NIVORAPID

0
1682

NIVORAPID MAPEI 

NIVORAPIDNIVORAPID MAPEI to cementowa, drobnoziarnista, szybkotwardniejąca i szybkoschnąca zaprawa naprawczo-szpachlowa o dużej wytrzymałości, do wyrównywania różnego rodzaju powierzchni pionowych i poziomych, do stosowania w warstwach od 1 do 20 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Nivorapid jest przeznaczony do napraw, wyrównywania i wygładzania podłóg, ścian, stopni oraz naprawy naroży wewnątrz budynków, w przypadku gdy jest wymagany krótki czas schnięcia i bardzo szybkie utwardzenie.

Przykłady zastosowania

 • Wygładzanie płyt betonowych i podkładów tradycyjnych oraz podkładów szybkoschnących i szybkowiążących wykonanych z Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, a także podkładów anhydrytowych, magnezjowych i na bazie lanego asfaltu.
 • Wygładzanie posadzek z lastryko, ceramiki, kamienia naturalnego, oraz posadzek z ogrzewaniem podłogowym.
 • Wygładzanie ścian betonowych, z bloczków z betonu komórkowego i ceramicznych oraz tynków cementowych i ceramiki.
 • Naprawa lub wyrównywanie stopni, podestów i krawędzi słupów.
 • Wypełnianie zagłębień i ubytków w podłogach, ścianach i sufitach.
  Domieszka Latex Plus dodana do Nivorapid pozwala na uzyskanie zaprawy szpachlowej o doskonałej przyczepności do powierzchni metalowych, starych posadzek z gumy, PVC, wykładzinach igłowanych, płyt wiórowych, parkietu, linoleum i tym podobnych (szczegółowe informacje w karcie technicznej Latex Plus).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Nivorapid jest szarobrązowym proszkiem, w skład którego wchodzą specjalne spoiwa cementowe, wyselekcjonowane kruszywa o zróżnicowanym uziarnieniu oraz dodatki syntetyczne. Jego formuła została opracowana w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI.

Po wymieszaniu z wodą Nivorapid ma konsystencję łatwej do zastosowania zaprawy, o właściwościach tiksotropowych, charakteryzującą się wysoką przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni i krótkim czasem schnięcia, pozwalającym na montaż okładzin podłogowych i ściennych, jak również nanoszenia powłok malarskich po zaledwie 4-6 godzinach od aplikacji.

Nivorapid utwardza się bezskurczowo, bez powstawania rys i pęknięć na powierzchni warstwy. Po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie, na uderzenia i ścieranie.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: posadzki i ściany betonowe, ściany murowane, tynki i posadzki cementowe, okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego, lastryko wewnątrz budynków itp.
Maksymalny czas użytkowania: 15 min.
Grubość nakładanej warstwy: 1-20 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po 2 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 4-6 godz.
Nakładanie: gładką metalową pacą.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
Opakowania: worki 25 kg i opakowania 5 kg.

ZALECENIA

 • W przypadku wystąpienia wysokich temperatur lub jeśli wymagana jest warstwa o grubości większej niż 10 mm, do zaprawy należy dodać około 30% piasku o zróżnicowanym uziarnieniu 0-4 mm, co pozwala na uniknięcie zmian parametrów końcowych zaprawy w przypadku wystąpienia przyspieszonej hydratacji będącej wynikiem oddziaływania podwyższonej temperatury.
 • Nie należy przekraczać zalecanej ilości wody ani dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła się wiązać.
 • W sytuacji, gdy chcemy ostatecznie uzyskać bardzo gładką powierzchnię oraz w przypadku grubości poniżej 1 mm, należy zastosować produkt Planipatch.
 • Nie dodawać do zaprawy cementu, gipsu ani wapna.
 • Nie stosować zaprawy na zewnątrz budynków.
 • Nie stosować zaprawy na podłożach, które nie są zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.
 • Nie stosować w temperaturach niższych niż +5°C.
 • Zabezpieczać przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczególnie w czasie gorących lub wietrznych dni.
 • Nie narażać worków z Nivorapid na zbyt długie działanie promieni słonecznych.
 • Do wyrównania i miejscowego szpachlowania podłoży drewnianych, metalowych, gumowych itp. należy użyć Nivorapid zmieszanego z Latex Plus zamiast z wodą.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być mocne, suche, odkurzone, pozbawione luźno związanych części, farb, wosku, oleju, rdzy i śladów gipsu. Podłoża na bazie cementu, które nie są dostatecznie mocne, muszą być usunięte lub jeśli to możliwe wzmocnione przy użyciu preparatu Prosfas, Primer MF, Eco Prim PU 1 K, etc.

W przypadku zastosowania jednego z wymienionych wyżej produktów należy natychmiast rozsypać na zagruntowanej powierzchni suchy piasek kwarcowy lub Quartz 1,2. Rysy i pęknięcia w powierzchni należy naprawić za pomocą Eporip lub Eporip Turbo. Pylące lub bardzo porowate podłoża należy zagruntować rozcieńczonym preparatem Primer G (1 kg Primer G z 1-3 l wody) lub Livigum (1 kg z 5 l wody), w celu związania kurzu i zapewnienia jednolitej chłonności podłoża. Podkłady anhydrytowe mogą być wyrównane szpachlówką Nivorapid tylko po uprzednim zagruntowaniu powierzchni preparatem Primer G lub Eco Prim T (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1)

Na istniejących powierzchniach z ceramiki i kamienia naturalnego nanieść warstwę preparatu gruntującego Eco Prim Grip lub Eco Prim T, po uprzednim oczyszczeniu detergentami i ścieraniu mechanicznym. Prepart gruntujący Eco Prim T pozostawiać do wyschnięcia w zależności od poziomu temperatury i wilgotności powietrza, a następnie rozprowadzić szpachlówkę. Zaleca się nie przekraczać 24 godzin.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego pojemnika zawierającego 5,5 l czystej wody wsypać 25 kg worek Nivorapid cały czas mieszając mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek.
Każdorazowo należy mieszać jedynie taką ilość Nivorapid jaka może być wykorzystana w ciągu 15 minut (w temperaturze + 23°C).

Aplikacja zaprawy

Należy rozprowadzać mieszankę przy użyciu długiej, metalowej pacy. W przypadku gdy konieczne jest naniesienie kilku warstw w krótkim czasie, należy zachować 20-30 minut przerwy między nakładaniem kolejnych warstw, w zależności od temperatury i stopnia chłonności podłoża. Na powierzchni wykonanej przy użyciu Nivorapid już po 4-6 godzinach można układać okładziny z płytek ceramicznych. Drewniane posadzki i elastyczne okładziny podłogowe mogą być montowane już po 24 godzinach.

ZUŻYCIE

1,6 kg/m2 na 1 mm grubości.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub przy użyciu preparatu Keranet.

OPAKOWANIA

Nivorapid jest dostępny w 25 kg papierowych workach i kartonach 4 x 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

Nivorapid może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w suchym miejscu. Przedłużenie czasu składowania Nivorapid, może spowodować wydłużenie czasu wiązania, jednakże nie wpływa to na pogorszenie parametrów końcowych zaprawy.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nivorapid jest drażniący, zawiera cement który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy przemyć zanieczyszczone miejsca woda i skonsultować się z lekarzem. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego
10  stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!