelniająca BuiLdFiX jest elastycznym tworzywem polimerowym pokrytym dzianiną poliestrową, charakteryzującą się wodo- i paroszczelnością. Zapewnia ciągłość izolacji przeciwwilgociowej w newralgicznych punktach uszczelnianych pomieszczeń. Taśmę stosuje się na połączeniach dwóch płaszczyzn (ściana-ściana, ściana-podłoga, pola dylatacyjne). Do wykonania izolacji miejsca kontaktu trzech płaszczyzn (ściana-ściana-podłoga) zaleca się stosowanie specjalnie wyprofilowanych narożników, natomiast przejścia rur i odpływów w łazienkach, prysznicach i kuchniach uszczelnia się za pomocą specjalnych mankietów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Masa uszczelniająca BuiLdFiX jest gotową do użycia, jednoskładnikową, szarą pastą na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej. Specjalna konsystencja umożliwia łatwe nanoszenie produktu na powierzchnie pionowe, poziome i pochyłe. Po szybkim odparowaniu wody, masa zamienia się w elastyczną powłokę dobrze przylegającą do podłoża, odporną na lekki ruch pieszy oraz stanowi doskonałą warstwę kontaktową pod kleje stosowane do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Masę uszczelniającą BuiLdFiX można stosować na powierzchnie narażone na mikropęknięcia (<1 mm). Jest ona odporna na wodę, wodę z chlorem i inne powszechnie stosowane środki czystości i detergenty.

DANE TECHNICZNE

Postać: pasta
Kolor: jasnoszary
Gęstość objętościowa: 1,45 (g/cm3) pH 9
Zawartość ciał stałych: 75%
Minimalna temperatura tworzenia warstwy: +5° C
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas całkowitego schnięcia (w warstwie 2 mm) w temp. + 23°C : 5 godzin
Czas całkowitego schnięcia (w warstwie 2 mm) w temp. + 5°C : 12 godzin
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 12-24 godziny
Odporność na zmiany termiczne: doskonała
Odporność na starzenie: doskonała
Odporność na oleje i rozpuszczalniki: dobra
Odporność na kwasy i zasady: dobra
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504): 180%
Odporność na temperaturę: od -30°C do +100°C

ZALECENIA

  • Masę uszczelniającą BuiLdFiX stosować zawsze pod płytki ceramiczne, nie może ona stanowić ostatecznej warstwy wykończeniowej.
  • Nie stosować na podłoża cementowe wilgotne lub narażone na podciąganie wilgoci oraz na powłoki bitumiczne lub asfaltowe.
  • Nie stosować na powierzchnie, które są w ciągłym kontakcie z wodą (baseny, fontanny, zbiorniki wody, itp.) – w takich miejscach stosować Mapelastic.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, równe i stabilne, suche, wolne od kurzu, odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków i innych substancji zmniejszających przyczepność oraz zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci. Podłoża chłonne i podłoża gipsowe należy zagruntować preparatem gruntującym Grunt szybkoschnący BuiLdFiX lub Primer G. Istniejące okładziny ceramiczne należy oczyścić, odtłuścić lub jeżeli to konieczne przeszlifować. W przypadku stosowania Masy uszczelniającej BuiLdFiX na podłoża lekko spękane, zaleca się zatopienie w nakładanej warstwie izolacji przeciwwilgociowej, wzmocnienia z siatki z włókna szklanego.

Nanoszenie produktu

Masę uszczelniającą BuiLdFiX nanosić za pomocą wałka, pędzla lub szpachli. Masę nanosić równomiernie na całą powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia w cienkiej warstwie (ok. 1mm). Jeżeli jest konieczne naniesienie kolejnej warstwy, należy zwrócić uwagę czy pierwsza warstwa dostatecznie wyschła i dopiero przystąpić do aplikacji następnej (po ok. 1-2 godzinach w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Grubość ostateczna warstwy Masy uszczelniającej BuiLdFiX nie może być mniejsza niż 1mm. Ciągłość uszczelnienia w newralgicznych punktach pomieszczenia zapewnia zastosowanie w narożach pionowych, poziomych, szczelinach dylatacyjnych oraz przejściach rur i odpływów odpowiednich rodzajów taśmy uszczelniającej BuiLdFiX. Miejsca te należy najpierw pokryć warstwą masy uszczelniającej. Na jeszcze świeżą warstwę Masy uszczelniającej BuiLdFiX należy nakleić taśmę. Brzegi naklejonej taśmy należy pokryć warstwą Masy uszczelniającej BuiLdFiX pozostawiając środek taśmy (na szerokość 2 cm) niepokryty. Połączenia pomiędzy częściami taśmy uszczelniającej BuiLdFiX powinny być dokładnie sklejone przy użyciu Masy uszczelniającej BuiLdFiX z minimum 5 cm zakładem. W narożach należy zastosować narożnik uszczelniający BuiLdFiX, a w miejscach przejścia rur i przy odpływach zastosować należy Mankiet uszczelniający BuiLdFiX, który po wklejeniu należy pokryć w całości Masą uszczelniającą BuiLdFiX.

Montaż płytek

Do klejenia płytek ceramicznych można przystąpić po:
– 12-24 godzinach w przypadku podłoży chłonnych;
– 4-5 dniach w przypadku podłoży niechłonnych.
Płytki ceramiczne należy mocować z zachowaniem odpowiedniej szerokości spoiny, która jest uzależniona od formatu płytek, przy użyciu kleju elastycznego BuiLdFiX, kleju elastycznego extra BuiLdFiX lub kleju odkształcalnego Maxi S1 BuiLdFiX. Spoiny między płytkami powinny być wykonane przy użyciu odpowiednich, cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania Mapei, dostępnych w szerokiej gamie kolorów. Złącza dylatacyjne powinny być wypełnione przy użyciu masy silikonowej Mapei.

ZUŻYCIE

Ok. 1,5 kg/m²/mm grubości.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i powierzchnie zmywać wodą.

OPAKOWANIA

Zestaw uszczelniający do łazienki BuiLdFiX jest pakowany w pojemnik i zawiera:
– Masa uszczelniająca BuiLdFiX 4 kg
– Taśma uszczelniająca BuiLdFiX 6 mb
– Mankiet uszczelniający BuiLdFiX 2 szt.
– Narożnik uszczelniający BuiLdFiX 1 szt..

KOLOR

jasnoszary

PRZECHOWYWANIE

 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i w suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Masa uszczelniająca BuiLdFiX nie jest zaklasyfikowana jako mieszanina niebezpieczna.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ