MAPEFLEX PU65 MAPEI

0
1339

MAPEFLEX PU65 MAPEI

MAPEFLEX PU65MAPEFLEX PU65 MAPEI to dwuskładnikowy, odlewany poliuretanowy środek uszczelniający do spoin drogowych wylewanych równo z powierzchnią.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapeflex PU65 to dwuskładnikowy elastomerowy elastomer poliuretanowy, opracowany specjalnie do łączenia konstrukcji autostradowych i do napełniania / uszczelniania głowic kotwiących wykonanych z gotowej gumy, wzmocnionych gumowych i stalowych połączeń drogowych między sąsiadującymi pokładami oraz między pokładem a przyczółkami drogi podstruktury, takie jak drogi, linie kolejowe, lotniska.
Ze względu na swoje właściwości fizyczne i mechaniczne, może być stosowany jako uszczelniacz łączący prefabrykowane połączenia drogowe z sąsiadującym konglomeratem bitumicznym, tworząc uszczelnienie pomiędzy tymi dwoma elementami, gwarantując jednocześnie znaczną twardość powierzchni i wytrzymałość mechaniczną na tarcie. Jest odporny na złe warunki atmosferyczne i odkształcenia dzięki kompresji, o dobrej wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. Mapeflex PU65 może być stosowany do uszczelniania powierzchni śrub kotwiących w uprzednio uformowanych sekcjach gumowych.
Mapeflex PU65, po zmieszaniu dwóch składników A + B, można dodać do określonych wypełniaczy mineralnych, które pozwalają uzyskać różne właściwości mechaniczne i odkształcenia w zależności od różnych przewidywanych naprężeń.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex PU65 to elastomerowy środek uszczelniający na bazie poliuretanu. Składa się z dwóch wstępnie dozowanych komponentów: część A jest żywicą, część B jest utwardzaczem.
Po zmieszaniu dwóch składników produkt staje się spoistą, lejącą się mieszaniną. Gdy duże puste przestrzenie muszą być wypełnione, Mapeflex PU65 można mieszać z Quartz 0,5, mieszaniną o kontrolowanej granulometrii sferycznego kwarcu aluwiańskiego w kolorze jasnoszarym o maksymalnej wielkości agregatu 0,5 mm, do maksymalnego stosunku 1: 1 wagowo. Dodanie kruszywa poprawia mechaniczną charakterystykę odporności na tarcie i tiksotropię produktu, ale zmniejsza odkształcalność szczeliwa. Mapeflex PU65 jest bezrozpuszczalnikowy, a delikatny zapach, który można zauważyć, wynika wyłącznie z żywicy. Siatka krzyżowa Mapeflex PU65 ze względu na reakcję pomiędzy żywicą a utwardzaczem. Temperatura podłoża i środowisko mogą wpływać w każdym przypadku na czas sieciowania szczeliwa: wysokie temperatury zmniejszają czas urabialności mieszaniny i przyspieszają czas wiązania. Niskie temperatury wydłużają czas reakcji. Czas utwardzania szczeliwa można wydłużyć, jeśli jest to wymagane, dodając katalizator Mapeflex PU65 z dodatkiem przyspieszacza. Po sieciowaniu  staje się elastomerową substancją o wysokiej twardości powierzchniowej, która może odkształcać się pod naciskiem ściskającym, rozciągającym i ścinającym. Nadaje się do wspierania ruchu pojazdów, na drogach, autostradach i autostradach. Idealny produkt do wykonywania podłoży uszczelniających o ograniczonych ruchach i dużych obciążeniach.

DANE TECHNICZNE

Twardość wg Shore’a A: 80.
Maksymalny czas użytkowania: 15 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 2-3 godz.
Nakładanie: przez wylewanie.
Kolor: czarny.
Zużycie: 1,2 kg/l (przekrój wypełnienia 10×10 mm).
Opakowania: składnik A: pojemnik 8,55 kg, składnik B: pojemnik 1,45 kg.

ZALECENIA

  •  Nie należy używać na zakurzonych i łuszczących się powierzchniach.
  • Nie używać na wilgotnych powierzchniach.
  • Nie należy używać na powierzchniach zanieczyszczonych związkami olejowymi, smarowymi lub formotwórczymi, ponieważ wiązanie może być zagrożone.
  • Nie należy używać na powierzchniach bitumicznych, w których może wystąpić krwawienie z oleju.
  • Nie stosować Mapeflex PU65, jeśli temperatura jest niższa niż 0 ° C.
  • Aby uzyskać prawidłowe wymiary sekcji szczeliwa, należy zapoznać się ze specyfikacją producenta połączeń drogowych.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia muszą być suche, nośne i wolne od kurzu, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu, wosku i starej farby.
Zastosowanie podkładu adhezyjnego Primer PU60 poprawia przyczepność na wszystkich chłonnych, zwartych powierzchniach. Ogólnie guma i tworzywa sztuczne wymagają wcześniejszego przeszlifowania.

Przygotowanie i aplikacja

Dostarczany jest w plastikowych bębnach o wadze 10 kg (A + B). Ujednorodnić pojedyncze składniki, wlać składnik B do składnika A, wymieszać za pomocą wiertarki o niskiej prędkości obrotowej bez porywania powietrza, unikać częściowego mieszania, ponieważ nie gwarantuje to prawidłowego stosunku żywicy do utwardzacza. Natychmiast po wymieszaniu dwóch składników należy wylać produkt, bez wciągania powietrza, bezpośrednio z bębna do złącza za pomocą metalowej pacy. Gdy czas wiązania i utwardzania musi zostać zredukowany, dodaj konkretny przyspieszacz (Mapeflex PU65 Catalyst) po wymieszaniu składników A + B. Produkt można mieszać z kruszywem kwarcowym o odpowiednim rozkładzie wielkości cząstek (Kwarc 0,50) aż do uzyskania stosunku 1: 1 wagowo (1: 0,76 objętości).

ZUŻYCIE

1,2 kg na litr (tylko składniki A + B).

CZYSZCZENIE

Można usunąć z powierzchni, narzędzi, odzieży itd. Toluolem lub alkoholem przed rozpoczęciem utwardzania. Po stwardnieniu może być usunięty tylko mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

OPAKOWANIA

Beczki 10 kg (komponenty A + B).
Możliwe worki kwarcowe 0,5, 25 kg.

KOLORY

Dostępny w kolorze czarnym

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany do 12 miesięcy w chłodnym, suchym miejscu. Składnik B musi być przechowywany w temperaturze wyższej niż + 5 ° C. W niższych temperaturach ma skłonność do krystalizacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Komponent Mapeflex PU65 A jest żrący i może powodować uszkodzenie oczu. Komponent Mapeflex PU65 B działa drażniąco na oczy, skórę i układ oddechowy. Może również spowodować nieodwracalne uszkodzenie, jeśli będzie używane przez dłuższy czas. Częsty kontakt ze skórą może powodować reakcję alergiczną u osób wrażliwych na izocyjaniany. Składnik B może stać się szkodliwy i wywołać uczulenie w przypadku wdychania w temperaturze powyżej + 60 ° C. W razie choroby należy zwrócić się o pomoc lekarską. Katalizator Mapeflex PU65 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Podczas stosowania produktu zalecamy stosowanie odzieży ochronnej, rękawic, okularów ochronnych i maski ochronnej w celu ochrony układu oddechowego. Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany podczas aplikacji. W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Komponent A Mapeflex PU65 jest także niebezpieczny dla organizmów wodnych. Nie należy wyrzucać tego produktu do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego użytkowania naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Karta
techniczna

składnik A Karta
charakterystyki

składnik B Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj