ULTRABOND ECO V4 SP FIBER MAPEI

0
1062

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER MAPEI

ULTRABOND ECO 4 LVTULTRABOND ECO V4 SP FIBER MAPEI to uniwersalny klej w dyspersji wodnej wzmocniony włóknami, do przyklejania wszystkich rodzajów wykładzin, specjalnie opracowany do przyklejania niestabilnych wymiarowo wykładzin kauczukowych i LVT. Klej ekologiczny o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych. Do montażu na mokro. Do stosowania na statkach i łodziach.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej w dyspersji wodnej, o wysokich parametrach, gdzie warstwa kleju po utwardzeniu jest sztywna i zwarta, wysoce odporna na ścinanie, właściwy do klejenia wykładzin gumowych. Nadaje się także jako uniwersalny klej do PVC i wszystkich rodzajów posadzek elastycznych i tekstylnych. Do stosowania na podłogach, wewnątrz pomieszczeń.
Nadaje się na:
– powierzchnie chłonne i wyrównane;
– systemy ogrzewania podłogowego.
Klej jest wzbogacony włóknami, w związku z czym nadaje się do miejsc gdzie występują naprężenia statyczne i dynamiczne, także intensywne np. pomieszczenia mieszkalne, handlowe i przemysłowe (np. szpitale, centra handlowe, lotniska, budynki przemysłowe, itp.). Może być stosowany do montażu na powierzchniach poddanych naprężeniom wynikającym z ruchu mebli na kółkach zgodnie z normą EN 12529.

Przykłady zastosowania 

 • do klejenia wykładzin gumowych o gładkiej lub groszkowanej powierzchni (w rolkach lub płytkach, włączając w to posadzki wielowarstwowe ze spodem akustycznym z gumy lub pianki).
 • do klejenia jednorodnych (homogenicznych) i niejednorodnych (heterogenicznych) wykładzin winylowych, w rolkach lub w płytkach;
  Klej wzbogacony włóknami, o wysokich parametrach, przeznaczony do wykładzin gumowych i PVC
 • do klejenia wykładzin podłogowych z PVC wielowarstwowego i na spodzie z pianki • LVT (Luxury Vinyl Tiles);
 • do klejenia płytek winylowych półelastycznych (VCT)
 • do klejenia wykładzin dywanopodobnych ze spodem wszelkiego rodzaju (ze spodem lateksowym lub piankowym z PVC i pianki poliuretanowej, juty naturalnej i np. ActionBack®, etc.);
 • do klejenia wykładzin igłowanych także na spodzie lateksowym
 • do klejenia posadzek flokowanych
 • do klejenia linoleum ze spodem z naturalnej juty;
 • do klejenialinoleum ze spodem z syntetycznej juty, z poliolefin i poliuretanu;
 • do klejeniaposadzki poliolefinowe i bezchlorowe
 • posadzki na bazie poliuretanowej.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER jest klejem na bazie polimerów syntetycznych w stanie dyspersji wodnej, wzbogaconym włóknami, bezrozpuszczalnikowym, dającym się łatwo rozprowadzać. Ma postać gotowej do użycia pasty w kolorze jasno beżowym. Dodatek włókien pozwala na zmniejszenie do minimum wgniecenia resztkowego wykładzin elastycznych. Ponadto klej odznacza się wysokimi parametrami jeżeli chodzi o przyczepność przy ścinaniu i odrywaniu, jak tez o stabilność wymiarową.

Właściwości produktu

 • bardzo łatwy w aplikacji
 • czas oczekiwania przed klejeniem zredukowany do minimum, ewentualnie czas oczekiwania nie jest wymagany  doskonale rozprowadza się na spodniej stronie wykładziny
 • doskonała przyczepność przy odrywaniu i ścinaniu
 • bardzo dobra stabilność wymiarowa
 • uniemożliwia otwieranie się złączy doczołowych
 • nadaje się do miejsc narażonych na ruch mebli na kółkach zgodnie z normą EN 12529
 • bezrozpuszczalnikowy
 • niepalny
 • EMICODE EC1PLUS (o bardzo niskiej emisji LZO)
 • (Blauer Engel)- RAL UZ 113
 • bezpieczny dla zdrowia wykonawcy i końcowego użytkownika.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: około 10-20 min (30-40 min w przypadku podłoży niechłonnych).
Czas schnięcia otwartego: 30-40 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 3-5 godz.
Pełne obciążenie: po 72 godz.
Nakładanie: pacą zębatą nr 1 lub 2.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,25-0,4 kg/m².
Opakowania: pojemniki 16 kg.

ZALECENIA

 • Montaż wykładziny należy wykonać w zalecanej temperaturze, między +15°C a +35°C.
 • Nie należy przeprowadzać montażu na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem wilgoci  W miejscach narażonych na wysoką temperaturę spowodowaną bezpośrednim promieniowym, narażonych na intensywne naprężenia mechaniczne spowodowane wózkami podnośnikowymi, widłowymi itp. lub częste mycie (szczególnie w przypadku wykładzin, które nie są spawane lub spoinowane) stosować kleje Adesilex G19 lub Adesilex G20.
 • W przypadku korka ze spodnią stroną z PVC, zastosować Ultrabond Eco 310.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, chłonne, dokładnie odkurzone, oczyszczone z luźno związanych części, pęknięć, farb, klejów, wosków, olejów, rdzy i śladów gipsu oraz wszystkiego co mogłoby utrudniać wiązanie.
Na podłożach niechłonnych, należy zastosować masę szpachlową o grubości przynajmniej 2 mm.
Poziom wilgotności podłoża powinien wynosić 2%-2,5% dla podkładów cementowych i maksymalnie 0,5% dla podkładów gipsowych lub anhydrytowych. Każdorazowo należy przestrzegać norm obowiązujących w poszczególnych państwach.
Należy koniecznie upewnić się czy na podłożu nie następuje podciąganie wilgoci.
Podkłady pływające mocowane na lekkim betonie lub materiałach izolacyjnych oraz podkłady układane bezpośrednio na gruncie muszą być odizolowane od podłoża przy użyciu izolacji paroszczelnej. W przypadku podłoży, które nie są dostatecznie równe i gładkie, posiadają pęknięcia lub wymagają wzmocnienia, należy je odpowiednio przygotować. Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi produktów MAPEI przeznaczonych do przygotowywania podłoża lub kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Aklimatyzacja

Przed ułożeniem wykładziny należy upewnić się czy klej, wykładzina i podłoże zaaklimatyzowały się do zalecanej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
Nanoszenie kleju ULTRABOND ECO V4 SP FIBER jest gotowy do użycia i nie wymaga żadnego przygotowania. Przed użyciem dobrze wymieszać klej w pojemniku.ULTRABOND ECO V4 SP FIBER nałożyć na podłoże szpachelką zębatą w ilości wystarczającej do równomiernego pokrycia powierzchni.

Montaż wykładziny

Wykonać zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta wykładziny podłogowej Do montażu wykładziny należy przystąpić po upływie czasu oczekiwania, biorąc pod uwagę ilość kleju który będzie aplikowany, warunków klimatycznych, chłonność podłoża i rodzaj wykładziny a także zwracając uwagę, aby nie przekroczyć czasu schnięcia otwartego, czyli czasu kiedy możliwy jest transfer kleju na spód wykładziny. Wykładzinę układać po krótkim czasie oczekiwania, kiedy warstwa kleju jest wciąż świeża, ślady po zębach na kleju powinny być wygładzone.
Należy wyeliminować wszelkie pęcherze powietrza pod wykładziną, używając do tego wałka lub walca dociskowego, zapewniając w ten sposób dobry transfer kleju na spód wykładziny. Unikać nadmiernego dociskania wykładziny w miejscach łączeń, aby nie pozbawić tych miejsc wystarczającej ilości kleju. Po zakończeniu montażu wykładziny, należy zawsze dokładnie wygładzić powierzchnię.

Uwaga: Czas oczekiwania i czas schnięcia otwartego mogą się zmieniać w zależności od temperatury, wilgotności względnej i chłonności podłoża. Czasy te będą krótsze w przypadku wyższej temperatury i niższej wilgotności powietrza, natomiast będą dłuższe w przypadku niższej temperatury, wyższej wilgotności i mniej chłonnych podłoży.

CZYSZCZENIE

Świeży ULTRABOND ECO V4 SP FIBER, można usunąć z wykładzin, narzędzi, rąk i odzieży wodą, natomiast po wyschnięciu należy zastosować alkohol lub odpowiednie rozpuszczalniki.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od równości podłoża, spodu wykładziny i zastosowanej szpachelki.
Szpachelka MAPEI nr 1 około 0,25-0,30 kg/m2
Szpachelka MAPEI nr 2 około 0,35-0,45 kg/m2
Szpachelka TKB A1/A2 około 0,20-0,30 kg/m2
Szpachelka TKB B1 około 0,30-0,35 kg/m2
Szpachelka TKB B2 około 0,35-0,45 kg/m2.

OPAKOWANIA

ULTRABOND ECO V4 SP FIBER Fiber jest dostępny w plastikowych wiadrach 16 kg.

PRZECHOWYWANIE

W normalnych warunkach i w oryginalnym zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultrabond Eco V4 SP Fiber nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie środki ostrożności, jakie są zalecane podczas pracy z preparatami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.
Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednią wentylację, zarówno w trakcie, jak i po naniesieniu i schnięciu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas użytkowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą spłukać dużą ilością wody. Nie usuwać produktu do kanalizacji ani żadnego cieku wodnego. Należy zapobiec wnikaniu produktu do gleby. Narzędzia czyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Poddawać recyklingowi jedynie dokładnie opróżnione opakowania. Wyschnięte pozostałości produktu mogą zostać usunięte tak, jak odpady domowe. Produkt zawiera BIT.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj