CX 10

0
1659

Ceresit CX 10

CX 10Ceresit CX 10 uniwersalny, gotowy do użycia, szybkoschnący klej poliuretanowy o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

 • nie wymaga użycia sprzętów elektrycznych, wody oraz specjalistycznych urządzeń
 • niskoprężny
 • wysoce wydajny
 • wielozadaniowy
 • gotowy do użycia
 • zwiększone właściwości termoizolacyjne
 • najwyższa przyczepność i siła wiązania precyzyjne
 • mocne połączenie już po 2 godzinach

ZASTOSOWANIE

— Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
— Zastępuje tradycyjne cementowe zaprawy murarskie przy wykonywaniu ścianek działowych.
— Na powierzchnie poziome jak i pionowe.
— Mocowanie, klejenie elementów z takich materiałów jak bloczki z betonu komórkowego, drewno, płyty OSB, płyty g-k, elementy styropianowe, powłoki bitumiczne, szkło, blacha ocynkowana, blacha powlekana powłoką poliestrową i inne.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

— Z powodzeniem zastępuje tradycyjne cementowe zaprawy murarskie przy wykonywaniu ścianek działowych.
— Montaż płyt gipsowo-kartonowych, OSB.
— Montaż parapetów.
— Montaż stopnic i podstopnic na biegach schodowych.
— Montaż drewnianych listew maskujących ościeżnice drzwiowe.
— Obudowa wanny.
— Wiele innych.a

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

cx 10Ceresit CX 10 ma bardzo dobrą przyczepność do zwartych, nośnych podłoży wolnych od tłuszczów, pyłów i innych substancji obniżających przyczepność. Beton komórkowy musi być suchy. Pozostałe podłoża mogą być wilgotne natomiast w przypadku stosowania w obniżonych temperaturach, nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych.

WYKONANIE

Temperatura puszki powinna wynosić od +5°C do +30°C. Przed użyciem zaleca się przechowywać pojemnik z pianą przez 12 godzin w temperaturze pokojowej. Przed aplikacją należy mocno wstrząsnąć pojemnikiem ok. 20 razy, zdjąć zabezpieczenie zaworu puszki i nakręcić na niego pistolet.cx 10

Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu pojemnika z pianą można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić pianę poprzez naciśnięcie spustu. Do nakładania odwrócić puszkę do góry dnem. Tempo aplikacji regulowane jest za pomocą spustu pistoletu. W trakcie aplikacji należy regularnie mieszać zawartość puszki przez wstrząsanie. Nie jest zalecane usuwanie puszki z pistoletu przed jej całkowitym opróżnieniem. W przypadku przerwania aplikacji należy pozostawić puszkę przymocowaną do pistoletu, w przeciwnym razie należy oczyścić pistolet przy pomocy czyścika Ceresit TS 100 Premium Cleaner.

ŁĄCZENIE BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
(spełniających wymagania ETA-13/0639)

 1. cx 10Jeśli podłoże pod pierwszą warstwę jest nierówne, należy wypoziomować je przy użyciu zaprawy cementowej.
 2. Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść 1–2 równoległe pasy kleju o średnicy 2–3 cm wzdłuż krawędzi bloczka (poziomej i pionowej), w odległości 3–5 cm od jego krawędzi. W przypadku bloczka o grubości mniejszej niż 11,5 cm, powinien być zastosowany jeden pasek.
 3. Bloczki układać najpóźniej 3 min po aplikacji kleju CX 10 stabilizując i wyrównując je przy użyciu gumowego młotka.
 4. Czas korekty ustawienia bloczka wynosi 1 minutę, w przypadku przekroczenia tego czasu i usunięcia bloczka należy nanieść klej od nowa.
 5. Po wykonaniu każdej warstwy należy skontrolować jej poziom.
 6. Następne czynności, takie jak tynkowanie można rozpocząć po 2 godzinach

UWAGA! Nie stosować do łączenia bloczków o tolerancji wymiarów wynoszącej > 1 mm i o nieregularnym kształcie. Nie stosować do wykonywania ścian nośnych, tylko do ścian działowych.

KLEJENIE PŁYT NP. GIPSOWO-KARTONOWYCH, OSB

 1. Nanieść równoległe pasy kleju o 2–3 cm średnicy zachowując odległość 15 cm pomiędzy nimi, wzdłuż pionowej krawędzi płyty (zachowując 5 cm odstępu od krawędzi).

  cx 10

 1. Po dokładnym ustawieniu płyty dociskać przez 5 min, a następnie odczekać 2 godz. do pełnego związania materiału.

MONTAŻ PARAPETÓW

 1.  Nanieść 1–2 równoległe pasy kleju o 2–3 cm średnicy wzdłuż dłuższej krawędzi podłoża (zachowując 3–5 cm odstępu od krawędzi). W przypadku podłoża o grubości mniejszej niż 11,5 cm, powinien być zastosowany jeden pasekcx 10
 2. Po dokładnym ustawieniu parapetu należy ustabilizować go na czas 45–60 minut.cx 10

MONTAŻ SCHODÓW

 1. Nanieść równoległe pasy kleju o 2–3 cm średnicy zachowując odległość 10–15 cm pomiędzy nimicx 10
 2. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji stopni należy ustabilizować je na czas 45–60 minut.

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +35°C. Stwardniałą pianę należy chronić przed promieniowaniem UV przez pokrycie tynkiem, farbą itp. Transport samochodowy: Zawiń pojemnik w materiale i mocno zamocuj w bagażniku, nigdy w kabinie pasażerskiej. Świeże zabrudzenia pianą można zmyć za pomocą Ceresit TS 100 Premium Cleaner lub acetonu, stwardniałą pianę można usunąć tylko mechanicznie. Ceresit CX 10 zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy stosować ochronne okulary i rękawice. cx 10W czasie pracy nie palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia czy żaru z powodu zawartego w opakowaniu palnego gazu. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Chronić przed dziećmi

SKŁADOWANIE

Okres przydatności do użycia: 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie pojemnika. Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Dopuszcza się składowanie pojedynczych puszek z pianą w pozycji poziomej (chronić przed upadkiem z półki)

OPAKOWANIA

Pojemnik 850 ml

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 20 kg/m3 Czas naskórkowania: 5–9 min
Czas otwarty: 25 min
Czas wiązania: ok. 2 godz
Ciśnienie wiązania: < 10 kPa Post ekspansja: 40 %
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Temperatura puszki podczas stosowania: od +5°C do +30°C
Odporność temperaturowa związanej piany: od –40°C do +90°C (krótkotrwale do +120°C)
Reakcja na ogień:klasa E wg EN 13501 (szczelina ≤ 10 mm)
Przyczepność:
-do blachy ocynkowanej ≥ 2 MPa
-do płytki ceramicznej ok. 2 MPa
-do szkła ok. 2 MPa
-do drewna ok. 2 MPa
-do płyty OSB ok. 2 MPa
-do żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym > 2 MPa
-do polioksymetylenu POM ok. 2 MPa
-do szkła akrylowego ok. 2 MPa
-do poliwęglanów PC ok. 2 MPa
-do tworzywa ABS ok. 1 MPa
-do PVC ok. 1 MPa
Zużycie:
–płyty g-k lub OSB do 12 m2
–bloczki betonowe do 10 m2

Certyfikat

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj