ULTRABOND ECO 170 MAPEI

0
1289

ULTRABOND ECO 170 MAPEI

ULTRABOND ECO 170ULTRABOND ECO 170 MAPEI to klej w dyspersji wodnej, o szybkim wiązaniu i wysokiej przyczepności początkowej oraz bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do montażu tekstylnych pokryć podłogowych. Również do montażu wykładzin dywanowych na statkach i łodziach.

ZAKRES STOSOWANIA

Montaż wykładzin tekstylnych o spodzie każdego rodzaju na chłonnych i stabilnych pod wpływem działania wilgoci podłożach zazwyczaj stosowanych w budownictwie.

Przykłady stosowania

Ultrabond Eco 170 jest stosowany do przyklejania:

  • wykładzin tkanych (Wilton, Axminster, itp.);
  • wykładzin tekstylnych (dywanopodobnych) na spodzie lateksowym, piankowym, na spodzie z juty naturalnej lub polipropylenowej (np. Action-Back®) lub też innej włókniny syntetycznej
  • wykładzin igłowanych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco 170 jest bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie polimerów syntetycznych w dyspersji wodnej, o konsystencji gotowej do użycia i łatwej do nanoszenia pasty w kolorze jasnobeżowym. Jest niepalny i nie zawiera substancji toksycznych. Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) jest bardzo niska (EMICODE EC1), w związku z czym jest bezpieczny dla wykonawcy oraz użytkowników pomieszczeń, w których został zastosowany. Jest klejem o bardzo wysokiej przyczepności początkowej, który zachowuje długi czas schnięcia otwartego, co umożliwia klejenie wykładziny nawet po 30-40 minutach od nałożenia kleju. Ultrabond Eco 170 został opracowany specjalnie do montażu wykładzin, które będą obciążone intensywnym ruchem pieszym oraz krzesłami na kółkach.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 0-20 min.
Czas schnięcia otwartego: 30-40 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 3 godz.
Pełne obciążenie: po 24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,25-0,40 kg/m².
Opakowania: pojemniki 16 kg

ZALECENIA

  • Należy używać Ultrabondu Eco 170 w temperaturach w pomieszczeniu od +15°C do +35°C w czasie instalacji.
  • Nie należy stosować na wilgotnych podłożach lub takich, które są narażone na podciąganie wilgoci.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być suche, chłonne, równe, wytrzymałe mechanicznie, odkurzone, wolne od pęknięć, luźnych części, lakieru, smarów, oleju, farb, wosku, rdzy, śladów gipsu, resztek kleju lub innych substancji, które mogłyby mieć wpływ na ograniczenie przyczepności. Przed montażem wykładziny należy sprawdzić poziom wilgotności na całej grubości podłoża, używając karbidowego lub elektronicznego higrometru, pamiętając że ten drugi podaje jedynie wartości orientacyjne. Należy wykluczyć również możliwość podciągania wilgoci przez podłoże. Maksymalny poziom wilgotności powinien wynosić: max. 3 % dla podłoży cementowych, max. 0,5 % dla podłoży gipsowych lub anhydrytowych i nie powinien przekraczać wartości maksymalnej wskazanej przez producenta wykładziny. Podkłady pływające ułożone na lekkich podkładach betonowych lub na warstwie izolacji, oraz podłoża wykonywane bezpośrednio na podsypce, powinny zostać zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża poprzez zastosowanie folii paroszczelnej. W przypadku konieczności wypoziomowania nierównych podłoży oraz wzmocnienia i naprawy pęknięć należy zastosować odpowiednie produkty znajdujące się w ofercie MAPEI lub skontaktować się z Działem Technicznym.

Nanoszenie kleju

Ultrabond Eco 170 należy nanosić na podłoże szpachelką zębatą w ilości wystarczającej do pełnego pokrycia spodniej strony wykładziny. Klej należy rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej jest możliwe położenie wykładziny w ciągu 30-40 minut.

Montaż wykładziny

Podczas montażu należy każdorazowo postępować zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny. Czas oczekiwania Ultrabondu Eco 170 zmienia się w zależności od chłonności podłoża i warunków otoczenia (temperatura i wilgotność) od 0 do 20 minut. Montaż wykładziny powinien nastąpić w czasie schnięcia otwartego Ultrabondu Eco 170 (30-40 minut, jest to maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie wykładziny). Natychmiast po instalacji wykładziny jej powierzchnię należy docisnąć drewnianą pacą lub wałkiem, poruszając się od środka w kierunku krawędzi tak, aby zapewnić dokładny kontakt z podłożem i wyeliminować pęcherze powietrza. Jeśli zajdzie potrzeba, proces ten należy powtórzyć po kilku minutach.

CZYSZCZENIE

Dopóki Ultrabond Eco 170 jest świeży, może zostać usunięty z zabrudzonej powierzchni i narzędzi za pomocą wody. Po jego wyschnięciu należy użyć alkoholu lub produktu Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od stopnia porowatości i gładkości podłoża, rodzaju spodu wykładziny oraz od rodzaju używanej szpachli: od 0,25 do 0,4 kg/m2.

OPAKOWANIA

Dostępny w 16 kg plastikowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego narażenia na mróz.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultrabond Eco 170 nie jest niebezpieczny z punktu widzenia przepisów dotyczących klasyfikacji mieszanin. Zaleca się przestrzeganie zwykłych środków ostrożności przy korzystaniu z produktu. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!