PROSFAS MAPEI

0
1247

PROSFAS MAPEI

PROSFASPROSFAS MAPEI to bezrozpuszczalnikowy, krzemianowy preparat wzmacniający, impregnujący oraz gruntujący (zapobiegający pyleniu powierzchni cementowych) do podkładów cementowych. Można go stosowany do:

  • głębokiej konsolidacji podłoży cementowych o niestabilnej powierzchni lub niskiej wytrzymałości mechanicznej;
  • wzmacniania podkładów cementowych o powierzchni z tendencją do kruszenia, spowodowanego wadliwą hydratacją lub małą ilością spoiwa;
  • impregnowania oraz gruntowania zapobiegającego pyleniu powierzchni cementowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Prosfas jest mieszanką silikatów w roztworze wodnym, charakteryzującą się niską lepkością i związanymi z nią doskonałymi właściwościami penetracyjnymi. Może wnikać w podłoże na głębokość kilku centymetrów, a po wyschnięciu poprawia spoistość podłoża. Jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Czas schnięcia: w zależności od chłonności podłoża.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
Kolor: transparentny.
Zużycie: 0,5-0,7 kg/m².
Opakowania: pojemniki 25 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy stosować Prosfas na mokrych lub niechłonnych powierzchniach.
  • Nie stosować na podkładach wykonanych z Mapecem lub Mapecem Pronto.
  • Nie stosować do podłoży anhydrytowych.
  • Nie rozcieńczać z wodą ani innymi rozpuszczalnikami.
  • W przypadku nawet najmniejszego zabrudzenia, natychmiast sczyścić Prosfas z płytek ceramicznych, szkła, marmuru i powierzchni metalowych.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, czyste, bez śladów olejów, lakierów, mas wyrównujących i innych materiałów, które mogłyby ograniczać wnikanie.

Nanoszenie

Przed aplikacją produkt należy wymieszać. Należy  go nanosić na powierzchnię zraszaczem (np. konewka) lub przy pomocy pompy i rozprowadzać równomiernie szczotką, pędzlem lub wałkiem, aż zostanie całkowicie wchłonięty. Bardzo kruche lub porowate podłoża mogą wymagać naniesienia więcej niż jednej warstwy; do nakładania kolejnej warstwy można przystąpić kiedy poprzednia jest już sucha. Należy zapobiegać powstawaniu na powierzchni podłoża kałuż z Prosfas, które po wyschnięciu środka utworzą zeszkloną powłokę, zmniejszającą przyczepność do podłoża kolejnych warstw. Aby temu zapobiec, ostatnią warstwę należy posypać piaskiem, a po wyschnięciu usunąć jego nadmiar. Do wyrównywania podłoża lub montażu podłóg można przystąpić po upewnieniu się, że powierzchnia jest już sucha. Czas schnięcia może się zmieniać w zależności od ilości zastosowanego preparatu, wilgotności i temperatury otoczenia. Zalecane temperatury stosowania to od +5°C do +35°C.

ZUŻYCIE

Powierzchnie podkładów można wzmocnić używając od 0,5 do 0,7 kg/m2 Prosfas, jednak bardzo porowate powierzchnie mogą wymagać użycia cztery do sześciu razy większej ilości preparatu. Przed przystąpieniem do nanoszenia zalecane jest przeprowadzenie testu na małej powierzchni, szczególnie w przypadku bardzo zniszczonych podłoży. W celu określenia ilości produktu niezbędnej do wzmocnienia podłoża, należy przeprowadzić próbę nakładania preparatu w kilku warstwach.

CZYSZCZENIE

Po stwardnieniu, czyszczenie jest utrudnione i może być wykonane tylko mechanicznie. Ręce, narzędzia i powierzchnie, które miały kontakt z Prosfas należy natychmiast oczyścić dużą ilością wody.

OPAKOWANIA

Prosfas jest dostępny w 25 kg kanistrach.

PRZECHOWYWANIE

Prosfas może być przechowywany przez 24 miesiące w suchym miejscu i w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Prosfas: jest drażniący; może podrażniać skórę i układ oddechowy. Do poważnego uszkodzenia może dojść w przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami. Zalecane jest stosowanie odpowiednich rękawic ochronnych i ochrony oczu i twarzy. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je dobrze przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj