TRIBLOCK P

0
1789

TRIBLOCK P MAPEI

TRIBLOCK PTRIBLOCK P MAPEI to trzyskładnikowa, płynna zaprawa cementowo-epoksydowa do gruntowania i uszczelniania wilgotnych podłoży o niskiej chłonności oraz do wygładzania na nierównych powierzchniach.

ZAKRES STOSOWANIA

Triblock P stosuje się jako hydroizolację wilgotnych podłoży, a zwłaszcza:

 • stare opatrunki ceramiczne lub lastryko na podłożach o nadmiernej wilgotności szczątkowej;
 • bardzo zwarte podłoża cementowe o wilgotności szczątkowej wyższej niż poziom zalecany do układania podłóg drewnianych, sprężystych i żywicznych;
 • obróbkę wilgotnych powierzchni betonowych przed nałożeniem ochronnych i antykorozyjnych produktów epoksydowych lub systemów opatrunków poliuretanowych nieprzepuszczalnych dla pary wodnej;
 • okładanie betonowych kanałów, drenów i rur;

oraz dodając 0,25 kwarcu 0,5 piasku kwarcowego w stosunku 1: 0,5 do wygładzania na nierównych powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Triblock P jest trójskładnikowym systemem epoksydowo-cementowym, który ma zdolność siatkowania na wilgotnych powierzchniach, nawet jeśli są one bardzo gładkie (płytki ceramiczne, porcelana, marmur, itp.) I tworzą zwartą warstwę odpowiednią do układania parkiety, PCW, linoleum, ceramiki, epoksydowe i poliuretanowe płaszcze opatrunkowe oraz warstwy wygładzające cementowe. Jest produkowany zgodnie z formułą opracowaną w własnych laboratoriach badawczych MAPEI.
Produkt może być użyty jako taki, rozcieńczając go odpowiednio wodą lub dodając 0,25 kwarcu lub 0,5 piasku kwarcowego, aby uzyskać zaprawę wygładzającą do stosowania na nierównych powierzchniach betonowych, gdy wymagana jest wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału opatrunkowego.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: płynna, składnik B: płynna, składnik C: proszek.
Proporcje mieszania: składniki A:B:C = 12:38:50.
Maksymalny czas użytkowania: 30-40 min.
Czas schnięcia pomiędzy pierwszą i drugą warstwą: 4-6 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładziny lub wylewaniem masy samopoziomującej: 18 godz.
Czas oczekiwania przed aplikacją mas wyrównujących lub posadzek: 7 dni.
Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
Kolor: składniki A, B, C: biały.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,5 kg/m².
Opakowania: pojemniki 5 kg (A+B+C).

ZALECENIA

 • Nie należy stosować Triblock P bezpośrednio na:
  – powierzchnie z wolnostojącą wodą;
  – zakurzone, łuszczące się, nieregularne powierzchnie z krwawieniem;
  – podłoża anhydrynowe lub gipsowe;
  – stare, gładzie lub gipsowe warstwy wygładzające.
 • Nie stosować Triblora P na pęknięciach, które mogą się poruszać, ponieważ produkt jest sztywny i może również pęknąć.

PROCEDURA APLIKACYJNA

Przygotowanie podłoża

Podłoże cementowe musi być mocne, mocne mechanicznie, idealnie czyste, wolne od kruszących się części i stojącej wody. Musi być wystarczająco utwardzony i po większości fazy skurczu. Przygotowanie może być wykonane przez piaskowanie, piaskowanie wodne, śrutowanie lub szlifowanie, w zależności od stanu podłoża i zastosowania. Stare posadzki ceramiczne i lastryko muszą być dobrze związane z podłożem i nie mogą zawierać resztek materiału na powierzchni, takich jak wosk, olej, smar itd. Jeśli powierzchnia do obróbki jest szczególnie nierówna, należy ją naprawić i wyrównać przed do obróbki odpowiednim produktem odpornym na wilgoć lub z Triblock P zmieszanym z 0,25 kwarcu lub 0,5 kwarcu.

Przygotowanie produktu

Triblock P składa się z trzech komponentów, z których dwa to ciecze, a drugi to proszek. Aby przygotować produkt, wymieszaj składnik A ze składnikiem B, aż uzyskasz jednorodną mieszankę. Następnie powoli dodawaj składnik C (proszek) podczas mieszania do uzyskania gładkiej, pozbawionej grudek pasty. Stosunek mieszania trzech składników wynosi 12: 38: 50. Jeśli cała zawartość nie jest wymagana, upewnij się, że proporcje mieszania są ściśle przestrzegane, aby uniknąć złego katalizowania produktu. W celu wymieszania zalecamy użycie mieszadła o małej prędkości, aby uniknąć przegrzania mieszanki, co może skrócić czas obróbki i spowodować uwięzienie powietrza.
Po zmieszaniu trzech składników i zgodnie z zastosowaną metodą nakładania, dodaj wodę w następujący sposób:
– za pomocą pędzla: 5-10%;
– wałkiem: 10-15%;
– poprzez opryskiwanie: maksymalnie 20%.
W przypadku fugowania, wygładzania, naprawy defektów powierzchniowych lub wypełniania pęknięć nie podlegających ruchowi, Triblock P może być mieszany z maksymalnie 5% wody i ze stosunkiem 1: 0,5 suchego kwarcu 0,25 lub 0,5 kwarcu, aby uzyskać zaprawę, którą można nakładać kielnią. Po przygotowaniu działa przez 30-40 minut w temperaturze + 23 ° C, dlatego produkt musi być nakładany w podanym czasie.

Aplikacja produktu

Rozcieńczony zgodnie z wymaganiami, nakładamy na obrabianej powierzchni w dwóch warstwach pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Jeśli produkt nakłada się na szczególnie gorące podłoże, podłoże można zwilżyć przed nałożeniem. Nałożyć produkt na dwie warstwy krzyżujące się, upewniając się, że każda warstwa jest równa. Drugą warstwę można nakładać po około 4-6 godzinach. Do fugowania, wygładzania, naprawy defektów powierzchni i wypełniania pęknięć niewrażliwych na ruchy, nałożyć Triblock P za pomocą pacy mieszanej z 0,25 kwarcem lub 0,5 kwarcu. Po wygładzeniu, jeżeli w podłożu występuje wysoki poziom wilgotności, konieczne będzie nałożenie kolejnej warstwy Triblock P rozcieńczonej 5-10% wody. Małe pęknięcia muszą zostać otwarte, aby utworzyły kształt litery „V”, a cały pył i luźny materiał należy usunąć. Następnie należy je pokryć warstwą Triblock P rozcieńczoną 5-10% wody i wypełnić Triblock P zmieszanym w stosunku 1: 0,5 w masie 0,25 kwarcu lub 0,5 kwarcu.
Nie należy używać produktu, jeśli temperatura otoczenia lub temperatura podłoża jest niższa niż + 5 ° C. Podłogi lub masa wygładzająca muszą być nałożone w ciągu 7 dni.

Układanie podłóg drewnianych lub elastycznych

Po ok. 24 godziny (przy + 23 ° C i 50% wilgotności względnej), podłogę można układać przy użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowo-poliuretanowego lub pojedynczego składnika, kleju poliuretanowego (takiego jak Ultrabond P902 2K, Lignobond, Ultrabond P990 1K, Adesilex G19 lub Adesilex UP71) lub związek wygładzający.

Układanie ochronnych epoksydowych i poliuretanowych materiałów opatrunkowych

Produkt można pomalować po około 24 godzinach. Utwardzona warstwa może być pokryta dowolnym typem produktu epoksydowego lub poliuretanowego, z dodatkiem lub bez rozpuszczalników. Tam, gdzie jest to konieczne, należy wcześniej zastosować odpowiedni podkład, jak podano we względnych kartach technicznych.

Czyszczenie

Przed utwardzeniem wszystkie narzędzia należy czyścić wodą. Po utwardzeniu można je czyścić wyłącznie za pomocą środków mechanicznych.

ZUŻYCIE

250-300 g / m2 na warstwę na powierzchniach nienasiąkliwych.
400-500 g / m2 na warstwę na chłonnych powierzchniach.
1,5 kg / m2 na mm grubości dla aplikacji wygładzających.

OPAKOWANIA

Zestawy 5 kg (A + B + C):
składnik A: 0,6 kg;
składnik B: 1,9 kg;
składnik C: 2,5 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Chronić przed mrozem i przechowywać w temperaturze co najmniej 5 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składniki A i C drażnią w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami. Komponent C zawiera cement, a także jest szkodliwy dla układu oddechowego. Składnik A może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób, jeśli dojdzie do ciągłego kontaktu. Podczas obchodzenia się z produktami i korzystania z nich zawsze używaj rękawic i okularów ochronnych. Unikaj tworzenia się pyłu podczas mieszania składnika C. Jeśli produkty wejdą w kontakt ze skórą lub oczami, przemyj je dużą ilością wody i zasięgnij porady medycznej.
Składnik A Triblock P jest także niebezpieczny dla organizmów wodnych. Nie należy wyrzucać produktu do środowiska.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!