ULTRABOND ECO VS90 PLUS MAPEI

0
1133

ULTRABOND ECO VS90 PLUS MAPEI

ULTRABOND ECO VS90 PLUSULTRABOND ECO VS90 PLUS MAPEI to klej uniwersalnego zastosowania, odporny na wysoką temperaturę, w dyspersji wodnej oraz o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do przyklejania elastycznych wykładzin podłogowych oraz paneli winylowych LVT. Do stosowania na statkach i łodziach.

ZAKRES STOSOWANIA

Mocny, odporny na zdzieranie klej do stosowania na mokro, przeznaczony do montażu wykładzin PVC w rolkach i płytkach (w tym również wykładzin modułowych LVT w płytkach i panelach), wykładzin gumowych (kauczukowych), a także do okładzin ściennych z PVC, na chłonnych podłożach. Stosowany jest również jako uniwersalny klej do wszystkich rodzajów wykładzin elastycznych, linoleum i tekstylnych, w tym stabilnych wymiarowo wykładzin igłowanych. Do stosowania na ściany i podłogi wewnątrz pomieszczeń.
Odpowiedni na:

 • Powierzchnie równe i chłonne;
 • Systemy ogrzewania podłogowego.

Może być stosowany na:

 • posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i handlowych (np. szpitale, centra handlowe, lotniska, itp.) narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne, w tym na bardzo intensywne użytkowanie;
 • posadzki narażone na obciążenia spowodowane ruchem mebli na kółkach (wg EN 12529).
  Przykłady zastosowania

Ultrabond Eco VS90 Plus może być stosowany do przyklejania:

 • wykładzin z gumy w rolkach i płytkach, o spodach gładkich lub teksturowanych,
 • jednorodnych (homogenicznych) i wielowarstwowych (heterogenicznych) wykładzin z PVC w rolkach i płytkach,
 • winylowych wykładzin dekoracyjnych LVT (Luxury Vinyl Tiles) w płytkach i panelach.

Jako uniwersalny klej do:

 • wykładzin dywanopodobnych na spodzie lateksowym lub piankowym, z pianki poliuretanowej, juty naturalnej, lub syntetycznej (np. Action-Back®);
 • stabilnych wymiarowo wykładzin igłowanych na spodzie lateksowym;
 • wykładzin flokowanych;
 • półelastycznych płytek winylowych VCT (Vinyl CompositeTiles), tzw. kwarcowych;
 • wykładzin podłogowych z linoleum na spodzie z juty naturalnej;
 • wykładzin podłogowych z linoleum na spodzie syntetycznym, z pianki poliuretanowej, i na spodzie poliolefinowym;
 • wykładzin podłogowych na spodzie poliolefinowym i wykładzin nie zawierających chloru;
 • wykładzin PUR;
 • okładzin ściennych z PVC i gumy.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco VS90 Plus jest bezrozpuszczalnikowym, akrylowym klejem w dyspersji wodnej, dostępnym w formie gotowej do użycia, jasnobeżowej pasty. Dzięki doskonałej przyczepności początkowej, szybkiemu wiązaniu, jak również wytrzymałej powłoce tworzącej tzw. film, Ultrabond Eco VS90 Plus zapewnia bardzo dobrą stabilność wymiarową wykładzin elastycznych.

Cechy produktu:

 • Łatwość aplikacji;
 • Bardzo krótki czas oczekiwania przed montażem wykładziny;
 • Doskonała zwilżalność spodu nawet przy trudnych w montażu typach wykładzin;
 • Bardzo szybki czas wiązania;
 • Bardzo dobra wytrzymałość na odrywanie;
 • Odporny na zdzieranie;
 • Bardzo dobra stabilność wymiarowa;
 • Zapobiega powstawaniu szczelin na styku arkuszy wykładziny;
 • Odpowiedni do posadzek narażonych na obciążenia spowodowane ruchem mebli na kółkach (wg EN 12529);
 • Bezrozpuszczalnikowy;
 • Niepalny;
 • Ekologiczny, posiada oznakowanie EMICODE EC1 Plus (bardzo niska emisja lotnych związków organicznych VOC);
 • Posiada certyfikat Blue Angel – RAL UZ 113;
 • Nieszkodliwy dla zdrowia wykonawców i ostatecznych użytkowników.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 0-10 min.
Czas schnięcia otwartego: 20-30 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 3-5 godz.
Pełne obciążenie: po 48-72 godz.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: beżowy.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,25-0,5 kg/m².
Opakowania: pojemniki 16 kg.

ZALECENIA

 • Montaż wykładziny należy wykonać w zalecanych temperaturach, między +15°C a +35°C.
 • Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.
 • W miejscach narażonych na ciągły kontakt z wodą (szczególnie, gdy wykładziny nie są spawane na łączeniach), na silne promieniowanie słoneczne oraz na znaczne obciążenia mechaniczne spowodowane ruchem ciężkich maszyn tj. wózki widłowe, itp. należy stosować kleje reaktywne Adesilex G19, Adesilex G20 lub Ultrabond Eco 571 2K.
 • Dla wykładzin korkowych na spodzie z PVC stosować Ultrabond Eco 310.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, chłonne, dokładnie odkurzone, oczyszczone z luźno związanych części, pęknięć, farb, klejów, wosków, olejów, rdzy i śladów gipsu oraz wszelkich substancji, które mogłyby utrudnić przyczepność i wiązanie. Na podłożach niechłonnych należy wykonać warstwę z masy wyrównującej o grubości min. 2 mm. Dopuszczalny poziom wilgotności powinien mieścić się w limitach zaleconych przez producenta pokrycia i wskazanych w obowiązujących normach i nie powinien przekraczać następujących wartości: — dla podłoży cementowych <2,0% CM; ogrzewanych <1,8% CM; — dla podłoży gipsowych lub anhydrytowych < 0,5% CM, ogrzewanych <0,3% CM Należy koniecznie upewnić się czy na podłożu nie następuje podciąganie wilgoci. Podkłady pływające mocowane na lekkim betonie lub materiałach izolacyjnych oraz podkłady układane bezpośrednio na gruncie muszą być odizolowane od podłoża przy użyciu izolacji paroszczelnej. W przypadku podłoży, które nie są dostatecznie równe i gładkie, posiadają pęknięcia lub wymagają wzmocnienia, należy je odpowiednio przygotować. Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi produktów MAPEI przeznaczonych do przygotowywania podłoża lub kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Aklimatyzacja

Przed ułożeniem wykładziny należy upewnić się czy wykładzina i podłoże zaaklimatyzowały się do zalecanej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
Nanoszenie produktu Ultrabond Eco VS90 Plus jest produktem gotowym do użycia. Przed użyciem należy rozmieszać klej we wiadrze. Ultrabond Eco VS90 Plus nałożyć na podłoże odpowiednią szpachelką zębatą. Do montażu cienkich okładzin ściennych można alternatywnie użyć wałka z dłuższym włosiem (pamiętając o tym, że klej powinien odpowiednio zwilżyć spód wykładziny).

Montaż wykładziny

Wykonać zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta wykładzin. Czas oczekiwania powinien być dostosowany do ilości nałożonego kleju, warunków klimatycznych, chłonności podłoża i typu wykładziny. Należy uważać, aby nie przekroczyć czasu schnięcia otwartego, tj. aby był możliwy transfer kleju na spód wykładziny. Wykładzinę układać, gdy klej jest jeszcze świeży (układanie na mokro), rozprowadzić/ wyrównać fałdy powstałe w miejscach nałożenia zbyt dużej ilości kleju. Powierzchnię należy docisnąć i wygładzać natychmiast po ułożeniu wykładziny, aby umożliwić transfer kleju na całą powierzchnię spodu wykładziny i wyeliminować ewentualne pęcherze powietrza, co zapewni dokładne jej przyleganie.

Unikać nadmiernego dociskania wykładziny w miejscach łączeń, aby nie pozbawić tych miejsc wystarczającej ilości kleju. Uwaga: czas oczekiwania i schnięcia otwartego mogą się różnić w zależności od temperatury, wilgotności powietrza, chłonności podłoża. Czasy te będą krótsze przy montażu w wyższych temperaturach i przy niższej wilgotności, a dłuższe w niższych temperaturach, wyższej wilgotności i na mniej chłonnych podłożach.

CZYSZCZENIE

Świeży Ultrabond Eco VS90 Plus można usunąć z wykładzin, narzędzi, rąk i odzieży wodą, natomiast po wyschnięciu należy zastosować alkohol lub odpowiednie rozpuszczalniki.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od równości i chropowatości podłoża, spodu wykładziny i zastosowanej szpachelki zębatej.
Szpachelka zębata MAPEI nr 1 – ok. 250-300 g/m2
Szpachelka zębata MAPEI nr 2 – ok. 350-450 g/m2
Szpachelka TKB A1/A2 – ok. 200-300 g/m2
Szpachelka TKB B1 – ok. 300-350 g/m2
Szpachelka TKB B2 – ok. 350-450 g/m2
Wałek – ok. 200 g/m2

OPAKOWANIA

Ultrabond Eco VS90 Plus jest dostępny w wiadrach 16 kg.

PRZECHOWYWANIE

W normalnych warunkach i w oryginalnym zamkniętym opakowaniu Ultrabond Eco VS90 Plus może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. W okresie zimowych przewozić transportem ogrzewanym, aby nie dopuścić do przemrożenia kleju.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultrabond Eco VS90 Plus nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności, jakie są zalecane podczas pracy z mieszaninami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednią wentylację, zarówno w trakcie, jak i po naniesieniu i schnięciu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas użytkowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą spłukać dużą ilością wody. Nie usuwać produktu do kanalizacji ani żadnego cieku wodnego. Należy zapobiec wnikaniu produktu do gleby. Narzędzia czyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Poddawać recyklingowi jedynie dokładnie opróżnione opakowania.
Wyschnięte pozostałości produktu mogą zostać usunięte tak, jak odpady domowe.

Karta
techniczna

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj