MAPEFLEX PU21 MAPEI

0
1244

MAPEFLEX PU21 MAPEI

MAPEFLEX PU21MAPEFLEX PU21 MAPEI to dwuskładnikowy, samopoziomujący uszczelniacz poliuretanowy do połączeń posadzkowych, o maksymalnej odkształcalności do 5%.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

 • Do wypełniania spoin dylatacyjnych w wewnętrznych, przemysłowych posadzkach ceramicznych, odpornych na ścieranie.
 • Do uszczelniania połączeń w posadzkach ceramicznych, gumowych i PVC.
 • Do wykonywania samopoziomujących, elastycznych, wodoodpornych powłok.

PRZYKŁADY STOSOWANIA

 • Wypełnianie spoin dylatacyjnych w podłogowych okładzinach ceramicznych, w obiektach, w których występuje ciężki transport kołowy z użyciem wózków widłowych i/lub intensywny ruch pieszy, takich jak supermarkety, hale przemysłowe przejścia podziemne, pasaże, itp.
 • Uszczelnianie wykładzin posadzkowych z PVC i gumy, wypełnianie połączeń pomiędzy poszczególnymi pasmami lub arkuszami.
 • Wypełnianie szczelin przyłączeniowych przy rurociągach, spustach, drenach itp.
 • Wykonywanie elastycznych przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powłok na posadzkach i innych powierzchniach narażonych na stałe działanie wody.
 • Wykonywanie wodoszczelnych powłok na podłogach w łazienkach, prysznicach i innych pomieszczeniach wilgotnych przed układaniem okładzin ceramicznych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeflex PU21 jest dwuskładnikową, poliuretanową, samowyrównującą się masą uszczelniającą, składającą się ze składnika poliuretanowego, nie zawierającego rozpuszczalników (składnik A) i specjalnego utwardzacza (składnik B).

Dwa składniki powinny zostać dokładnie wymieszane, do otrzymania jednorodnej masy o jednolitej barwie, samopoziomującej się, łatwej do wylewania i rozprowadzania.

Mapeflex PU21 może być nakładany wyłącznie na powierzchniach poziomych. Twardnienie masy jest efektem wyłącznie reakcji chemicznej. Kończy się po 3 dniach i przebiega bezskurczowo. Po utwardzeniu Mapeflex PU21 staje się elastyczną, odporną na wodę i wysoką temperaturę masą, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odporności na ścieranie oraz o bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów używanych w budownictwie.

Mapeflex PU21 charakteryzuje się wysoką odpornością na chemikalia, jednak z uwagi na dużą różnorodność możliwych obciążeń i warunków stosowania zalecane jest każdorazowe przeprowadzenie własnych badań odporności.
Masa Mapeflex PU21 jest odporna na temperaturę w zakresie od –30°C do +80°C.

DANE TECHNICZNE

Rozszerzalność podczas użytkowania: 5%.
Twardość wg Shore’a A: 65.
Maksymalny czas użytkowania: 45 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24-36 godz.
Nakładanie: przez wylewanie.
Kolor: szary.
Zużycie: 0,15 kg/mb (przekrój wypełnienia 10×10 mm).
Opakowania: pojemniki 10 kg (A+B) i 5 kg (A+B).

ZALECENIA

 • Nie stosować masy Mapeflex PU21 do podłoży, w których może nastąpić wzrost wilgoci.
 • Nie stosować na powierzchniach mokrych.
 • Nie nanosić masy Mapeflex PU21 na “pocące się” podłoża bitumiczne.
 • Nie stosować masy Mapeflex PU21 w temperaturach niższych niż +10°C.
 • Na powierzchniach pionowych stosować Mapeflex PU30.
 • Do uszczelniania betonowych posadzek przemysłowych na parkingach i w innych pomieszczeniach, gdzie występuje ruch kołowy stosować Mapeflex PU20, Mapeflex PU55 SL lub Mapeflex PB27.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Mieszanie

Składniki masy Mapeflex PU21 są dostarczane w odpowiednio odmierzonych proporcjach: – składnik A 94 części wagowych, – składnik B 6 części wagowych.

Dwa składniki należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny o jednolitej barwie.
Czas schnięcia otwartego i dopuszczalny okres aplikacji są ściśle uzależniony od temperatury (patrz tabela).

Dopuszczalny okres aplikacji masy po wymieszaniu składników, wynosi ok. 40-50 minut w temperaturze +23°C, ale najlepsze właściwości samowyrównujące masa zachowuje w ciągu pierwszych 30 min.
Przed przystąpieniem do prac zaleca się oszacowanie i wybranie opakowania o wielkości, która najbardziej nadaje się do wykorzystania przed upływem czasu przerabiania.

UWAGA: proporcje mieszania części żywicznej (składnik A) z utwardzaczem (składnik B) są ściśle określone i powinny być ściśle przestrzegane.
Nie stosować w temperaturach niższych niż +10°C, ponieważ czas wiązania może się zbytnio wydłużyć.

Mapeflex PU21 jako masa do wypełniania szczelin

Wszystkie powierzchnie szczelin, które mają być wypełniane, powinny być suche, mocne, oczyszczone i odpylone, bez luźnych cząstek, wolne od olejów, tłuszczów, wosków, powłok malarskich i rdzy.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uszczelnienia, masa powinna być wprowadzona w jednym cyklu, tak żeby mogła się swobodnie rozpłynąć i wypełnić szczelinę.

Uszczelnienie masą Mapeflex PU21 powinno być tak wykonane, aby masa przylegała tylko do boków spoiny a nie do jej dna, a grubość wypełnienia (wysokość) powinna wynosić maksymalnie 2/3 szerokości spoiny.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane tak, by maksymalna przewidywana rozszerzalność była mniejsza lub równa 5% całkowitej szerokości szczeliny.

Do regulacji wysokości szczeliny oraz w celu uniknięcia przyczepienia się masy do dna spoiny, do wstępnego wypełniania szczeliny należy użyć rozprężnego sznura polietylenowego Mapefoam. Mapeflex PU21 powinno się wprowadzać do szczelin wlewając wymieszaną masy z odpowiedniego naczynia.

Zaklejanie brzegów szczeliny taśmą umożliwia czyste wykonanie spoiny.

Mapeflex PU21 jako powłoka uszczelniająca

Podłoże powinno być suche, równe, mocne, wolne od kurzu, luźnych części, środków antyadhezyjnych, oleju, wosku, powłok malarskich, resztek gipsu i rdzy.
Wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać następujących wartości:
• podłoża cementowe: max. 2,5%;
• podłoża gipsowe i anhydrytowe: max. 0,5%.

Wilgotność podkładu należy sprawdzić na całej jego grubości – przy użyciu miernika CM lub higrometru elektronicznego, pamiętając że miernik elektroniczny daje jedynie wartości przybliżone.

Słabe podłoża betonowe powinny być usunięte lub jeżeli jest to możliwe wzmocnione preparatem Prosfas (wewnątrz pomieszczeń) lub Primer EP i pozostawione do wyschnięcia.

Rysy i pęknięcia powinny być wypełnione środkiem Eporip lub Eporip Turbo.

Podkłady pływające, wykonane na warstwach izolacyjnych, a także podkłady wylewane bezpośrednio na podłoże powinny być wysezonowane.

Podkłady zewnętrzne powinny być również izolowane przed podciąganiem kapilarnym za pomocą powłok hydroizolacyjnych (chyba, że są pokryte asfaltem).

Podłoża asfaltowe, wykonywane na gorąco, muszą mieć właściwą konsystencję do przeniesienia przewidywanych obciążeń.

Nie należy używać masy Mapeflex PU21 na podkładach na bazie bitumów o niskiej temperaturze topnienia, tam gdzie istnieje możliwość występowania “wypacania” olejów.
Masę Mapeflex PU21 należy nanosić pacą, wałkiem lub metodą wylewania – wybór zależy od rodzaju podkładu i posadzki, jaka będzie układana ZUŻYCIE Jako wypełniacz szczelin: zużycie masy Mapeflex PU21 jest zależne od przekroju szczeliny; w obliczeniach należy uwzględnić gęstość objętościową masy, która wynosi 1.480 kg/m3.

Jako masa do wykonywania powłok izolacyjnych: 1,48 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i zabrudzone powierzchnie należy umyć toluolem lub alkoholem, dopóki masa jest jeszcze świeża. Stwardniałą masę można usunąć tylko mechanicznie lub płynem Pulicol.

KOLORY

Dostępny w kolorze szarym.
Inne kolory są dostępne tylko na zamówienie, w ilości powyżej 500 kg.

OPAKOWANIA

Ddostępny w pojemnikach 10 kg (część A: 9,4 kg + część B: 0,6 kg) i w pojemnikach 5 kg (część A: 4,7 kg + część B: 0,3 kg).

PRZECHOWYWANIE

Powinien być przechowywany w suchych miejscach, w temperaturze od +10 do + 35 °C.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A jest działa drażniąco na oczy i skórę. Składnik B jest żrący i w kontakcie ze skórą może powodować poważne poparzenia. W przypadku kontaktu z oczami i skórą, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Żywica zawarta w Mapeflex PU21 może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych. Unikać kontaktu ze skórą. Stosować okulary i ubrania ochronne. Przed utwardzeniem  jest niebezpieczny dla środowiska. Unikać rozlewania produktu i zrzutów nieutwardzonej masy do środowiska.

Karta
techniczna

PRODUKT A Karta
charakterystyki

PRODUKT B Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!