KERAFLEX QUICK S1

0
1421

KERAFLEX QUICK S1

KERAFLEX QUICK S1KERAFLEX QUICK S1 to odkształcalny, szybkowiążący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Keraflex Quick S1 jest przeznaczony do ultraszybkiego, cienkowarstwowego i średniowarstwowego (do 10 mm) przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek ceramicznych, kamiennych i betonowych narażonych na powstawanie przebarwień spowodowanych wilgocią pochodzącą z kleju, wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.

Keraflex Quick S1 jest rekomendowany w szczególności do ultraszybkiego montażu okładzin, dużego, średniego i małego formatu na trudnych podłożach narażonych na odkształcenia oraz oddziaływanie niekorzystnych warunków eksploatacyjnych, takich jak duże obciążenia statyczne, dynamiczne oraz termiczne, a w szczególności do:

 • naprawy intensywnie użytkowanych posadzek wymagających ultraszybkiego oddania do ponownego użytku, np.: w obiektach publicznych, w ciągach komunikacyjnych, supermarketach, salonach wystawowych itp.;
 • szybkiego montażu lub wymiany okładziny w zakładach przemysłowych (browary, mleczarnie, chłodnie, baseny, zbiorniki na wodę itp.);
 • szybkiej naprawy posadzek i ścian w kuchniach, łazienkach, kabinach prysznicowych, na balkonach i tarasach;
 • montażu niechłonnych okładzin na już istniejących posadzkach ceramicznych i kamiennych, gdzie czas wiązania innych klejów na bazie cementu jest zbyt długi.

Klej Keraflex Quick S1 można łączyć z domieszką Latex Plus. Zastosowanie Latex Plus zamiast wody w ilości 7,5-8,0 l na 23 kg opakowanie Keraflex Quick S1 powoduje zwiększenie odkształcalności kleju do poziomu znacznie przekraczającego wymagania obowiązujące dla klejów wysokoodkształcalnych klasy S2 (≥5 mm zgodnie z normą PN-EN 12004). Dzięki zastosowaniu domieszki Latex Plus uzyskujemy klej klasy C2F S2 umożliwiający montaż płytek o ciemnym kolorze na powierzchniach narażonych na bardzo duże obciążenia termiczne (zarówno wewnątrz i na zewnątrz). Współczynnik odbicia światła w przypadku ciemnych płytek powinien wynosić powyżej 20% (dla przykładu: kolor czarny = 0%, kolor biały = 98%). Keraflex Quick S1 nadaje się również do klejenia materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, płyty dźwiękochłonne, itp.

Przykłady zastosowania Ultraszybkie klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:
 • tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych;
 • płytach cementowo-włóknowych;
 • podkładach anhydrytowych;
 • tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
 • podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących już posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków;
 • dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków;
 • basenach, zbiornikach wodnych itp.;
 • płytach OSB i MFP;
 • jednorodnych, równych i zaspoinowanych wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.
Po modyfikacji przy użyciu domieszki Latex Plus klej jest rekomendowany do ultraszybkiego montażu płytek ceramicznych dużego formatu i kamienia naturalnego na:
 • elewacjach (w połączeniu z Mapetherm Tile System);
 • podłożach poddanym dużym odkształceniom termicznym, mechanicznym i wibracjom;
 • podłożach, gdzie zachodzi konieczność zredukowania ilości spoin dylatacyjnych lub tam gdzie, ze względów estetycznych zachodzi konieczność ich przesunięcia względem pierwotnej pozycji (w połączeniu z Mapetex System);
 • a podłożach, gdzie zachodzi konieczność zredukowania ilości spoin dylatacyjnych występujących w posadzce ( w połączeniu z Mapetex System).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi powiązanych produktów, które są dostępne na stronie www.mapei.pl lub kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Keraflex Quick S1 to wodo- i mrozoodporny, szary klej cementowy, składający się z mieszanki specjalnych cementów, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i dodatków przyspieszających proces wiązania, pozwalających na rozwój wysokiej przyczepności już po 2-3 godz. od zastosowania.
Keraflex Quick S1 po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:

 • ultraszybki czas wiązania umożliwiający obciążenie posadzki ruchem pieszym już po 2-3 godz. od jej ułożenia oraz pełne obciążenie po 24 godz.;
 • wysoka przyczepność już po 2 godz. od zastosowania;
 • zwiększona do 10 mm maks. grubość warstwy umożliwiająca korektę niewielkich nierówności podłoża podczas klejenia;
 • zmniejszony spływ umożliwiający montaż płytek od góry bez efektu osuwania się;
 • odkształcalność pozwalająca na kompensowanie różnego rodzaju naprężeń.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Keraflex Quick S1, powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz w razie konieczności zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T.

Podłoża niechłonne lub o małej chłonności, tj.: stare powłoki malarskie, istniejące już posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp. (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża), należy zagruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T.

Tradycyjne podłoża cementowe, tj.: tynki cementowe i cementowo-wapienne, powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości (wilgotność ≤4%), chyba że zostały wykonane z użyciem szybkich zapraw MAPEI, np.: Planitop Fast 330 (układanie płytek ceramicznych już po ok. 4 godz.). Całkowity czas sezonowania tradycyjnych podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni (wilgotność ≤4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym), chyba że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI, takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) i tynki gipsowe (wilgotność ≤1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Primer G lub Eco Prim T.

Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące, a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%. Podłoża drewnopochodne, np.: płyty OSB i MFP odpowiedniej grubości, wewnątrz budynku (pod warunkiem, że są przygotowane i zamontowane do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta) należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Eco Prim T lub Eco Prim Grip.

Przygotowanie kleju

Wymieszać zawartość 23 kg worka Keraflex Quick S1 z 5,3-5,75 l czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 2 minuty i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 30 minut (w temp. +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura i wilgotność powietrza oraz podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również jego czas schnięcia otwartego. W celu uzyskania kleju wysokoodkształcalnego opakowanie 23 kg Keraflex Quick S1 należy zmieszać z 7,5-8,0 l emulsji Latex Plus. Keraflex Quick S1 może być stosowany w zakresie temperatury od +5°C do +30°C.

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką
warstwę Keraflex Quick S1 i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Keraflex Quick S1. Klej powinien być nakładany przy użyciu prawidłowo dobranej pacy zębatej (właściwa szerokość zębów) oraz odpowiedniej metody klejenia, która pozwoli uzyskać wymagany stopień wypełnienia klejem powierzchni podpłytkowej. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.

Montaż płytek

W przypadku dużego zanieczyszczenia spodniej strony płytek przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania trzeba pamiętać o wystarczająco silnym dociskaniu płytek do podłoża w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu płytki z klejem. W trakcie montażu płytek trzeba kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Keraflex Quick S1 ok. 15-20 min. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki). W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Płytki ułożone przy użyciu kleju Keraflex Quick S1 należy chronić przed działaniem wody przez min. 3 godziny oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez 24 godz. od ułożenia.

Klejenie materiałów izolacyjnych

Przy klejeniu materiałów izolacyjnych należy nanieść Keraflex Quick S1 w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli. Metoda montażu powinna być dostosowana do wymagań (klejenie punktowe, obwodowo-punktowe, całopowierzchniowe).

Spoinowanie

Spoinowanie płytek można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po ok. 2-3 godz. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI, np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI, np. Mapesil AC, Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 2-3 godzinach. PEŁNE OBCIĄŻENIE Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 24 godzinach. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione wodą po 3 dniach od instalacji płytek.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub z użyciem preparatu Keranet.

ZUŻYCIE

2-5 kg/m2 (uzależnione od grubości warstwy).

OPAKOWANIA

Keraflex Quick S1 szary jest dostępny w 23 kg papierowych workach.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: do 30 min.
Czas schnięcia otwartego: do 15-20 min.
Spoinowanie: 2-3 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz. (3 dni dla niecek i basenów).
Nakładanie: szpachlą nr 6 lub 10.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 2-5 kg/m².
Opakowania: worki 25 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Keraflex Quick S1 jest drażniący; zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może wywoływać reakcję alergiczną. Podczas aplikacji należy używać rękawic i okularów ochronnych i przestrzegać zwyczajowych środków ostrożności jakie obowiązują podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj