NIVORAPID

0
1632

NIVORAPID MAPEI 

NIVORAPIDNIVORAPID MAPEI to cementowa, drobnoziarnista, szybkotwardniejąca i szybkoschnąca zaprawa naprawczo-szpachlowa o dużej wytrzymałości, do wyrównywania różnego rodzaju powierzchni pionowych i poziomych, do stosowania w warstwach od 1 do 20 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Nivorapid jest przeznaczony do napraw, wyrównywania i wygładzania podłóg, ścian, stopni oraz naprawy naroży wewnątrz budynków, w przypadku gdy jest wymagany krótki czas schnięcia i bardzo szybkie utwardzenie.

Przykłady zastosowania

 • Wygładzanie płyt betonowych i podkładów tradycyjnych oraz podkładów szybkoschnących i szybkowiążących wykonanych z Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, a także podkładów anhydrytowych, magnezjowych i na bazie lanego asfaltu.
 • Wygładzanie posadzek z lastryko, ceramiki, kamienia naturalnego, oraz posadzek z ogrzewaniem podłogowym.
 • Wygładzanie ścian betonowych, z bloczków z betonu komórkowego i ceramicznych oraz tynków cementowych i ceramiki.
 • Naprawa lub wyrównywanie stopni, podestów i krawędzi słupów.
 • Wypełnianie zagłębień i ubytków w podłogach, ścianach i sufitach.
  Domieszka Latex Plus dodana do Nivorapid pozwala na uzyskanie zaprawy szpachlowej o doskonałej przyczepności do powierzchni metalowych, starych posadzek z gumy, PVC, wykładzinach igłowanych, płyt wiórowych, parkietu, linoleum i tym podobnych (szczegółowe informacje w karcie technicznej Latex Plus).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Nivorapid jest szarobrązowym proszkiem, w skład którego wchodzą specjalne spoiwa cementowe, wyselekcjonowane kruszywa o zróżnicowanym uziarnieniu oraz dodatki syntetyczne. Jego formuła została opracowana w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI.

Po wymieszaniu z wodą Nivorapid ma konsystencję łatwej do zastosowania zaprawy, o właściwościach tiksotropowych, charakteryzującą się wysoką przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni i krótkim czasem schnięcia, pozwalającym na montaż okładzin podłogowych i ściennych, jak również nanoszenia powłok malarskich po zaledwie 4-6 godzinach od aplikacji.

Nivorapid utwardza się bezskurczowo, bez powstawania rys i pęknięć na powierzchni warstwy. Po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie, na uderzenia i ścieranie.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: posadzki i ściany betonowe, ściany murowane, tynki i posadzki cementowe, okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego, lastryko wewnątrz budynków itp.
Maksymalny czas użytkowania: 15 min.
Grubość nakładanej warstwy: 1-20 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po 2 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 4-6 godz.
Nakładanie: gładką metalową pacą.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
Opakowania: worki 25 kg i opakowania 5 kg.

ZALECENIA

 • W przypadku wystąpienia wysokich temperatur lub jeśli wymagana jest warstwa o grubości większej niż 10 mm, do zaprawy należy dodać około 30% piasku o zróżnicowanym uziarnieniu 0-4 mm, co pozwala na uniknięcie zmian parametrów końcowych zaprawy w przypadku wystąpienia przyspieszonej hydratacji będącej wynikiem oddziaływania podwyższonej temperatury.
 • Nie należy przekraczać zalecanej ilości wody ani dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła się wiązać.
 • W sytuacji, gdy chcemy ostatecznie uzyskać bardzo gładką powierzchnię oraz w przypadku grubości poniżej 1 mm, należy zastosować produkt Planipatch.
 • Nie dodawać do zaprawy cementu, gipsu ani wapna.
 • Nie stosować zaprawy na zewnątrz budynków.
 • Nie stosować zaprawy na podłożach, które nie są zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.
 • Nie stosować w temperaturach niższych niż +5°C.
 • Zabezpieczać przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczególnie w czasie gorących lub wietrznych dni.
 • Nie narażać worków z Nivorapid na zbyt długie działanie promieni słonecznych.
 • Do wyrównania i miejscowego szpachlowania podłoży drewnianych, metalowych, gumowych itp. należy użyć Nivorapid zmieszanego z Latex Plus zamiast z wodą.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być mocne, suche, odkurzone, pozbawione luźno związanych części, farb, wosku, oleju, rdzy i śladów gipsu. Podłoża na bazie cementu, które nie są dostatecznie mocne, muszą być usunięte lub jeśli to możliwe wzmocnione przy użyciu preparatu Prosfas, Primer MF, Eco Prim PU 1 K, etc.

W przypadku zastosowania jednego z wymienionych wyżej produktów należy natychmiast rozsypać na zagruntowanej powierzchni suchy piasek kwarcowy lub Quartz 1,2. Rysy i pęknięcia w powierzchni należy naprawić za pomocą Eporip lub Eporip Turbo. Pylące lub bardzo porowate podłoża należy zagruntować rozcieńczonym preparatem Primer G (1 kg Primer G z 1-3 l wody) lub Livigum (1 kg z 5 l wody), w celu związania kurzu i zapewnienia jednolitej chłonności podłoża. Podkłady anhydrytowe mogą być wyrównane szpachlówką Nivorapid tylko po uprzednim zagruntowaniu powierzchni preparatem Primer G lub Eco Prim T (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1)

Na istniejących powierzchniach z ceramiki i kamienia naturalnego nanieść warstwę preparatu gruntującego Eco Prim Grip lub Eco Prim T, po uprzednim oczyszczeniu detergentami i ścieraniu mechanicznym. Prepart gruntujący Eco Prim T pozostawiać do wyschnięcia w zależności od poziomu temperatury i wilgotności powietrza, a następnie rozprowadzić szpachlówkę. Zaleca się nie przekraczać 24 godzin.

Przygotowanie zaprawy

Do czystego pojemnika zawierającego 5,5 l czystej wody wsypać 25 kg worek Nivorapid cały czas mieszając mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek.
Każdorazowo należy mieszać jedynie taką ilość Nivorapid jaka może być wykorzystana w ciągu 15 minut (w temperaturze + 23°C).

Aplikacja zaprawy

Należy rozprowadzać mieszankę przy użyciu długiej, metalowej pacy. W przypadku gdy konieczne jest naniesienie kilku warstw w krótkim czasie, należy zachować 20-30 minut przerwy między nakładaniem kolejnych warstw, w zależności od temperatury i stopnia chłonności podłoża. Na powierzchni wykonanej przy użyciu Nivorapid już po 4-6 godzinach można układać okładziny z płytek ceramicznych. Drewniane posadzki i elastyczne okładziny podłogowe mogą być montowane już po 24 godzinach.

ZUŻYCIE

1,6 kg/m2 na 1 mm grubości.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub przy użyciu preparatu Keranet.

OPAKOWANIA

Nivorapid jest dostępny w 25 kg papierowych workach i kartonach 4 x 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

Nivorapid może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w suchym miejscu. Przedłużenie czasu składowania Nivorapid, może spowodować wydłużenie czasu wiązania, jednakże nie wpływa to na pogorszenie parametrów końcowych zaprawy.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nivorapid jest drażniący, zawiera cement który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy przemyć zanieczyszczone miejsca woda i skonsultować się z lekarzem. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego
10  stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj