MAPEFLEX PU30 MAPEI

0
1034

MAPEFLEX PU30 MAPEI

MAPEFLEX PU30MAPEFLEX PU30 MAPEI to dwuskładnikowa, tiksotropowa masa epoksydowo-poliuretanowa do uszczelniania pionowych szczelin dylatacyjnych narażonych na oddziaływania chemiczne i silne obciążenia mechaniczne.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Zamykanie złączy w pionowych konstrukcjach betonowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
 • Wykonywanie odpornych na ścieranie złączy w posadzkach przemysłowych narażonych na intensywny ruch, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
 • Uszczelnianie złączy w posadzkach gumowych i z PVC.

Przykłady zastosowania

 • Wykonywanie elastycznych uszczelnień złączy w ścianach betonowych. Ogólnie, do wszelkich struktur pionowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, w miejscach gdzie wymagana jest wodoodporna i paroprzepuszczalna masa o właściwościach tiksotropowych, wysokiej odporności na działanie czynników chemicznych.
 • Uszczelnianie spoin w posadzkach z płytek ceramicznych w miejscach narażonych na intensywny ruch, takich jak supermarkety, budynki przemysłowe gdzie występuje ruch wózków widłowych, chodniki, przejścia dla pieszych, pasaże, place, itp.
 • Uszczelnianie spoin dylatacyjnych w posadzkach betonowych na stacjach obsługi samochodów i budynkach przemysłowych narażonych na intensywny ruch pojazdów mechanicznych lub gdzie wymagana jest wysoka odporność na chemikalia.
 • Spoinowanie podłóg z gumy i PVC poprzez wypełnianie złączy pomiędzy płytkami lub arkuszami.
 • Wykonywanie elastycznych spoin wokół podstaw maszyn w przemyśle ciężkim.
 • Elastyczne uszczelnienia połączeń rurociągów, rur ściekowych, drenów, itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex PU30 jest dwuskładnikową tiksotropową masą do uszczelniania zawierającą wolny od izocyjanianów poliuretanowy polimer (składnik A) i specjalny utwardzacz (składnik B). Zmieszanie dwóch składników daje jednolitą kolorystycznie tiksotropową pastę, łatwą do nakładania przy pomocy gładkiej pacy.

Mapeflex PU30 może być stosowany na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Po stwardnieniu w wyniku samoczynnej reakcji chemicznej, która następuje w ciągu około 24 godzin, nie powodując skurczu, Mapeflex PU30 staje się elastyczny, odporny na wodę i ciepło, oraz na ścieranie, uzyskuje wysoką odporność mechaniczną i dobrą przyczepność do prawie wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie.

Mapeflex PU30 podczas pracy nie może podlegać wydłużeniu powyżej 10%. Dlatego konieczne jest aby beton zakończył fazę skurczu przed uszczelnianiem złączy (bez względu na to czy są to złącza kompensacyjne czy budowlane). Odporność Mapeflex PU30 na chemikalia jest dobra; jednakże w związku z różnorodnością stosowanych materiałów i warunków w jakich będzie stosowany, zaleca się, w przypadku wątpliwości, przeprowadzenie testu. Mapeflex PU30 jest odporny na temperaturę w zakresie -30°C do +80°C.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 10%.
Twardość wg Shore’a A: 65.
Maksymalny czas użytkowania: 35 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24-36 godz.
Nakładanie: szpachelką, pistoletem.
Kolor: szary.
Zużycie: 0,15 kg/mb (przekrój wypełnienia 10×10 mm).
Opakowania: pojemniki 10 kg (A+B) i 5 kg (A+B).

ZALECENIA

 • Nie należy stosować na podłożach nie zabezpieczonych przed podciąganiem wilgoci.
 • Nie stosować na zawilgoconych powierzchniach.
 • Nie stosować jeśli beton nie został całkowicie wysezonowany i nie zakończył fazy skurczu. Nie zaleca się wypełniania spoin podczas sezonu letniego; spoiny są wówczas maksymalnie rozszerzone. Najlepszym sezonem do wykonywania uszczelnień jest jesień.
 • Przed uszczelnianiem należy się upewnić, że szczelina nie ulegnie rozszerzeniu powyżej 10% szerokości początkowej. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy zastosować uszczelniacze, które mają wyższe parametry wydłużania lub zwiększyć szerokość szczeliny. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym MAPEI Polska.
 • Nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, które mogą wydzielać substancje oleiste.
 • Nie należy aplikować Mapeflex PU30, jeśli temperatura jest niższa niż +10°C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni do uszczelniania

Jeśli na powierzchni występuje mleczko cementowe, oleje lub i smary, powierzchnię należy dokładnie umyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Jeśli nie ma konieczności przeprowadzenia takiego czyszczenia, należy dokładnie oczyścić szczeliny, które będą uszczelniane. Można użyć metalowej szczotki i sprężonego powietrza, w celu usunięcia luźno związanych części lub pyłu.
Przed uszczelnianiem należy się upewnić, że szczelina jest całkowicie sucha.
Jeśli ścianki szczeliny betonowej nie są wystarczająco mocne, powinny zostać wzmocnione preparatem Primer EP i pozostawione do wyschnięcia na 3-4 godziny przed przystąpieniem do uszczelniania Mapeflex PU30.
Aby uniknąć zabrudzenia powierzchni betonu sąsiadującego ze szczeliną, należy wzdłuż jej krawędzi przykleić papierową taśmę zabezpieczającą. Taśma może być usunięta natychmiast po wypełnieniu szczeliny masą uszczelniającą.

Przygotowanie produktu

Dwa składniki Mapeflex PU30 są dostarczane zgodnie z proporcjami mieszania. Należy je połączyć i dokładnie wymieszać do uzyskania tiksotropowej pasty o jednolitym kolorze.

Należy unikać dzielenia opakowania. Jeśli istnieje konieczność podzielenia składników, należy zachować proporcje składnika A do B (94 : 6).
Mieszanie powinno być przeprowadzone mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym, aby uniknąć napowietrzenia mieszanki.

Czas wiązania i zachowania właściwości roboczych są ściśle uzależnione od temperatury otoczenia, która wynosi około 1 godziny w temp. +23°C.

Aplikacja produktu

Masa uszczelniająca może dobrze i przez długi okres czasu spełniać swoją funkcję tylko jeśli spoina kompensacyjna (dylatacja) została prawidłowo zwymiarowana.
Ogólną zasadą jest, że uszczelnianie powinno być przeprowadzone w następujący sposób:

 SZEROKOŚĆ SPOINY  GŁĘBOKOŚĆ USZCZELNIENIA
  Do 10 mm  równa szerokości
Od 10 do 30 mm równa połowie szerokości

Aby łatwo dopasować głębokość (zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej) i zapobiec przyklejaniu się Mapeflex PU30 do dna szczeliny, należy najpierw w szczelinie umieścić sznur z pianki poliuretanowej o zamkniętych komórkach np. Mapefoam. Wciśnij, używając niewielkiej siły, pacą o odpowiednim rozmiarze lub drewnianą listwą. Szczelinę wypełniać za pomocą małej gładkiej szpachli upewniając się, że masa przykleiła się do boków złącza. Nadmiar Mapeflex PU30 usunąć, a świeżą powierzchnię wykończyć czystą pacą, lekko zwilżoną roztworem wody i mydła.

Czyszczenie

Zanim Mapeflex PU30 stwardnieje można go usunąć z narzędzi, ubrań, zabrudzonych powierzchni, itp., toluenem lub alkoholem. Po stwardnieniu może być usunięty mechanicznie lub preparatem Pulicol.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od rozmiaru złącza. Na przykład, pamiętając o tym że gęstość Mapeflex PU30 wynosi 1,48 g/cm3, dla złącza o wymiarach 10 x 5 mm, zużycie wynosi około 75 g/m.

DOSTĘPNE KOLORY

Mapeflex PU30 jest dostępny w kolorze szarym.
Inne kolory są dostępne tylko na zamówienie i tylko przy ilości przynajmniej 500 kg.

OPAKOWANIA

Mapeflex PU30 jest dostępny w 10 kg (składnik A = 9,4 kg, składnik B = 0,6 kg) i 5 kg opakowaniach (składnik A = 4,7 kg, składnik B = 0,3 kg).
PRZECHOWYWANIE Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pomiędzy +10°C i +35°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapeflex PU30 składnik A jest drażniący przy bezpośrednim kontakcie z oczami i skórą. Składnik B jest substancją silnie żrącą i szkodliwą. Przy powtarzalnym długotrwałym kontakcie, może spowodować reakcję uczuleniową skóry.
Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu produktu ze skórą. W przypadku kontaktu produktu ze skórą należy, przemyć dużą ilością wody z mydłem i jeśli wystąpi reakcja uczuleniowa, skonsultować się z lekarzem. Stosować w miejscach wentylowanych.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj