ULTRABOND P990 1K MAPEI

0
1215

ULTRABOND P990 1K MAPEI

ULTRABOND P990 1KULTRABOND P990 1K MAPEI to jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny klej poliuretanowy do przyklejania wszystkich formatów i rodzajów parkietu i laminatu. Na ogrzewanie podłogowe.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przyklejenie posadzek drewnianych każdego rodzaju i formatu.

Przykłady zastosowania

Ultrabond P990 1K jest przeznaczony do przyklejania każdego rodzaju posadzek drewnianych, m.in. gotowego parkietu laminowanego, mozaiki drewnianej, bruku drewnianego, klepki parkietowej i desek – zarówno małych i dużych rozmiarów, na podkładach cementowych i anhydrytowych, podkładach z Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, itp., a także na istniejących podłożach drewnianych, ceramicznych, marmurowych, lastryko, również tam gdzie stosowane jest ogrzewanie połogowe.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond P990 1K jest klejem na bazie żywic poliuretanowych, utwardzającym się pod wpływem wilgoci, produkowanym według technologii opracowanej w laboratoriach badawczych MAPEI. Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • jest klejem jednoskładnikowym, gotowym do użycia, nie wymaga mieszania; niewykorzystany produkt, odpowiednio przechowywany, nadal nadaje się do użycia;
 • nie powoduje alergii, może być stosowany przez wykonawców uczulonych na produkty epoksypoliuretanowe;
 • jest łatwy do nanoszenia w wysokich jak również w niskich temperaturach;
 • ma o 20-30% mniejsze zużycie w porównaniu z tradycyjnymi klejami dwuskładnikowymi, a dzięki niskiej lepkości jest łatwy do rozprowadzania;
 • doskonale zachowuje ząb i zapewnia łatwe korygowanie montowanych elementów;
 • dzięki niskiej rozszerzalności klej nie powoduje odkształceń przyklejanych posadzek;
 • nie zawiera rozpuszczalników ani innych substancji, które mogłyby wydzielać nieprzyjemne zapachy;
 • tworzy elastyczną, akustyczną warstwę, która redukuje rozchodzenie się uderzeń w posadzce, obniżając poziom hałasu

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas schnięcia otwartego: 110 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godz.
Szlifowanie: po 3 dniach.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: beżowy i brązowy.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,8-1,0 kg/m².
Opakowania: 15 kg w workach z folii aluminiowej znajdujących się w wiaderkach. Kartony zawierające 20 wkładów z miękkiego aluminium po 600 cm³.

ZALECENIA

 • Przed montażem upewnić się, czy pomieszczenia są odpowiednio wentylowane.
 • Stopień wilgotności podłoża musi odpowiadać wartości normowej zalecanej przez producenta parkietu. Jeżeli wilgotność jest wyższa od zalecanej z powodu wilgotności resztkowej, zalecane jest zastosowanie odcinającej wilgoć warstwy paroizolacyjnej takiej jak Eco Prim PU 1K, Primer MF, itp., która powinna być wykonana przed montażem posadzki drewnianej.
 • Jeżeli istnieje zagrożenie podciągania wilgoci z podłoża, przed wykonaniem podkładu należy zastosować izolację z folii polietylenowej.
 • Wilgotność montowanych elementów drewnianych powinna odpowiadać wartości zalecanej.
 • Nie stosować kleju w temperaturach poniżej +10°C, lub powyżej +35°C.
 • Stosować tylko w pomieszczeniach, w których ściany i sufity są całkowicie wyschnięte.
 • Podczas stosowania przy bardzo niskiej wilgotności powietrza, czas wiązania kleju może się wydłużyć.
 • Unikać kontaktu ze świeżym klejem dwuskładnikowym, obniża to jakość produktu.
 • Na nie chłonnych powierzchniach, takich jak okładziny ceramiczne, nie jest konieczne użycie środka gruntującego; tradycyjne środki zwiększające przyczepność mogą być niekompatybilne z klejem Ultrabond P990 1K.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża Konieczne jest dokładne sprawdzenie i przygotowanie podłoża przed przystąpieniem do nanoszenia kleju.

Podkłady cementowe

powinny być wysezonowane, suche, równe, mechanicznie odporne. Powierzchnia musi być odkurzona, pozbawiona odprysków, pozostałości powłok malarskich, wosków, olejów, itp. Poziom wilgotności podkładu należy sprawdzić za pomocą odpowiednich, przeznaczonych do tego celu metod.

W przypadku występowania wilgotności resztkowej, która przewyższa poziom dopuszczalny, podkład powinien być pozostawiony do kompletnego wyschnięcia lub przed zastosowaniem kleju powinna być wykonana odcinająca warstwa izolacyjna z Primer MF, Eco Prim PU 1K lub sytemu Triblock P. Podłoża niewystarczająco mocne muszą być usunięte lub tam, gdzie jest to możliwe, wzmocnione przy użyciu Prosfas, Primer EP, Primer PU60, Eco Prim PU 1K, Primer MF, itp. Pęknięcia i zarysowania mogą być wypełniane produktami typu Eporip, Eporip Turbo, Epojet, itp. Jeśli podłoże jest niedostatecznie równe lub chropowate, należy je wyrównać przy pomocy mas samopoziomujących takich jak: Ultraplan, Ultraplan Eco, Fiberplan, Ultraplan Maxi, Nivorapid, itp., w zależności od wymaganej grubości. Klejenie parkietu można rozpocząć po wyschnięciu warstwy wyrównującej (patrz karta techniczna). Do przygotowania szybkoschnących odkładów mogą być stosowane specjalne spoiwa hydrauliczne MAPEI, np. Mapecem, który pozwala na klejenie parkietu po 24 godzinach, Topcem – po 4 dniach lub gotowe zaprawy jak np. Topcem Pronto i Mapecem Pronto, na których parkiet może być układany odpowiednio po 4 dniach i 24 godzinach.

Istniejące podłoża ceramiczne, marmurowe, itp.

Podłoża powinny być oczyszczone i dokładnie odtłuszczone. Klej nanosić gdy podłoże jest całkowicie suche. Przed klejeniem nie należy stosować żadnych preparatów poprawiających przyczepność, jak np. Primer KL, ponieważ produkty te mogą nie być kompatybilne z klejem.

Podłoże drewniane

Podłoża powinny być stabilne i dobrze przymocowane do podłoża. Warstwę farb, lakierów lub wosków należy zeszlifować, aż do otrzymania surowego drewna. Powierzchnię dokładnie oczyścić i odkurzyć.

Podłoża anhydrytowe

Podłoża powinny być całkowicie suche. Powierzchnie powinny być zeszlifowane, oczyszczone ze wszystkich luźnych części i odkurzone. W celu wykonania bariery odcinającej wilgoć należy nanieść preparat Eco Prim PU 1K, Primer MF lub Primer EP. Świeżo zagruntowaną powierzchnię posypać piaskiem a następnego dnia, po całkowitym wyschnięciu, usunąć nadmiar niezwiązanego piasku z powierzchni, po czym rozpocząć klejenie.

Rozprowadzanie kleju

Otworzyć aluminiowe opakowanie, które znajduje się wewnątrz plastikowego wiaderka. Klej rozprowadzać po powierzchni podkładu za pomocą szpachli zębatej do drewna. Na rozprowadzonej warstwie kleju należy ułożyć posadzkę w ciągu 110 minut (w temperaturze +23°C). W przypadku stosowania produktu, który pozostał z poprzedniego użycia, należy otworzyć worek aluminiowy i z powierzchni kleju zdjąć naskórek, który mógł się uformować. Warstwa naskórka chroni pozostały produkt.

MONTAŻ PARKIETU

Elementy przeznaczone do montowania powinny być składowane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wpływem zmian temperatury i wilgotności, ułożone na odpowiednich stelażach izolujących je od podłoża. Przed przystąpieniem do klejenia należy sprawdzić, czy wilgotność drewna jest zgodna z wymaganiami producenta i z wilgotnością otoczenia.

Podczas montażu każdy element drewna należy dobrze przycisnąć do podłoża tak, aby nastąpiło równomierne wypełnienie jego spodniej powierzchni klejem. Specjalne właściwości Ultrabond P990 1K pozwalają na łatwe korygowanie montowanych elementów. Na całym obwodzie układanego parkietu, dookoła słupów i innych wystających elementów należy pozostawić ok.1 cm wolnego miejsca (dylatacja brzegowa). Podczas montażu parkietu należy zwracać szczególną uwagę, aby klej nie wypływał na powierzchnię podczas klejenia i nie zabrudził parkietu.

Nigdy nie kleić boków klepek parkietowych.

W przypadku montażu parkietu metodą tradycyjną, do klejenia krótszych krawędzi elementów należy użyć kleju na bazie poliwinylu, jak np. Adesilex LC/R-P. Zabezpieczenie niewykorzystanego kleju W celu zabezpieczenia niewykorzystanego kleju należy dokładnie zamknąć aluminiowy worek i uszczelnić go taśmą dołączoną do oryginalnego opakowania lub w inny sposób, usuwając z opakowania jak największą ilość powietrza, aby uniknąć tworzenia się na powierzchni warstwy naskórka. Worek umieścić w plastikowym wiaderku i szczelnie zamknąć. W przypadku wytworzenia się warstwy naskórka, należy go usunąć przed ponownym użyciem kleju.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Po tak przyklejonym parkiecie można chodzić po ok. 12 godzinach.

SZLIFOWANIE PARKIETU

Szlifowanie można przeprowadzić po 3 dniach. Ewentualne pozostałości kleju na powierzchni parkietu można łatwo zeszlifować papierem ściernym.

Czyszczenie

Ultrabond P990 1K można usunąć, gdy jest jeszcze świeży przy pomocy alkoholu lub innego odpowiedniego środka. Po stwardnieniu można go usunąć mechanicznie, lub przy pomocy preparatu Pulicol. Zabrudzenia na parkietach wcześniej lakierowanych należy natychmiast usunąć, np. preparatem Cleaner L – w ciągu 4 godzin. Ewentualne plamy mogą być usunięte również następnego dnia przy pomocy Cleaner L i trocin drewnianych.

ZUŻYCIE

800-1000 g/m2. OPAKOWANIA Worek aluminiowy 7 kg i 15 kg, zapakowany w plastikowe wiaderko. Kartony zawierające 20 aluminiowych kiełbasek po 600 ml.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu i w normalnych warunkach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt w kontakcie z oczyma może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. W normalnych warunkach temperaturowych produkt nie emituje żadnych szkodliwych oparów. W wysokich temperaturach (> +60°C) produkt może wydzielać niewielkie ilości izocyjanów, które mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Chronić oczy i unikać wdychania oparów. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj