PLANICRETE MAPEI

0
2100

PLANICRETE MAPEI

PLANICRETEPLANICRETE MAPEI to syntetyczny lateks do uszlachetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych. Jest dyspersją wodną specjalnego elastomeru syntetycznego, odpornego na zmydlanie, o niskiej temperaturze zeszklenia. Wykonany
na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) charakteryzuje się dobra odporność na starzenie.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Dodatek stosowany w celu poprawy parametrów wytrzymałościowych i przyczepności jastrychów cementowych, zapraw tynkarskich, mas wyrównujących.
 • Dodatek do cementowych zapraw sczepnych o wysokiej przyczepności.

Przykłady zastosowań

 • Dodatek do jastrychów cementowych zwiększający ich wytrzymałość, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 • Jako warstwa sczepna na bazie cementu w systemie montażu kamienia naturalnego Mapestone.
 • Do tynków cementowych o dużej wytrzymałości na zewnątrz i wewnątrz.
 • Jako warstwa sczepna na bazie cementu do wykonywania tradycyjnych jastrychów oraz podkładów wykonanych z Mapecem Pronto lub Topcem Pronto.
 • Do wykonywania warstw sczepnych w połączeniu z Topcem w celu poprawy przyczepności jastrychów związanych z podłożem wykonanych z użyciem tych spoiw.
 • Jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki tynkowej.
 • Podnoszenie parametrów zapraw cementowych do wypełniania ubytków, naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach oraz wykańczania powierzchni prefabrykowanych i betonowych.
 • Podnoszenie parametrów zapraw cementowych wykorzystywanych do wykończenia powierzchni narażonych na silne natężenie ruchu i ścieranie (posadzki przemysłowe, rampy, kanały) oraz jako warstwa sczepna do stosowania na niewielkich obszarach starych posadzek.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planicrete jest dyspersją wodną specjalnego elastomeru syntetycznego, odpornego na zmydlanie, o niskiej temperaturze zeszklenia. Ten specjalny elastomer na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) charakteryzuje także dobra odporność na starzenie. Ma postać białej emulsji, która po zmieszaniu z cementem portlandzkim i kruszywem zwiększa przyczepność i plastyczność zaprawy, a także poprawia jej właściwości tiksotropowe, zdolność zatrzymywania wody i urabialność. Po związaniu i końcowym utwardzeniu, zaprawy cementowe modyfikowane

Planicrete cechuje:

 • lepsza przyczepność do wszystkich powierzchni mineralnych;
 • wyższa wytrzymałość na ściskanie i zginanie;
 • wyższa wytrzymałość na ścieranie;
 • większa szczelność;
 • zwiększona mrozoodporność
 • większa odporność chemiczna na rozcieńczone kwasy i alkalia, roztwory soli, olejów

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Zawartość suchej substancji: 33%.
Przechowywanie: 24 mies.
Mostki sczepne:
– warstwa sczepna: 100-150 g/m2.
– przygotowanie podkładów i tynków: 50-80 kg/m3.
Opakowania: kanistry 25, 10, 5 i 12×1 kg.

ZALECENIA

 • Nie stosować Planicrete w czystej postaci jako preparatu gruntującego lub mostka sczepnego: zawsze należy wymieszać z cementem portlandzkim lub, w razie potrzeby z Topcem.
 • Nie należy stosować mieszanek zawierających Planicrete, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +40°C.
 • W przypadku stosowania w bardzo ciepłych lub wietrznych warunkach klimatycznych, należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię przed zbyt szybkim schnięciem
 • Stosowanie Planicrete w zaprawach murarskich i betonach wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich zasad w celu zapewnienia odpowiedniego efektu, szczególnie dotyczy to doboru kruszywa o odpowiedniej granulometrii dostosowanej do grubości warstwy, oraz odpowiedniego współczynnika w/c.
 • W przypadku zapraw z dodatkiem Planicrete przygotowywanych w betoniarce, nigdy nie należy mieszać zaprawy dłużej niż 3 minuty, aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia mieszanki.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których będą stosowane wylewki, tynki i zaprawy wyrównujące modyfikowane Planicrete, muszą być mocne, zwarte i czyste. Kruche, luźne części, pył, mleczko cementowe, ślady oleju lub preparatu antyadhezyjnego, lakieru czy farby muszą zostać usunięte za pomocą piaskowania, szczotkowania bądź wymycia wodą pod ciśnieniem. Podłoże musi być dokładnie zwilżone, nie należy jednak pozostawiać nadmiaru wody na powierzchni, ponieważ może to osłabić przyczepność.

Przygotowanie podkładów związanych z podłożem o grubości warstwy od 10 do 35 mm Planicrete może być użyty jako dodatek do przygotowania wewnętrznych i zewnętrznych podkładów cementowych związanych z podłożem, charakteryzujących się wysokimi parametrami przyczepności i wytrzymałości.

Zalecane proporcje:
Planicrete 45 kg 50 kg
Woda 135 kg 150 kg
Cement portlandzki 350 kg 400 kg
Kruszywo 1550 kg 1500 kg

Uziarnienie kruszywa należy dobrać odpowiednio do grubości podkładu: ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3-1/4 grubości wylewki z ograniczeniem do 8 mm. Uwaga! Przed ułożeniem warstwy zaprawy należy nanieść warstwę sczepną wykonaną z Planicrete i cementu, aby zapewnić doskonałą przyczepność do istniejącej powierzchni cementowej. Należy pamiętać o tym, że warstwa zaprawy musi być zawsze układana na świeży mostek sczepny

Przygotowanie podkładów pływających (minimalna grubość 35 mm) W tym przypadku zaleca się rozcieńczyć Planicrete wodą w proporcji 1:4 i zmniejszyć nieznacznie ilość cementu.

Zalecane proporcje:
Planicrete 30 kg 35 kg
Woda 120 kg 140 kg
Cement 300 kg 350 kg
Kruszywo (0-8 mm) 1600 kg 1550 kg

Czas utwardzania tak wykonanego podkładu wynosi co najmniej dwa tygodnie w normalnych warunkach temperatury i wilgotności.

Przygotowanie tynków

Może być użyty jako dodatek do przygotowania tynków cementowych wewnętrznych i zewnętrznych. Zaprawę tynkową z dodatkiem Planicrete cechuje bardzo dobra przyczepność do podłoża, zwiększona wodoszczelność, lepsza tiksotropowość oraz podwyższona odporność na działanie czynników atmosferycznych. Zalecane proporcje: Planicrete 1 kg Woda 4 kg Cement 5,5 kg Kruszywo (0-3 mm) 20 kg

Dla polepszenia przyczepności i wyrównania chłonności podłoża, należy zastosować obrzutkę tynkową, składającą się z: Planicrete 1 kg Woda 1 kg Cement 3,5 kg Kruszywo (0-2mm) 3,5 kg

Jeżeli wystąpi konieczność użycia gotowej zaprawy, zalecanym produktem jest w tym przypadku zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus, składającą się z cementu, wyselekcjonowanego kruszywa oraz specjalnych żywic syntetycznych. W takim przypadku Nivoplan Plus należy zmieszać z Planicrete zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu lub KT Nivoplan Plus.

Przygotowanie zaprawy do wypełniania ubytków

Planicrete sprawdza się także jako dodatek do przygotowywania cementowych zapraw naprawczych. Dzięki dodatkowi Planicrete zaprawa ma lepsze właściwości tiksotropowe, co przekłada się na łatwość aplikacji zarówno na ścianach, jak i sufitach. Ponadto, Planicrete poprawia parametry przyczepności i wytrzymałości zaprawy. Zalecane proporcje: Planicrete 1 kg Woda 2,5 kg Cement 8 kg Kruszywo (0-3 mm) 16-24 kg

Planicrete jako warstwa sczepna

Planicrete jest szczególnie polecany do tworzenia warstw sczepnych stosowanych do zespalania świeżych warstw podkładu lub tynku z istniejącym podłożem. Uwaga! Planicrete nadaje się również jako mostek sczepny do przygotowania wylewek związanych z podłożem wykonywanych z Mapecem Pronto lub Topcem Pronto. Zalecane proporcje: Planicrete 1 kg Woda 1 kg Cement 4 kg

Mieszanie

Rozcieńczyć wodą w odpowiednim pojemniku, w proporcji zalecanej dla konkretnej aplikacji, przelać roztwór do betoniarki i dodać cement i kruszywo, najlepiej już zmieszane lub częściowo zmieszane tak, aby uniknąć powstania trudnych do rozbicia grudek. Mieszać przez około 2-3 minuty, aż mieszanka stanie się jednolita, nie należy przekraczać jednak czasu mieszania. Czas wiązania zapraw zawierających Planicrete nie zmienia się znacząco, nieco dłuższy jest natomiast czas urabialności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PO ZASTOSOWANIU

Po aplikacji, szczególnie w wysokiej temperaturze i wietrznych warunkach pogodowych, należy kontrolować proces utwardzania tak, aby uniknąć zbyt szybkiego odparowania wody, co może powodować powstanie rys i pęknięć w podkładzie z powodu skurczu plastycznego. W pierwszych godzinach należy zwilżać powierzchnię wodą lub zabezpieczyć folią.

CZYSZCZENIE

Narzędzia używane do mieszania i aplikacji zapraw z dodatkiem Planicrete można wyczyścić wodą zanim produkt zacznie wiązać. Po utwardzeniu mogą być czyszczone tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

Dostępny w kanistrach 25 kg, 10 kg, 5 kg i zestawach 12×1 kg.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj