MAPECEM PRONTO MAPEI

0
984

MAPECEM PRONTO MAPEI

MAPECEM PRONTOMAPECEM PRONTO MAPEI to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia, specjalna zaprawa szybkowiążąca, przeznaczona do przygotowania szybkowiążących i szybkoschnących (24 godziny) podkładów cementowych o regulowanym skurczu.

ZAKRES STOSOWANIA

Wewnętrzne i zewnętrzne jastrychy pływające i klejone na starych i nowych płytach podłogowych, do układania drewna, PCV, linoleum, dywanu, ceramiki, kamienia naturalnego i każdego innego rodzaju pokrycia podłogowego, gdzie szybkie schnięcie jest wymagane do natychmiastowego ułożenia wykładziny .

Przykłady zastosowań

 • podłoża gotowe do ruchu pieszego po 2-3 godzinach i wysychają po 24 godzinach.
 • podłoża, na których można układać płytki ceramiczne po 3-4 godzinach.
 • podłoża, na których można układać PCV, linoleum, drewno i naturalne i sztuczne materiały kamienne już po 24 godzinach (wilgotność resztkowa mniejsza niż 2%).
 • naprawy i renowacje jastrychów w obszarach podlegających ciągłemu ruchowi (np. Supermarkety, szpitale, lotniska itp.).
 • podłoża  zawierające systemy grzewcze, bez dodawania plastyfikatorów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapecem Pronto to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia, szybkowiążąca i szybkoschnąca zaprawa o kontrolowanym skurczu za pomocą specjalnej hydraulicznej bazy spoiwa, domieszek i wybranych kruszyw do zmieszania z wodą. Jest niezwykle łatwy w użyciu, ponieważ jest po prostu zmieszany z wodą. Oznacza to, że unika się ludzkich błędów wynikających z niewłaściwego dozowania środka wiążącego i wyboru kruszyw, co może zagrozić ostatecznym właściwościom wylewki po jej ustawieniu. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy znalezienie dobrej jakości materiału obojętnego o odpowiedniej klasie jest trudne, lub w przypadku instalacji w obszarach, takich jak historyczne centra miast, gdzie transport i przygotowanie mieszanki z tradycyjnymi spoiwami staje się problematyczne.

DANE TECHNICZNE

Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 25 kg MAPECEM PRONTO na 2,1-2,3 l wody.
Maksymalny czas użytkowania: 20-30 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 2-3 godz.
Czas oczekiwania przed montażem płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego: 3-4 godz.
Wilgotność resztkowa po 24 godzinach: poniżej 2%.
Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą gładką pacą (łatą).
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: około 20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy używać na jastrychach narażonych na podciągającą wilgoć (należy nałożyć paroizolację).
 • Nie mieszaj z innymi spoiwami (np. Mapecem, Topcem, cementem, wapnem, gipsem itp.) Lub agregatami.
 • Wymieszaj z odpowiednią ilością wody.
 • Nie dodawaj wody i nie mieszaj ponownie zaprawy przygotowanej przy użyciu Mapecem Pronto, jeśli już zaczęła się ustawiać.
 • Nie zwilżaj powierzchni jastrychów wykonanych przy użyciu Mapecem Pronto.
 • Nie mieszaj w cementowniach.
 • Nie transportuj produktu w ciężarówkach cementowych: czas wiązania  jest zbyt krótki.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie rodzaje podłoża nadają się do układania jastrychów przy użyciu Mapecem Pronto. W przypadkach, gdy wymagane jest szybkie schnięcie, jeśli w podłożu występuje wilgoć, jastrych wykonany przy użyciu Mapecem Pronto musi być odizolowany odpowiednią paroizolacją i musi mieć grubość co najmniej 35 mm dla wykładzin podłogowych narażonych na ruch pieszy. W przypadku jastrychów związanych z podłożem (grubość poniżej 35 mm) należy wcześniej sprawdzić, czy są suche i wolne od pęknięć, proszku, luźnych części, farby, wosku, oleju i śladów smaru.

Przygotowanie mieszanki

Zaprawę można przygotować za pomocą jednej z następujących metod:
• mieszalnik łopatkowy;
• mikser bębnowy;
• mikser z wymuszonym działaniem.
Wymieszaj 25 kg worek z 2,1-2,3 l wody na 3-4 minuty. Ilość wody nie może być modyfikowana z jakiegokolwiek powodu, w przeciwnym razie pogorszy się ostateczna charakterystyka wydajności. Zmiksuj i ułóż mieszankę, aż uzyskasz gładką, zamkniętą powierzchnię bez pozostałości wody. Każda mieszanka musi być wylana i ubita tak szybko, jak to możliwe, i po nie więcej niż 30 minutach od rozpoczęcia przygotowania. Temperatura otoczenia wpływa na czas wiązania i suszenia jastrychów wykonanych przy użyciu Mapecem Pronto.

PRZESIEWACZE (grubość od 35 do 60 mm)

Mieszankę Mapecem Pronto należy układać na warstwie izolacyjnej wykonanej z polietylenowych arkuszy lub podobnego materiału, aby umożliwić ruch między jastrychem a istniejącym podłożem. W przypadku wilgoci podnoszącej, wyżej wymieniona warstwa izolacyjna musi być uformowana z użyciem wystarczająco wodoodpornej membrany, aby utworzyć skuteczną barierę paroszczelną. Obszary jastrychu Mapecem Pronto, na których przebiegają rury, muszą być wzmocnione poprzez umieszczenie lekkiego, metalicznego wzmocnienia (np. siatki spawanej elektrycznie sześciokątnej). Układanie jastrychów odbywa się przy użyciu tej samej techniki, co w przypadku jastrychów cementowych. Przygotuj serię prowadnic poziomowych, dokładnie rozprowadź i wymieszaj mieszankę przed wykończeniem pływakiem, aby uzyskać lepsze wykończenie powierzchni. Wokół obwodu pomieszczenia i wokół kolumn biegnących przez podłogę przed odlaniem zaleca się umieszczenie materiału izolacyjnego o grubości 1 cm (takiego jak polistyren, korek itp.). Jeśli praca zostanie przerwana, należy uciąć jastrych prostopadle do podłoża i wstawić szereg stalowych prętów o średnicy 20-30 cm w jastrych o promieniu 20-30 cm. Ta operacja zagwarantuje dobre zgrzeiny między złączami konstrukcyjnymi i uniknie pęknięć i nierówności połączeń.

SZPACHLE KLEJONE (grubość do 40 mm)

Posadzki o mniejszej grubości muszą być przyklejone do podłoża, które może być typu cementowego lub wykonane z istniejącej podłogi z materiału ceramicznego lub kamiennego. Jeśli występuje inny rodzaj podłoża, należy skontaktować się z działem technicznym MAPEI. Po wystarczającym przygotowaniu substratu i tuż przed rozprowadzeniem na mieszance Mapecem Pronto, przygotować zawiesinę wiążącą z Planicrete zgodnie ze stosunkiem podanym w tabeli. Nakładać ciągłą, nawet 2-3 mm warstwę za pomocą dużej płaskiej szczotki, szczotki do szorowania lub kielni. Aby uzyskać doskonałą przyczepność, rozprowadź Mapecem Pronto na zawiesinie, gdy jest jeszcze świeża. Jeżeli podłoga jest poddawana wysokim obciążeniom mechanicznym, połączenie konstrukcyjne należy wykonać zastępując zawiesinę cementową Planicrete za pomocą Eporip. Rozłóż na Mapecem Pronto, używając tej samej metody opisanej powyżej.
Proporcje mieszania dla gnojowicy cementowej Planicrete Planicrete: 1 część wagowa; Woda: 1 część wagowa; Mapecem: 2 części wagowe.

POMIARY ZAWARTOŚCI WILGOTNOŚCI

Pomiar wilgotności resztkowej za pomocą higrometru elektronicznego podaje wartości wyłącznie w celach orientacyjnych. Dlatego do pomiaru poziomu wilgotności resztkowej konieczne jest stosowanie higrometru węglikowego.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi w przybliżeniu 20 kg / m² na cm grubości, w zależności od stopnia ubicia.

Czyszczenie

Narzędzia można czyścić za pomocą wody.

OPAKOWANIE

Dostępny w workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Zachowuje włacsiwości przez co najmniej 12 miesięcy, jeśli przechowywane jest w suchym miejscu. Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), pozycja 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi płynami ustrojowymi wywołuje drażniącą reakcję alkaliczną i reakcje alergiczne na osoby z predyspozycjami. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj