MAPEFLEX PU35 CR MAPEI

0
760

MAPEFLEX PU35 CR1 MAPEI

MAPEFLEX PU35 CR MAPEI  to jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy odporny i nadaje się również do czystych pomieszczeń (sale operacyjne).

ZAKRES STOSOWANIA

Uszczelnianie i połączenia skurczowe na powierzchniach pionowych i poziomych, które wchodzą w przypadkowy lub długotrwały kontakt z agresywnymi płynami chemicznymi, w tym w obszarach używanych sporadycznie przez lekkie pojazdy. Uszczelnianie sterylnych komór, w których należy stworzyć i utrzymać atmosferę o niskim poziomie zanieczyszczeń powietrza.

Przykłady zastosowania

 • Zakłady produkcyjne.
 • Rozlewnie i obszary, w których przetwarzane są ciecze, w tym umiarkowanie agresywne ciecze.
 • Magazyny.
 • Zbiorniki bezpieczeństwa do przemysłowych zbiorników magazynowych.
 • Instalacje do oczyszczania.
 • Przemysł spożywczy.
 • Przemysł farmaceutyczny.
 • Sale operacyjne.
 • Elektroniczna inżynieria i robotyka.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex PU35 CR jest wysoce odkształcalnym, o wysokim module sprężystości, tiksotropowym uszczelniaczem szczególnie odpornym na chemikalia i o szerokim spektrum
agresywne płyny zgodnie z normami EN 14187-4, EN 14187-6 (patrz tabela 1) i ISO 2812-1. Aby spełnić wysokie standardy wymagane dla uszczelniaczy zatwierdzonych do sterylnych komór,  posiada certyfikat CSM (odpowiedni materiał dla pomieszczeń czystych) firmy IPA Fraunhofer ze względu na jego odporność chemiczną i biologiczną oraz niską emisję LZO, ta ostatnia cecha jest również certyfikowana przez Instytut GEV.

Mapeflex PU35 CR utwardza się progresywnie poprzez reakcję z parą wodną w powietrzu lub w porach w podłożu w celu utworzenia sprężystej, odkształcalnej gumy, która przylega do podłoża. Po utwardzeniu kompensuje ruchy ściskające, rozciągające i zginające w połączeniach, gwarantując jednocześnie wysoką odporność na przebicia i tarcie powierzchniowe.

Jest odporny na działanie w suchych temperaturach od -30 ° C do + 80 ° C.
Jest zgodny z normą europejską EN 11600 klasa 25 HM (z Primer A lub Primer M), klasa 20 HM (bez gruntowania).

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 25% (z zagruntowaniem PRIMER M).
Wytrzymałość na rozciąganie: 3,5 N/mm2.
Twardość wg Shore’a A: 36.
Czas uformowania naskórka: 90 min.
Nakładanie: pistoletem.
Kolor: szary (113).
Zużycie: zależnie od rozmiaru wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: kiełbaski 600 ml.

ZALECENIA

 • Nie nakładaj na wilgotne lub mokre powierzchnie.
 • Nie nakładać na powierzchnie bitumiczne z krwawieniem z oleju.
 • Nie stosować, jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C lub gdy wilgotność jest niższa niż 40%.
 • W niskich temperaturach zalecamy podgrzanie szczeliwa przez ustawienie go w ciepłej wodzie lub energiczne pocieranie wkładu przed użyciem, aby łatwiej było wyciągnąć i wygładzić.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Jest dostarczany w gotowych, 600 ml miękkich wkładach owiniętych w aluminium i jest nakładany za pomocą konwencjonalnego ręcznego, elektrycznego lub pneumatycznego pistoletu silikonowego do 600 ml miękkich wkładów.

Nakładanie

Wszystkie powierzchnie do uszczelnienia muszą być suche, nośne i wolne od wszelkich śladów pyłu, luźnych części, mleczka cementowego, oleju, smaru, wosku, starego uszczelniacza i farby, rdzy, masy formoutwardzalnej i produktów przeciw parowaniu.

Podczas nakładania szczeliwa złącze musi być co najmniej pięciokrotnością maksymalnego dopuszczalnego ruchu konstrukcyjnego złącza, tak aby szczeliwo mogło prawidłowo wchłonąć każdy ruch w złączu (np. Jeśli ruch konstrukcyjny wynosi 5 mm, połączenie musi wynosić co najmniej 25 mm szerokości). Aby ustawić prawidłową głębokość Mapeflex PU35 CR i zapobiec przyleganiu do dna połączenia, włóż rozciągnięty piankowy sznur Mapefoam wzdłuż dna. Średnica sznurka powinna być o 10-20% większa niż maksymalna szerokość szczeliny, która ma zostać uszczelniona.

Nałóż pędzlem Primer M lub Primer A wzdłuż krawędzi złącza, gdzie szczeliwo musi przylgnąć i pozostawić do wyschnięcia (3-4 godziny, w zależności od temperatury otoczenia i chłonności podłoża); podkład musi być suchy w dotyku przed nałożeniem szczeliwa Mapeflex PU35 CR.

Wypełnij złącze za pomocą pistoletu silikonowego z serii Mapei Gun, w zależności od wymagań miejsca (skontaktuj się z biurem Mapei w celu uzyskania dalszych szczegółów). Umieść taśmę maskującą wzdłuż krawędzi złącza, aby uzyskać doskonałe wykończenie. Wyciągnij uszczelniacz do złącza bez  powietrza. Usuń nadmiar szczeliwa z krawędzi połączenia i wygładź wodą z mydłem, aby uzyskać płaską i jednolitą powierzchnię. Jeśli taśma maskująca została umieszczona wzdłuż krawędzi złącza, należy ją usunąć, gdy szczeliwo jest jeszcze mokre.

CZYSZCZENIE

Przed nałożeniem Mapeflex PU35 CR należy usunąć z powierzchni, narzędzi, odzieży itp. Alkoholem, rozcieńczalnikiem nitro lub terpentyną. Po ustawieniu należy go usunąć mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

OPAKOWANIA

Dostarczany w opakowaniach zawierających dwadzieścia 600 ml miękkich wkładów.

KOLORY

Dostępny w kolorze szarym 113.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 25 ° C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest szkodliwy i może powodować uczulenie w przypadku wdychania i reakcje alergiczne u osób wrażliwych na izocyjaniany. Podczas używania nosić rękawice i okulary ochronne i stosować zwykłe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady medycznej. Użyj odpowiedniego urządzenia, aby chronić drogi oddechowe. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ