PRIMER MF MAPEI

0
1517

PRIMER MF MAPEI

PRIMER MFPRIMER MF MAPEI to dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników żywica epoksydowa do gruntowania podłoży przeznaczonych pod posadzki żywiczne MAPEFLOOR lub do wzmacniania i konsolidacji słabych podłoży mineralnych.

GDZIE KORZYSTAĆ

Produkt do nakładania na betonowe płyty oraz jastrych o wysokiej wilgotności i wysokim pH przed instalacją wykładzin wrażliwych na wilgoć, takich jak drewno, guma lub winyl. Podkład MF można nakładać na podłoża o wilgotności do 6% CM (mierzone przy użyciu higrometru wąglikowego – UNI 10329) lub wilgoci względnej do 100% RH (mierzony testem sondy in situ – ASTM F2170 – BS 8203). Aplikacja do konsolidacji niespójnych i / lub słabych podłoży.

Przykłady zastosowania

 • Nakładanie, przed układaniem podłóg wrażliwych na wilgoć, w celu zatrzymania problemów związanych z wilgocią betonowych lub cementowych jastrychów.
 • Konsolidacja słabych podłoży cementowych.
 • Zabezpieczenie przed pyłem przed niespójnymi cementowymi lub wysuszonymi podkładami na bazie gipsu.
 • Spoiwo do mieszania z kwarcem, aby uzyskać syntetyczną zaprawę do małych operacji wygładzania i napraw.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Primer MF jest dwuskładnikowym produktem, 100% stałej żywicy epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej, o niskiej lepkości i wysokiej zdolności penetracji w głąb podłoża. Ze względu na całkowity brak rozpuszczalników, Primer MF  nie jest łatwopalny i ma lekki zapach, typowy dla produktów na bazie żywicy, dlatego może być stosowany w budowlance publicznej (np. mieszkania, szkoły, biura). Po nałożeniu i polimeryzacji żywic, przenikalność podłoża jest silnie zmniejszona, a tymczasem staje się mocniejsze i bardziej odporne na ścieranie.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 3:1.
Czas oczekiwania przed aplikacją mas wyrównujących lub posadzek: 24-48 godz. w zależności od temperatury podłoża.
Maksymalny czas użytkowania: 90 min.
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem.
Kolor: transparentny żółty.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: jako preparat gruntujący: 200-300 g/m2.
Opakowania: zestawy 1 kg (A + B) i 6 kg (A + B).

ZALECENIE

 • Nie należy rozcieńczać Primer MF wodą lub rozpuszczalnikami. Jeśli produkt wymaga rozcieńczenia, używaj tylko Primer KL.
 • Nie używać na mokrych powierzchniach.
 • Nie należy stosować Primer MF do wygładzania lub niwelowania.
 • Nie należy używać kwasów do czyszczenia podłoży, na których będzie nanoszony produkt.
 • Produkt nadaje się do łączenia jastrychów grzejnych i podłoży anhydrytowych, ale nie może być stosowany jako bloker wilgoci na tych podłożach. Dlatego upewnij się, że tego rodzaju podłoża zostały całkowicie wysuszone przed nałożeniem Primer MF. Podłoże cementowe jest zwykle uważane za suche dla wartości wilgotności do 2,5% CM lub do 75% R.H.
 •  Aby zapewnić dobre wiązanie związków niwelujących lub klejów na powierzchniach obrabianych za pomocą Primer MF, posypać warstwę kwarcu 1.2 lub oczyścić, wysuszyć piaskiem o odpowiednim rozmiarze, gdy jest jeszcze świeży. Pozostałości piasku, które nie są dobrze związane, muszą zostać usunięte przed dalszą aplikacją po polimeryzacji. Podczas układania parkietu bezpośrednio na podłożach traktowanych Primer MF, które nie zostały posypane piaskiem, należy użyć reaktywnych klejów poliuretanowych, żywic epoksydowo-poliuretanowych lub klejów na bazie silikatów.
 • Jeśli Primer MF nie został posypany piaskiem i już został utwardzony na ostateczną błyszczącą powierzchnię, przed nałożeniem cementującego środka wygładzająco-wyrównującego, w celu zainstalowania wielowarstwowego wstępnie wykończonego parkietu z sililowanymi klejami, powierzchnię należy posmarować środkiem zwiększającym przyczepność takie jak Eco Prim Grip lub Eco Prim T Plus. W celu bezpośredniego połączenia z klejem, powierzchnia musi być dobrze wyszlifowana.
 • Aby uniknąć kondensacji na powierzchni produktu podczas jego polimeryzacji, temperatura podłoża podczas montażu musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

PROCEDURA APLIKACJI

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od oleju, wosku, brudu i innych zanieczyszczeń, które mogą zagrozić przyczepności. Podłoże musi być utwardzone, nie podlegające skurczowi higrometrycznemu. Beton musi osiągnąć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,05 MPa. Mleczko cementowe należy całkowicie usunąć za pomocą mechanicznego ścierania. W przypadku bezpośredniego stosowania bez profilowania mechanicznego powierzchnia musi być porowata, o profilu powierzchni betonu (CSP) od nr 2 do nr 3 i musi być w nienaruszonym stanie bez obecności zanieczyszczeń. Jeżeli warunki te nie występują przed aplikacją Primer MF, powierzchnia musi być profilowana mechanicznie za pomocą bezwonnych, zatwierdzonych przez inżyniera metod w celu otrzymania CSP od nr 2 do nr 3.

Pęknięcia i pęknięcia powierzchniowe należy otworzyć, a następnie uszczelnić za pomocą Eporip lub Eporip Turbo, aby wyeliminować nierówności. MAPEI nie może ponosić odpowiedzialności za pojawienie się pęknięć lub oderwania, które wynikają z wszelkiego rodzaju ruchu podłoża.

Produkt może być stosowany jako bariera dla wilgoci na podłożach cementowych bez stojącej wody na powierzchni i przy wilgotności do 6% CM lub 100% RH. Należy pamiętać, że można spowodwać wysoki poziom wilgotności (powyżej 6% CM lub 98% wilgotności względnej) przez nieprawidłową konstrukcją drenażu, hydroizolacji lub uszczelnienia, przeciekami, uszkodzonymi rurami itp.

Przygotowanie produktu

Dwa składniki preparatu Primer MF są dostarczane wstępnie odmierzone: składnik A: 3 części wagowe; składnik B: 1 część wagowa. Składniki muszą być mieszane razem za pomocą mieszalnika wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Zastosowanie produktu

 • Do konsolidacji i impregnacji należy nałożyć Primer MF za pomocą wałka, pędzla lub płaskiej kielni w co najmniej 2 warstwach, odczekując około 3 godziny pomiędzy każdą warstwą. Nie czekaj dłużej niż 12-24 godzin pomiędzy każdą aplikacją, aby zagwarantować idealne połączenie pomiędzy każdą warstwą. Pierwsza warstwa może być rozcieńczona Primer KL (maksymalnie 1 l, 0,8 kg, na każdy zestaw 6 kg Primer MF), aby zwiększyć penetrację. Aby użyć Primer MF jako powłoki kontrolującej wilgoć, konieczne jest nałożenie go w ciągłej warstwie o dość stałej grubości, którą można łatwo uzyskać nakładając pierwszą warstwę za pomocą płaskiej kielni, a drugą za pomocą wałka. Zbadaj powierzchnię natychmiast po aplikacji, aby zapewnić całkowite, równomierne pokrycie bez pominiętych obszarów. Aby użyć Primer MF jako produktu konsolidującego, wystarczająca może być jedna warstwa.
 • Przy naprawach Jeśli tylko małe powierzchnie muszą zostać wygładzone lub naprawione, Primer MF rozcieńczony Primer KL zmieszanym z Quartz 1.2. Stosunek mieszania w tym przypadku wynosi 7/10 kg Quartz 1.2 na 6 kg Primer MF rozcieńczonego 1 litrem (0,8 kg) Primer KL. Zaprawę przygotowaną za pomocą tej mieszanki można łatwo nakładać, a po jej uformowaniu tworzy bardzo solidną powierzchnię, na którą można nałożyć dowolny rodzaj parkietu. Zaprawę należy nakładać na podłoża poddane działaniu Primer MF (w przypadku rozcieńczonego Primer KL) w ciągu ostatnich 24 godzin.

Czyszczenie

Primer MF można czyścić narzędziami i odzieżą za pomocą alkoholu etylowego, gdy produkt jest jeszcze świeży.

ZUŻYCIE

0-200-0,400 kg / m² każda warstwa, w zależności od równości i chłonności podłoża (7,5-15 m² na jednostkę 6 kg).

OPAKOWANIA

Produkt jest dostępny w 1 kg (składnik A 0,750 kg + składnik B 0,250 kg) i 6 kg (składnik A 4,5 kg + składnik B 1,5 kg).

PRZECHOWYWANIE

Produkt jest stabilny przez 24 miesiące, gdy jest przechowywany w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Środek gruntujący Składniki MF A i B mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą osób predysponowanych. Podkład MF składnik A działa drażniąco na oczy i skórę. Składnik B jest korozyjny i może powodować oparzenia. Produkt zawiera żywice epoksydowe o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą powodować uczulenie w przypadku zanieczyszczenia krzyżowego z innymi związkami epoksydowymi. Podczas stosowania produktu należy używać rękawic i okularów ochronnych i stosować typowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady medycznej. Kiedy produkt reaguje, wytwarza znaczne ciepło. Po wymieszaniu składników A i B zalecamy jak najszybsze nałożenie produktu i nigdy nie pozostawiać pojemnika bez nadzoru aż do całkowitego opróżnienia. Podkład Składniki MF A i B są również niebezpieczne dla organizmów wodnych. Nie należy wyrzucać tych produktów do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Produkt A Karta
charakterystyki

Produkt B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj