NOVOPLAN 21 MAPEI

0
1931

NOVOPLAN 21 MAPEI

NOVOPLAN 21NOVOPLAN 21 MAPEI to szybkotwardniejąca, drobnoziarnista masa samopoziomująca o bardzo dobrym rozpływie do wyrównywania i wygładzania nowych lub istniejących podłoży. Grubość pojedynczej warstwy od 1 do 10 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Novoplan 21 jest przeznaczony do wyrównywania i wygładzania nowych lub istniejących podłoży, przeznaczonych do montażu wykładzin z PVC, linoleum, gumy, korka, wykładzin tekstylnych (w tym igłowych, igłowanych i płytek dywanowych) w miejscach, gdzie wymagana jest dobra wytrzymałość na obciążenia i ruch pieszy, w biurach, oraz w miejscach użyteczności publicznej. Można stosować również pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny oraz panele drewniane lub drewnopochodne, które nie będą związane z podłożem (pływające). Może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń, w warstwie o grubości od 1 do 10 mm.

Przykłady zastosowania

 • Wyrównywanie płyt betonowych i podkładów cementowych lub podkładów wykonywanych z Topcem, Topcem Pronto, Mapecem Pronto.
 • Wyrównywanie podłoży anhydrytowych.
 • Wyrównywanie podłoży z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym.
 • Wyrównywanie istniejących posadzek ceramicznych, z kamienia naturalnego, powierzchni z lastryko oraz podkładów magnezjowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Novoplan 21 jest proszkową zaprawą w kolorze szarym, składającą się ze specjalnego szybkowiążącego cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych oraz specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Po zmieszaniu z wodą staje się łatwą do nanoszenia masą, o dobrej urabialności, o bardzo dobrych właściwościach samopoziomujących i krótkim czasie schnięcia. Może być również nanoszony mechanicznie za pomocą odpowiedniej pompy. Jest wytrzymały na obciążenia krzesłami i meblami na kółkach. Można nakładać w warstwie o grubości do 10 mm w jednym cyklu roboczym, bez ryzyka powstania skurczu, który mógłby spowodować rysy i pęknięcia na powierzchni masy. Po całkowitym związaniu, osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie, uderzenia. Po całkowitym wyschnięciu masy, po ok. 24 – 48 godzinach, można przystąpić do montażu okładziny. Czas schnięcia masy zależy od grubości wykonanej warstwy, temperatury i wilgotności otoczenia.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: szpachlowanie, wygładzanie i wyrównywanie podkładów cementowych wewnątrz pomieszczeń.
Maksymalny czas użytkowania: 20 min.
Grubość nakładanej warstwy: 1-10 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po 4-6 godz.
Czas oczekiwania przed montażem wykładzin: 24 godz.
Nakładanie: pacą lub raklą.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,6 kg/m².
Opakowania: worki 23 kg.

ZALECENIA

 • Nie dodawać wody do zaprawy, która zaczęła już wiązać.
 • Nie dodawać do zaprawy wapna, cementu, ani gipsu.
 • Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz, gdy istnieje ryzyko podciągania wilgoci.
 • Nie nakładać kolejnej warstwy o ile pierwsza całkowicie nie wyschła. Do zagruntowania wyschniętej pierwszej warstwy należy użyć preparatu Primer G rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:3.
 • Nie stosować Novoplan 21 w temperaturach poniżej +5˚C i powyżej +35˚C.
 • Nie stosować Novoplan 21 do wyrównywania podłoży drewnianych.
 • Nie stosować Novoplan 21 w warstwie o grubości poniżej 1 mm.
 • Nie stosować pod parkiet lub okładziny drewniane związane z podłożem (przyklejone do podłoża).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być suche, mocne, odkurzone, wolne od luźno związanych części, farb, wosku, oleju, rdzy i gipsu oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoże lub jego fragmenty, które nie są wystarczająco mocne, powinny zostać usunięte lub tam gdzie jest to możliwe wzmocnione przy użyciu odpowiedniego preparatu np.: Prosfas, Primer EP, Eco Prim Pu 1K, Eco Prim PU 1K Turbo. Pęknięcia należy naprawić przy pomocy Eporip lub Eporip Turbo.

Chłonne lub/i porowate podłoża cementowe powinny być zagruntowane przy użyciu preparatu Primer G lub Eco Prim T, w celu zapewnienia optymalnej przyczepności do podłoża i ujednolicenia jego chłonności. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rozcieńczenia preparatu gruntującego, który jest uzależniony od stopnia chłonności podłoża. W tym celu należy zapoznać się z kartą techniczną stosowanego produktu.

Gładkie i nienasiąkliwe powierzchnie ceramiczne i kamienne należy oczyścić przy użyciu detergentów i zagruntować przy użyciu Eco Prim Grip lub oczyścić jak wyżej, przeszlifować a następnie zagruntować przy użyciu Eco Prim T, po czym przy uwzględnieniu czasów zawartych w karcie technicznej wybranego preparatu gruntującego, przystąpić do aplikacji Novoplan 21

Przygotowanie zaprawy

Do czystego pojemnika wlać 5,75-6,5 litra czystej, zimnej wody a następnie wsypać zawartość 23 kg worka. Wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek. Większe ilości zaprawy mogą być przygotowywane w odpowiednich mieszalnikach. W przypadku dużych powierzchni może być przygotowywany i aplikowany przy użyciu specjalnych mieszalników i pomp. Zaprawę pozostawić na kilka minut, następnie ponownie ją wymieszać. Tak przygotowana mieszanka jest już gotowa do użycia. Zachowuje swoje właściwości robocze przez 30 minut (w temperaturze +23°C).

Nanoszenie zaprawy

Novoplan 21 nakłada się w pojedynczej grubości warstwy 1 – 10 mm za pomocą dużej, metalowej szpachli lub rakli, trzymając narzędzie lekko pochylone w stosunku do powierzchni, by uzyskać warstwę o odpowiedniej grubości. Zaleca się odpowietrzenie zaaplikowanej zaprawy używając kolczastej rolki (tzw. jeża) Na duże powierzchnie masę Novoplan 21 można rozprowadzać także maszynowo. W przypadku, gdy potrzebna jest druga warstwa, zalecane jest nałożenie jej, gdy tylko pierwsza warstwa będzie wystarczająco związana (możliwe obciążenia ruchem pieszym), po ok. 3 godzinach w temperaturze +23ºC.

Montaż podłogi

Po całkowitym wyschnięciu masy , można przystąpić do pokrywania powierzchni wykładzinami elastycznymi, tekstylnymi i ceramicznymi. Wszystkie produkty klejące firmy MAPEI są kompatybilne z masą Novoplan 21. Czas oczekiwania przed klejeniem wykładziny na powierzchni jest zmienny i waha się w zależności od wilgotności, i temperatury otoczenia oraz grubości i rodzaju montowanej wykładziny (od 24 do 48 godzin)

CZYSZCZENIE

Świeży może być usunięty z narzędzi i rąk przy pomocy wody.

ZUŻYCIE

Ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Dostępny w 23 kg papierowych workach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy, w oryginalnych opakowaniach, suchym miejscu. Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Novoplan 21 jest drażniący; zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować reakcję alergiczną. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. W przypadku kontaktu z oczami i skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj