MAPEFLEX PU40 MAPEI

0
1225

MAPEFLEX PU40 MAPEI

MAPEFLEX PU40MAPEFLEX PU40 MAPEI to jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do uszczelniania dylatacji na powierzchniach pionowych i poziomych, również tych narażonych na agresję chemiczną ze strony węglowodorów. Posiada właściwości tiksotropowe, o niskim module sprężystości.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapeflex PU40 jest przeznaczony do uszczelniania dylatacji na powierzchniach pionowych i poziomych, również tych narażonych na agresję chemiczną ze strony węglowodorów.

Przykłady zastosowania

Wypełnienie zewnętrznych i wewnętrznych szczelin dylatacyjnych poddawanych odkształceniom do 25%:

  • na elewacjach obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,
  • między prefabrykowanymi elementami betonowymi,
  • w posadzkach przemysłowych i innych elementach obiektów inżynierii komunikacyjnej poddanych ruchowi kołowemu,
  • w betonowych posadzkach garaży, sklepów, magazynów, centrów handlowych,
  • w betonowych ścianach czy innych wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcjach, gdzie niezbędne jest zastosowanie materiału trwale-elastycznego o właściwościach tiksotropowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex PU40 jest jednoskładnikowym, tiksotropowym, łatwym do nakładania, poliuretanowym uszczelniaczem, o niskim poprzecznym module rozciągającym, którego formuła została opracowana w laboratorium badawczo-rozwojowym MAPEI.

Mapeflex PU40 twardnieje pod wpływem reakcji z wilgocią obecną w otoczeniu, a jego specjalne właściwości gwarantują długi okres użytkowania. Może być stosowany na pionowych i poziomych powierzchniach. Produkt jest gotowy do użycia i dostępny w aluminiowych kartuszach (300 ml) a także w aluminiowych, miękkich wkładach (600 ml), które umożliwiają jego aplikację przy użyciu specjalnego pistoletu, co sprawia, że aplikacja produktu jest łatwa. Tiksotropowa, lepka konsystencja Mapeflex PU40 ułatwia szybką aplikację i gdy tylko stwardnieje może być malowany. Przed malowaniem Mapeflex PU40 musi być w pełni utwardzony. Zaleca się użycie na elewacjach farby elastomerowej takiej jak np. Elastocolor Pittura, uprzednio nakładając na warstwę uszczelniacza warstwę Colorite Performance. Zawsze należy wcześniej wykonać próbę na kompatybilność obu warstw względem siebie.

Mapeflex PU40 jest klasyfikowany według normy ISO 11600 jako F-25LM i posiada certyfikat EMICODE EC1 R nadawany przez Instytut GEV. Mapeflex PU40 odpowiada wymaganiom norm EN 15651-1 („Kity do elementów fasad”) F-EXT-INT-CC i EN 15651-4 („Kity stosowane do przejść dla pieszych”) PW-EXT-INT-CC.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 25%.
Moduł spreżystości przy wydłużeniu 100%: 0,24 N/mm².
Twardość wg Shore’a A: 25.
Maksymalny czas użytkowania: 3 godz.
Nakładanie: pistoletem.
Kolor: biały i szary (inne na zamówienie).
Zużycie: zależy od wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: kiełbaski 600 ml albo kartusze 300 ml.

ZALECENIA

  • nie stosować na zapylonych i kruchych powierzchniach.
  • nie stosować na powierzchniach, które są bardzo wilgotne.
  • nie stosować na powierzchniach zanieczyszczonych olejem, smarem lub innymi substancjami, osłabiającymi przyczepność do podłoża.
  • nie stosować na powierzchniach bitumicznych, gdzie może występować „wypacanie” olejów.
  • nie nakładać Mapeflex PU40 jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie powierzchnie, które mają być uszczelnione i klejone powinny być suche, nośne oraz pozbawione pyłów, luźno związanych części, oleju, smaru, wosku i starej farby.

Aby zagwarantować odpowiednią pracę masy uszczelniającej, spoina musi mieć swobodę zarówno wydłużania jak i kompresji, dlatego bardzo ważne jest, aby Mapeflex PU40 miał styczność tylko ze ściankami bocznymi spoiny, a nie z jej dnem. Szerokość wypełnienia należy zaprojektować tak, aby odkształcenie szczeliny dylatacyjnej było mniejsze lub równe 25% szerokości Mapeflex PU40. Aby uzyskać odpowiednią głębokość szczeliny i oddzielić masę wypełniającą od dna, w szczelinie należy umieścić elastyczny profil ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórek Mapefoam, o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny. Głębokość wypełnienia powinna być zgodna z tabelą poniżej:

 Szerokość  Głębokość
 do 10 mm  taka jak szerokość
 od 11 do 20 mm  10 mm
 powyżej 20 mm w każdym przypadku połowa szerokości

Aby uniknąć zabrudzenia podłoża i zachować estetyczny wygląd uszczelnienia, zalecamy zabezpieczenie jej brzegów przy użyciu maskującej taśmy samoprzylepnej. Mapeflex PU40 charakteryzuje się wysoką przyczepnością do zwięzłego, suchego i czystego podłoża stąd stosowanie zagruntowania w takich przypadkach nie jest wymagane.

Użycie preparatu gruntującego Primer M jest zalecane na niezbyt mocne podłoża betonowe, z zaprawy, drewna i terakoty, gdy podłoże wykazuje tendencje do pylenia albo gdy szczelina poddana będzie obciążeniom mechanicznym lub stałemu kontaktowi z cieczami. Stosowanie preparatu gruntującego Primer M zaleca się również do świeżego podłoża mineralnego. W celu poprawy przyczepności Mapeflex PU40 do materiałów niechłonnych, takich jak stal, aluminium, miedź, ceramika, cegła klinkierowa, szkło, blacha cynkowana lub powlekana, wystarczy te powierzchnie odtłuścić odpowiednim preparatem.

Aplikacja preparatu gruntującego Primer M

Primer M jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntującym na bazie poliuretanu.Materiał należy nanieść wokół krawędzi szczeliny. Do nanoszenia Mapeflex PU40 można przystąpić, gdy Primer M przestanie być lepki.

Przygotowanie i aplikacja Mapeflex PU40

Do aplikacji Mapeflex PU40 użyć specjalnego pistoletu wytłaczającego do kartuszy 300 ml oraz 600 ml. Tuby 600 ml: umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego pistolecie, odciąć końcówkę tuby. Odciąć końcówkę dyszy pod kątem 45° aby średnica otwory była zbliżona do szerokości szczeliny.

Mapeflex PU40 wyciskać w jednostajny sposób, należy unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości uszczelnienia. Kartusze 300 ml: umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego pistolecie, odciąć końcówkę kartusza, tak żeby nie uszkodzić gwintu. Odciąć końcówkę nakrętki pod kątem 45° aby średnica otworu była zbliżona do szerokości szczeliny.

Mapeflex PU40 wyciskać w jednostajny sposób, należy unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości uszczelnienia. Natychmiast po aplikacji produktu powierzchnię wygładzić szpachelką o odpowiedniej szerokości co jakiś czas zwilżanej wodą mydlaną dla zmniejszenia przyczepności.

ZUŻYCIE

Zależnie od rozmiaru szczeliny. Zużycie produktu można porównać z tabelą poniżej:

 Rozmiar szczeliny
w mm
 Metry bieżące / 300 ml
kartusz
Metry bieżące / 600 ml
tuba
5 x 5 12 24
10 x 10 3 6
15 x 10 2 4
20 x 10 1,5 3
25 x 12.5 0,9 1,9
 30 x 15 0,6 1,3

CZYSZCZENIE

Mapeflex PU40 w stanie nieutwardzonym można usunąć z zabrudzonych powierzchni (narzędzia, odzież) za pomocą toluenu lub alkoholu. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie lub za pomocą preparatu Pulicol 2000.

OPAKOWANIA

600 ml kiełbaski po 20 sztuk w pudełku kartonowym; 300 ml kartusze po 12 sztuk w pudełku kartonowym.

DOSTĘPNE KOLORY

Dostępny w kolorze szarym (111) i białym.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 12 miesięcy w chłodnym, suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu u osób uczulonych na izocyjaniany.Działa drażniąco na oczy. Podczas używania produktu zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy natychmiast obficie spłukać wodąi skontaktować się z lekarzem. Zaleca się pracę wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku niewystarczającej wentylacji w pomieszczeniu należy nosić maskę z filtrem odporną na działanie izocyjanianów. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa stosowania produktu znajdują się w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!