GRANIRAPID

0
1378

GRANIRAPID MAPEI

GRANIRAPIDGRANIRAPID MAPEI to szybkowiążący, dwuskładnikowy, odkształcalny, klej cementowy o wysokich parametrach, do ceramicznych płytek, kamienia naturalnego i syntetycznego (grubość warstwy klejącej do 10 mm).

ZAKRES STOSOWANIA

Mocowanie płytek ceramicznych każdego typu, marmuru, kamienia naturalnego i sztucznego na posadzkach, ścianach i sufitach. Klejenie na zewnątrz i wewnątrz, również w miejscach narażonych na duże obciążenia.

Przykłady stosowania

 • Klejenie mozaiki ceramicznej i szklanej, klinkieru, gresu porcelanowego, cotto itp.
 • Mocowanie kamienia naturalnego (marmur, granit itp.), płyt lastryko oraz materiałów, dla których wymagane jest szybkie wiązanie zaprawy klejącej.
 • Montaż płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
 • Na jastrychach cementowych (związanych lub nie związanych z podłożem), odpowiednio wysezonowanych.
 • Na płytach kartonowo gipsowych.
 • Na podłogach ogrzewanych.
 • Na jastrychach z Mapcem, Topcem czy Topcem Pronto (związanych lub niezwiązanych z podłożem).
 • Na istniejących okładzinach (płytki ceramiczne, kamień naturalny, marmur) odpowiednio odtłuszczonych i oczyszczonych.
 • W basenach, na tarasach i balkonach.
 • W zakładach przemysłu spożywczego.
 • Montaż okładzin ceramicznych narażonych na duże obciążenia.

Granirapid, dzięki szybkiemu twardnieniu i dobrej przyczepności nadaje się szczególnie do napraw i mocowania okładzin ceramicznych, wszędzie tam, gdzie niemożliwe są przerwy w użytkowaniu jak centra i pasaże handlowe, budynki użyteczności publicznej, lotniska, szpitale, obiekty gastronomiczne, zakłady przemysłowe itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Granirapid jest szybkowiążącą zaprawą klejową składającą się z następujących składników:

składnik A: szara lub biała, wstępnie wymieszana sucha zaprawa, składająca się z cementów i odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw;

składnik B: syntetyczny lateks, który zostaje zmieszany ze składnikiem A. Granirapid charakteryzuje się bardzo krótkim czasem wiązania i szybką hydratacją.

Okładziny już po 24 godzinach nadają się do obciążenia ruchem pieszym, a po 24 godzinach mogą być w pełni obciążone. Granirapid twardnieje bezskurczowo bez powstawania rys i wykazuje dużą przyczepność do najtrudniejszych podłoży betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne, cieplne, chemiczne.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: proszek; składnik B: ciecz.
Proporcje mieszania: składnik A: 25 kg + składnik B: 5,5 kg.
Maksymalny czas użytkowania: 45 min.
Temperatura nakładania: od +5°C do +30°C.
Czas schnięcia otwartego: 20 min.
Czas wiązania: do 2 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3-4 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz. (w przypadku basenów pływackich i innych zbiorników wodnych czas ten wynosi 3 dni).
Odkształcalność zgodna z normą PN-EN 12004: klasa S1 − odkształcalny.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5, 6 lub 10.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: składnik A – 12 mies., składnik B – 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 3-8 kg/m².
Opakowania:
GRANIRAPID szary: zestawy 30,5 kg (składnik A: worek 25 kg + składnik B: kanister 5,5 kg).
GRANIRAPID biały: zestawy 28 kg (składnik A: worek 22,5 kg + składnik B: kanister 5,5 kg).

ZALECENIA

Nie stosować Granirapid do klejenia w następujących przypadkach:
 • na ściany lub podłogi narażone na odkształcenia i wibracje (płyty wirowe i pilśniowe, płyty z cementu włóknistego, itp.);
 • na podłoża metalowe;
 • do układania marmurów i kamieni sztucznych bardzo wrażliwych na wilgoć (np. marmur zielony, itp.).

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, stabilne, wytrzymałe i odtłuszczone, oczyszczone z farb, wosków oraz dostatecznie suche. Podłoża cementowe nie mogą być narażone na silne ruchy. Świeże podłoża, tynki powinny wysychać przez przynajmniej jeden tydzień na 1cm grubości tynku. Podłoża powinny wysychać przez przynajmniej 28 dni, jeżeli nie zostały wykonane przy użyciu specjalnych spoiw do podłoży takich jak Mapecem, Topcem czy Topcem Pronto. Ściany narażone na silne nasłonecznienie należy zwilżyć wodą. Podłoża gipsowe muszą być idealnie suche, dostatecznie twarde i oczyszczone z kurzu a przed układaniem płytek należy zastosować emulsję gruntującą Primer G lub Mapeprim SP. W miejscach gdzie występuje duża wilgotność należy zastosować Primer S i Mapegum WP. Przygotowanie zaprawy Oba składniki zaprawy klejącej Granirapid są dostarczone w odpowiednich proporcjach wymaganych do sporządzenia zaprawy. 25 kg składnika A szarego lub 22,5 kg składnika A białego wymieszać z 5,5 kg składnika B. Mieszać za pomocą mieszadła do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zawsze dodawać proszek do płynu. Czas przerabiania wynosi ok. 45 minut w temperaturze +20°C, wyższe temperatury mogą skrócić ten czas.

Nanoszenie zaprawy klejowej Granirapid nanosi się na podłoże za pomocą szpachli zębatej. Dobór szpachli zależy od przeznaczenia wykonanej posadzki lub ściany. Przy małym obciążeniu płytek układanych wewnątrz i na ściany wskazane jest pokrycie w 65-70% strony wewnętrznej płytki. Przy dużym obciążeniu i płytkach układanych na zewnątrz należy pokryć 100% powierzchni wewnętrznej płytek.

Należy stosować szpachle

 • przy układaniu mozaiki 5×5 cm używać szpachli nr 4 (zużycie 2,5-3 kg/m2);
 • przy płytkach ceramicznych normalnych używać szpachli zębatej MAPEI nr 5 (zużycie 3,5-4 kg/m2);
 • przy podłożach o nierównej powierzchni lub nierównym podłożu zastosować szpachlę MAPEI nr 6 (zużycie ok. 5-6 kg/m2);
 • w przypadku układania okładzin ceramicznych na powierzchnie nierówne albo płytek o dużym formacie i profilowanej tylniej stronie zaleca się stosowanie szpachli nr 10 (zużycie 8 kg/m2) bądź szpachlę Kerafloor (do 1cm grubości).

W przypadku szczególnych zastosowań na zewnątrz budynku narażonego na bardzo niskie temperatury, w basenach i zbiornikach wodnych, do podłóg o dużym obciążeniu, do płytek z profilowaną tylną stroną oraz płytek dużego formatu (ponad 30×30 cm), zaleca się dla zwiększenia przyczepności zastosowanie metody podwójnego smarowania (przesmarować zaprawą zarówno wewnętrzną powierzchnię płytki jak podłoże).

Montaż płytek

Czas schnięcia otwartego Granirapid w warunkach normalnej temperatury i wilgotności (25°C i 50%) wynosi ok. 20 min. W warunkach niekorzystnych (duże nasłonecznienie, silny wiatr, wysokie temperatury), kiedy podłoże jest bardzo chłonne czas ten może się skrócić do kilku minut. Należy zwracać uwagę, aby na naniesionej warstwie nie wytworzyła się warstwa tzw. naskórka klejowego i czy klej jest nadal świeży. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć szpachlą zębatą warstwę kleju. Nie należy moczyć w wypadku wytworzenia się naskórka kleju, ponieważ woda tworzy tzw. warstwę antyklejącą. Płytki położone na zaprawę klejową Granirapid nie powinny być narażone na działanie deszczu przez min. 3-4 godz. i chronione przed silnym słońcem i mrozem przez przynajmniej 12 godzin po położeniu.

Montaż gumy

Klejenie gumy połączonej z cementem musi się odbywać metodą podwójnego smarowania (przesmarować zaprawą również wewnętrzną powierzchnię płytki jak podłoże). Profilowaną tylną stronę płytek przesmarować Granirapid do wypełnienia, a następnie na podłoże nałożyć Granirapid używając szpachli nr 6, świeżą płytkę nałożyć na świeże podłoże i docisnąć.

SPOINOWANIE

Spoiny między płytkami mogą być wypełnione po 3 godz. gotowymi zaprawami fugowymi MAPEI (cementowymi – Ultracolor i Keracolor lub epoksydowymi – Kerapoxy) dostępnymi w szerokiej gamie kolorów. Przy wykonaniu spoin dylatacyjnych należy stosować masy silikonowe Mapesil AC.

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA

Po podłogach można chodzić po 3-4 godzinach.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Pełne obciążenie posadzki jest dopuszczalne po upływie około 24 godzin. Baseny i zbiorniki mogą być wypełnione po 3 dniach.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i ręce należy myć pod bieżąca wodą, pamiętając, że po wyschnięciu kleju czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię zabrudzonych plytek należy przetrzeć wilgotną szmatką.

ZUŻYCIE ZAPRAWY KLEJOWEJ

mozaika i małe formaty płytek (szpachla nr 4): 2,5-3 kg/m2 formaty normalne (szpachla nr 5): 3,5-4 kg/m2
duże formaty (posadzki, płytki zewnętrzne) (szpachla nr 6): 5-6 kg/m2
nierówne powierzchnie, kamienne (szpachla nr 10): 8 kg/m2

OPAKOWANIA

Granirapid jest dostępny w kolorach białym i szarym.
Granirapid biały: 28 kg Składnik A: worek 22,5 kg
Składnik B: pojemnik 5,5 kg.
Granirapid szary: 30,5 kg
Składnik A: worek 25 kg
Składnik B: pojemnik 5,5 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Granirapid zawiera cement, który w kontakcie z potem bądź innymi wydzielinami ciała może wytwarzać reakcje alkaliczne lekko żrące. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Granirapid składnik A może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchych pomieszczeniach. Granirapid składnik B może być przechowywany przez 24 miesiące. Chronić przed mrozem.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karty charakterystyki

Grigio
parte A

Bianco
parte A

COLOR
PAVING PRONTO

PRODUKT
B

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj