CX 15

0
3096

Ceresit CX 15

CX 15Ceresit CX 15 zaprawa montażowa do kotwienia i montażu konstrukcji żelbetowych i betonowych oraz do wykonywania podlewek

WŁAŚCIWOŚCI

  • szybko twardniejąca
  • bezskurczowa
  • wodoodporna
  • mrozoodporna
  • odporna na sól
  • nie zawiera chlorków i cementu glinowego

ZASTOSOWANIE

Zaprawa montażowa Ceresit CX 15 jest przeznaczona do zalewania ubytków w betonie, w miejscach osadzenia w nim kotew i elementów stalowych, wykonywania podlewek pod podstawy maszyn, słupy, oparcia belek oraz pod wyłazy studzienek. Służy również do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych, nadproży i ubytków w posadzkach. Prześwit pomiędzy brzegiem elementu kotwiącego a krawędzią otworu montażowego powinien wynosić 20–50 mm. Przy prześwitach o szerokości 50–100 mm do zaprawy należy dodać 25% kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm lub bazaltowego frakcji 4/8 mm albo 8/16 mm.

Do szybkiego kotwienia niewielkich elementów metalowych należy stosować cement montażowy Ceresit CX 5

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CX 15 cechuje dobra przyczepność zarówno do stali, jak i mocnego betonu, jeśli są one wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. Zabrudzenia, substancje antyadhezyjne i powłoki malarskie trzeba całkowicie usunąć. Podłoże betonowe należy nasycić wodą nie tworząc kałuż. Wstawiając w otwór montażowy kotwiony element należy sprawdzić, czy prześwit między nim a ścianą otworu nie jest mniejszy niż 20 mm

WYKONANIE

Materiał wsypywać do odmierzonej ilości 2 l wody i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Następnie dodać około 0,9 l wody (odpowiednio do wymaganej konsystencji) i ponownie mieszać przez 5 minut. Większe ilości materiału można wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut. Przy wypełnianiu otworów o szerokości ponad 50 mm należy CX 15 wymieszać z ok. 6,25 kg kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm lub bazaltowego frakcji 4/8 mm albo 8/16 mm, a następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. Dodatek żwiru nie ma wpływu na czas wiązania zaprawy, ale nieco obniża wytrzymałość zakotwienia. Materiał może być aplikowany mechanicznie z zastosowaniem pompy PG 50 firmy Pneumix lub równoważnej.

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +0°C do +25°C. W przypadku konieczności wykonania prac w innych temperaturach, prosimy o kontakt z działem technicznym. CX 15 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

ZALECENIA

Świeżej zaprawie należy zapewnić wilgotne warunki przez co najmniej 48 godzin

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania: ok. 2,9 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +0°C do +25°C Czas zużycia: ok. 60 min
Wytrzymałość na ściskanie:
–po 24 godz. ≥ 35 MPa
–po 7 dniach ≥ 60 MPa
–po 28 dniach ≥ 70 MPa wg PN-EN 12190:2000

Wytrzymałość na ściskanie:
–po 24 godz.:
-zaprawy z dodatkiem kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm ≥ 29 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 4/8 mm ≥ 40 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 8/16 mm ≥ 37 MPa
–po 28 dniach:
-zaprawy z dodatkiem kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm ≥ 40 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 4/8 mm ≥ 53 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 8/16 mm ≥ 58 MPa wg PN-EN 12390-3:2011

Wytrzymałość na zginanie:
–po 24 godz.:
-zaprawy ≥ 4,5 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm ≥ 4,9 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 4/8 mm ≥ 5,3 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 8/16 mm ≥ 5,1 MPa
–po 28 dniach
-zaprawy ≥ 7,0 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa dolomitowego frakcji 4/8 mm ≥ 7,5 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 4/8 mm ≥ 8,3 MPa
-zaprawy z dodatkiem kruszywa bazaltowego frakcji 8/16 mm ≥ 8,2 MPa wg PN-EN 196-1:2006
Orientacyjne zużycie: ok. 1,8 kg/dm3 wypełnianej objętości

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Certyfikat
ZKP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj