Ceresit CT 87

0
783

Ceresit CT 87

ceresit ct 87Ceresit CT 87 to zaprawa klejąco-szpachlowa EPS/Woo. Do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

WŁAŚCIWOŚCI

2 w 1 – nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku
znacznie niższe zużycie od standardowych zapraw
wysoka przyczepność do podłoży mineralnych oraz styropianu i wełny
paroprzepuszczalna
uelastyczniona
wzmocniona włóknami
odporna na rysy i pęknięcia
odporna na warunki atmosferyczne
możliwość aplikacji maszynowej

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CT 87 służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych EPS i XPS lub wełny mineralnej. Jest składnikiem złożonego systemu ocieplania (ETICS) ścian zewnętrznych budynków Ceresit Ceretherm. Zaprawa CT 87 służy do wykonywania ochronnej warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji oraz do mocowania fasadowych płyt izolacji termicznej. Ceresit CT 87 jest dodatkowo zbrojona włóknami, a tym samym jeszcze bardziej odporna na powstawanie rys i pęknięć. Zastosowanie CT 87 (kolor, powierzchnia oraz modyfikatory organiczne) pozwala na pominięcie procesu gruntowania powierzchni przed aplikacją tynków Ceresit. Zawartość specjalnych lekkich wypełniaczy nadaje zaprawie bardziej plastyczną, lekką i homogeniczną konsystencję, łatwiej się ją miesza, nakłada oraz rozprowadza, podnosząc jednocześnie wydajność zaprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Mocowanie płyt izolacji termicznej

Zaprawa CT 87 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych podłoży, zwartych, suchych, takich jak: powierzchnie murów, tynków, mozaik i betonów, wolnych od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji obniżających przyczepność. Przed przystąpieniem do dalszych prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. W przypadku porażenia mykologicznego elewacji przez grzyby rozkładu pleśniowego, mchy i glony należy jej powierzchnię oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98 i ozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. Przyczepność CT 87 do przygotowanego podłoża (w przypadku płyt styropianowych) sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4–7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Po związaniu zaprawy CT 87 (po ok. 2 dniach) nierówności płyt należy szlifować papierem ściernym następnie dokładnie obmieść szczotką z luźnych resztek materiału izolacyjnego i dodatkowo mocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi.

WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać CT 87 i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać.

1. Mocowanie płyt izolacji termicznej

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Jedynie w przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed nałożeniem zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą CT 87, nanosząc masę na całą powierzchnię płyty przy użyciu gładkiej strony pacy metalowej. Następnie bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem „mijankowego” układu styków pionowych.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10–12 mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą CT 87. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, SPG Baumaschinen PG 20.

UWAGA

W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie należy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się bezwzględne stosowanie osłon na rusztowaniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. CT 87 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163. W przypadku wełny mineralnej, stosować płyty, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13162. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza:mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 7,25–7,75 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: ok. 2 godz.
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepność:
–do betonu: ≥ 0,25 MPa
–do styropianu: ≥ 0,08 MPa
–do wełny: ≥ 0,08 MPa
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu:≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Wytrzymałość na ściskanie:kategoria CS IV (≥ 9,5 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3,0 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Reakcja na ogień:
–klasa B–s1, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm Premium
–klasa A2–s1, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm Wool Premium wg PN-EN 13501-1
Ocena promieniotwórczości naturalnej:
spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Orientacyjne zużycie:
–mocowanie płyt styropianowych: ok. 4,0 kg/m2
–warstwa zbrojona (na styropianie): ok. 3,0 kg/m2
–mocowanie płyt wełny: ok. 4,5 kg/m2
–warstwa zbrojona (na wełnie): ok. 4,0 kg/m2
–warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ