KERAFLEX MAXI S1

0
1211

KERAFLEX MAXI S1 MAPEI

KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1 MAPEI to odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie schnięcia otwartego i zredukowanym pyleniu (low dust), do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Keraflex Maxi S1 jest przeznaczony do cienkowarstwowego i grubowarstwowego (do 15 mm) przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Keraflex Maxi S1 jest rekomendowany w szczególności do montażu okładzin dużego, średniego i małego formatu o nierównym spodzie i dużej wadze, na trudnych podłożach (w tym podłożach nierównych) narażonych na odkształcenia oraz na oddziaływanie niekorzystnych warunków eksploatacyjnych, takich jak duże obciążenia mechaniczne, termiczne oraz ciągłe oddziaływanie wody (baseny, zbiorniki na wodę). Keraflex Maxi S1 nadaje się również do klejenia materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, płyty dźwiękochłonne itp. Keraflex Maxi S1 w wersji białej, przeznaczony jest w szczególności do stosowania wszędzie tam gdzie, ze względu na rodzaj użytych materiałów oraz konieczność zachowania wysokiej estetyki prac, zalecane jest zastosowanie białego kleju.

Przykłady zastosowania Klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:

 • tynkach cementowych i cementowowapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych i gipsowowłóknowych;
 • płytach cementowo-włóknowych;
 • podkładach anhydrytowych;
 • tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
 • podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących już posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków;
 • dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków;
 • basenach, zbiornikach wodnych itp.;
 • płytach OSB, MFP;
 • jednorodnych, równych i zaspoinowanych wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.
 • w miejscach, gdzie występuje słaba wentylacja lub w pobliżu budynków mieszkalnych, gdzie emisja pyłu powinna być w miarę możliwości

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Keraflex Maxi S1 to wodo- i mrozoodporny, szary lub biały klej cementowy składający się z cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych, specjalnych dodatków opracowanych wg receptur w laboratoriach badawczych MAPEI. Keraflex Maxi S1 po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:

 • łatwy w przygotowaniu i aplikacji;
 • zwiększona do 15 mm maks. grubość warstwy umożliwiająca korektę nierówności podłoża oraz płytki podczas klejenia;
 • zmniejszony spływ umożliwiający montaż płytek od góry bez efektu osuwania się, nawet przy montażu ciężkich płytek o dużym formacie;
 • wydłużony czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności pozwalający na skrócenie czasu potrzebnego na montaż, ze względu na możliwość jednorazowego rozprowadzania kleju na większej powierzchni;
 • wysoka przyczepność początkowa;
 • odkształcalność pozwalająca na kompensowanie różnego rodzaju naprężeń;
 • nałożony w grubej warstwie (maks. 15 mm) twardnieje bez znacznego skurczu i bez redukcji grubości warstwy, aż do uzyskania wysokiej wytrzymałości.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Keraflex Maxi S1, powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz w razie konieczności zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T. Podłoża niechłonne lub o małej chłonności, tj.: stare powłoki malarskie, istniejące już posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp. (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża), należy zagruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T.

Tradycyjne podłoża cementowe, tj.: tynki cementowe i cementowo-wapienne, powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości (wilgotność ≤4%), chyba że zostały wykonane z użyciem szybkich zapraw MAPEI, np.: Planitop Fast 330 (układanie płytek ceramicznych już po ok. 4 godz.). Całkowity czas sezonowania tradycyjnych podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni (wilgotność ≤4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym), chyba że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI, takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) i tynki gipsowe (wilgotność ≤1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Primer G lub Eco Prim T.

Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące, a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%. Podłoża drewnopochodne, np.: płyty OSB i MFP odpowiedniej grubości, wewnątrz budynku (pod warunkiem, że są przygotowane i zamontowane do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta) należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Eco Prim T lub Eco Prim Grip.

Przygotowanie kleju

Do czystego pojemnika należy wlać 6,75-7,25 (Keraflex Maxi S1 szary w worku 25 kg) lub 6,25-6,75 (Keraflex Maxi S1 biały w worku 23 kg) litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Keraflex Maxi S1, a następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji ; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 8 godzin (w temp. +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również jego czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności. Keraflex Maxi S1 może być stosowany w zakresie temperatury od +5°C do +35°C.

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką warstwę Keraflex Maxi S1 i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Keraflex Maxi S1. Klej powinien być nakładany przy użyciu prawidłowo dobranej pacy zębatej (właściwa wysokość zębów) oraz odpowiedniej metody klejenia, która pozwoli uzyskać wymagany stopień wypełnienia klejem powierzchni podpłytkowej. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.

Montaż płytek

W przypadku dużego zanieczyszczenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania trzeba pamiętać o wystarczająco silnym dociskaniu płytek do podłoża w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu płytki z klejem. W trakcie montażu płytek trzeba kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Keraflex Maxi S1 ok. 30 min. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki). W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 45 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu kleju Keraflex Maxi S1 należy chronić przed działaniem wody przez 24 godziny oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez 5-7 dni od ułożenia.

Klejenie materiałów izolacyjnych

Przy klejeniu materiałów izolacyjnych należy nanieść Keraflex Maxi S1 w ilości dostosowanej do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli. Metoda montażu powinna być dostosowana do wymagań (klejenie punktowe, obwodowo-punktowe, całopowierzchniowe).

Spoinowanie

Spoinowanie płytek można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po 4-8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach). Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI, np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI, np. Mapesil AC,
Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 24 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 14 dniach. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po 21 dniach od instalacji płytek.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub z użyciem preparatu Kerane

ZUŻYCIE

1,2 kg/m2 (na 1 mm grubości warstwy)

OPAKOWANIA

Keraflex Maxi S1 szary jest dostępny w 25 kg papierowych workach. Keraflex Maxi S1 biały jest dostępny w 23 kg papierowych workach.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godz.
Czas schnięcia otwartego: około 30 min.
Spoinowanie:
– na ścianach: po 4-8 godz.,
– na podłogach: po 24 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godz.
Pełne obciążenie: po 14 dniach.
Odkształcalność zgodnie z normą PN-EN 12004: klasa S1 − odkształcalny.
Nakładanie: szpachlą nr 4, 5, 6 lub 10.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,2 kg/m².
Opakowania:
– szary: worki 25 kg;
– biały: worki 23 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Keraflex Maxi S1 zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może wywoływać reakcję alergiczną. Podczas aplikacji należy używać rękawic i okularów ochronnych i przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności jakie obowiązują podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj