CX 5

0
1839

Ceresit  CX 5

CX 5Ceresit  CX 5 zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody – jako zaprawa stopująca.

WŁAŚCIWOŚCI

  • szybko twardniejąca
  • o wysokiej wytrzymałości
  • wodoszczelna
  • mrozoodporna
  • nie zawiera chlorków

ZASTOSOWANIE

— Do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody.
— Wewnątrz i na zewnątrz budynków.
— Może być stosowana w warunkach klimatycznych suchych lub stale mokrych, określonych dla klas XC1 i XC2 wg PN-EN 206+A1:2016 do: – mocowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w betonie lub tynku cementowym, – wypełniania otworów montażowych oraz drobnych ubytków w miejscach mocowania kotew i elementów stalowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa szybkowiążąca CX 5 może być stosowana na zwarte, nośne i czyste podłoża wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. W podłożu należy wykuć lub wywiercić otwór montażowy o odpowiedniej średnicy. W przypadku tamowania lokalnych sączeń wody istniejącą szczelinę należy rozkuć w taki sposób, by stworzyć możliwość zakleszczenia się w niej wypełnienia z CX 5. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy wymieszać z piaskiem. Podłoża należy obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż.

WYKONANIE

Odmierzyć potrzebną ilość wodycx 5Wsypać materiał do wodycx 5Mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek,cx 5

Przy wypełnianiu otworów o szerokości ponad 20 mm należy CX 5 wymieszać z czystym piaskiem w proporcji 1:1, następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wpływu na czas wiązania, ale obniża wytrzymałość zakotwienia.

Ustawić mocowany element we właściwej pozycjicx 5

Montaż za pomocą zaprawy CX 5cx 5

Końcowy efektcx 5

W przypadku tamowania sączenia wody należy przygotować odpowiedniej wielkość porcję materiału o konsystencji plastycznej. Gdy zaprawa zacznie wiązać mocno wcisnąć ją w rozkutą szczelinę i przytrzymać kilka minut do stwardnienia.

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. W przypadku krańcowych temperatur można stosować odpowiednio podgrzaną lub schłodzona wodę zarobową. Zaprawa szybkowiążąca CX 5 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. Do montażu ciężkich konstrukcji i maszyn należy stosować zaprawę montażową Ceresit CX 15. Do tamowania intensywnych wycieków wody trzeba stosować materiał o jeszcze szybszym działaniu – Ceresit CX 1. Do powierzchniowego uszczelniania wnętrz zbiorników na wodę zaleca się stosowanie zapraw wodoszczelnych Ceresit: CR 65 i CR 166.

ZALECENIA

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg i 5 kg, wiadro 5 kg i 2 kg

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania:
–0,5 l wody na 2 kg –1,25 l wody na 5 kg –6,25 l wody na 25kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas zużycia: ok. 4 min
Wytrzymałość na ściskanie:
–bez dodatku piasku:
-po 6 godz. ≥ 15 MPa
-po 24 godz. ≥ 25 MPa
-po 28 dniach ≥ 40 MPa
–z dodatkiem piasku:
-po 6 godz ≥ 10 MPa
-po 24 godz. ≥ 15 MPa
-po 28 dniach ≥ 25 MPa wg PN-EN 12190:2000
Absorpcja kapilarna zaprawy i zaprawy z dodatkiem piasku, kg/m2×h0,5:
≤ 0,5 MPa wg PN-EN 13057:2004
Przyczepność prętów żebrowanych ∅ 16 mm otulonych zaprawą do betonu:
–w warunkach suchych ≥ 16 MPa
–w warunkach suchych nie odpylonych ≥ 10 MPa
–w warunkach wilgotnych ≥ 16 MPa
Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05% wg PN-EN 1015-17:2002
Orientacyjne zużycie: ok. 1,6 kg/dm3 wypełnianej objętości

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Certyfikat
ZKP

Deklaracja
właściwości

Aprobata
Techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj