ADESILEX G20 MAPEI

0
1849

ADESILEX G20 MAPEI

ADESILEX G20ADESILEX G20 MAPEI to dwuskładnikowy, epoksydowo-poliuretanowy klej o małej lepkości, do wykładzin elastycznych wewnątrz i na zewnątrz, zarówno na podłożach chłonnych, jak i niechłonnych. Dostępny również w wersji szybkowiążącej.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niezwykle mocny, twardy, elastyczny, klej do ogólnego zastosowania, szczególnie odpowiedni do niechłonnych podłoży lub wrażliwych na wilgoć podłoży (drewno, metal, ceramika, kamień, żywica, PCV, guma itp.). Do stosowania na podłodze w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się jako uniwersalny klej do gumy, PCV i wszystkich typowych elastycznych i tekstylnych pokryć podłogowych, szczególnie w przypadku ekstremalnych temperatur z powodu promieniowania słonecznego, intensywnego obciążenia mechanicznego wózkiem podnośnikowym, wózka widłowego itp. Lub częstego mycia (w szczególności gdy podłoga pokrycia nie są spawane ani uszczelniane). Ze względu na niską lepkość Adesilex G20 szczególnie nadaje się do układania cienkich podłóg, a także do hydroizolacji podkładów z włókna szklanego, takich jak Mapelay, w celu uniknięcia przechodzenia przez żeberka z klejem.

Przykłady zastosowania

Adesilex G20 należy stosować do klejenia:

 • podłogi wielopoziomowe na asfalcie;
 • gumowe wykładziny amortyzujące z recyklingu na asfalcie na placach zabaw;
 • wytrzymałe sportowe podłogi halowe, również na wodoodporne podkłady z włókna szklanego, takie jak Mapelay;
 • jednolity i niejednorodny PVC, arkusze i płytki;
 • wykładziny podłogowe CV;
 • LVT;
 • półelastyczne płytki podłogowe z winylu kwarcowego;
 •  tekstylne wykładziny podłogowe ze wszystkimi typowymi podkładami (zagruntowane lateksem, PCV i pianka poliuretanowa, naturalna juta i dywaniki Action-Bac®);
 • tkane wykładziny igłowe również w lateksie;
 • flokowane tekstylne podłogi;
 • linoleum z wszelkiego rodzaju podkładami;
 • wykładziny podłogowe na bazie poliolefin i bezchlorowe;
 • wykładziny podłogowe PUR

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex G20 jest dwuskładnikowym klejem o niskiej lepkości, wykonanym z polimeru epoksydowo-poliuretanowego, składnika A i specjalnego utwardzacza, składnika B. Po połączeniu dwóch składników tworzą one jednolicie zabarwioną pastę, która jest łatwa do rozprowadzania odpowiednią pacą zębatą. Po nałożeniu kleju jego grzbiety fnie mogą prześwitywać przez pokrycie podłogowe. Po utwardzeniu (około 24 godzin), które zachodzi za pomocą reakcji chemicznej bez jakiegokolwiek obkurczania, Adesilex G20 staje się odporny na wilgoć, wodę, ciepło i czynniki atmosferyczne i przylega wyjątkowo dobrze do prawie wszystkich materiałów używanych zwykle w budynku przemysłowym.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: gęsta pasta, składnik B: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 94:6.
Maksymalny czas użytkowania: 40-50 min.
Czas schnięcia otwartego: 1 godz.
Czas wiązania: 10 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12-24 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach przy temperaturze +23°C.
Nakładanie: pacą zębatą.
Kolor: składnik A: beżowy; składnik B: transparentny.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,35-0,5 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10 i 5 kg.

ZALECENIA

 • Instaluj w zalecanych temperaturach, zwykle w zakresie od + 10 ° C do + 30 ° C, aby zachować czas urabialności i wiązania.
 • Nie należy instalować na podłożach nie chronionych przed wilgocią.
 • Nie należy układać podłóg na niezupełnie suchym betonie (resztkowa zawartość wilgoci musi wynosić maksymalnie 3,0%).
 • Nie instaluj podłogi na świeżym asfalcie (odczekaj co najmniej 20 dni).
 • Nie należy układać wykładziny na powierzchniach bitumicznych, które mogłyby wydzielać oleje.
 • Nie należy używać na zakrzywionych powierzchniach lub schodach, jeśli nie można utrzymać podłogi w idealnej przyczepności do podłoża, dopóki klej nie ustali się.
 • Gdy potrzebny jest szybki klej z szybszymi początkowymi i ostatecznymi ustawieniami, należy użyć Adesilex G20 Fast.
 • Do montażu gumowych torów sportowych używaj Adesilex G19 lub Adesilex G19 Fast.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, równe, nośne, mocne mechanicznie, wolne od pyłu, luźnych cząstek, pęknięć, farb, wosku, oleju, rdzy, śladów gipsu lub innych produktów, które mogą zakłócać wiązanie. Przepisy każdego kraju muszą być ściśle przestrzegane. Zwykle zawartość wilgoci musi być następująca: maks. 2% -2,5% dla podłoży cementowych, max. 0,5% na podłoża gipsowe lub anhydrytowe. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wilgoci.

Jastrychy zespolone układane na lekkim betonie lub nad izolacją i jastrychami układanymi bezpośrednio na ziemi muszą być oddzielone paroizolacją, aby zapobiec powstawaniu wilgoci. Aby naprawić pęknięcia w podłożu, ujednolicić i zabezpieczyć wodoodporne jastrychy, należy wylać nowe jastrychy szybkoschnące i wyrównać nierówności podłoża, należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją MAPEI lub skontaktować się z Działem Doradztwa Technicznego. Zewnętrzne powierzchnie cementowe można wyrównać za pomocą Planicrete zmieszanego z cementem i piaskiem (o odpowiednim rozmiarze cząstek) lub z Adesilex P4. Użyj Adesilex G19, Adesilex G19 Fast, Adesilex G20 lub Adesilex G20 Fast (ewentualnie zmieszanego z odpowiednim kwarcem lub pokruszoną gumą) do naprawy lub wygładzenia powierzchni asfaltu. W takich przypadkach należy nałożyć podłogę za pomocą Adesilex G20, gdy tylko warstwa wygładzająca zostanie ustawiona na tyle, aby ograniczyć ruch pieszy.

Aklimatyzacja

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wykładzina podłogowa i podłoże są aklimatyzowane do zalecanych temperatur i R.H .

Mieszanie kleju

Dwa składniki Adesilex G20 są dostarczane we wstępnie odmierzonych proporcjach:
– składnik A: 9,4 części wagowych;
– składnik B: 0,6 części wagowych.
Wymieszaj dwa składniki razem z mechanicznym mikserem, aż uzyskasz równomierną pastę. Czasy wiązania i czas przydatności zależą od temperatury otoczenia (patrz tabela). Czasy ustawiania są znacznie dłuższe, jeśli temperatura jest niższa niż + 10 ° C.

Uwaga: stosunek żywicy (składnik A) / katalizator (składnik B) musi być ściśle przestrzegany. Jakakolwiek zmiana w dawkowaniu wpłynie negatywnie na działanie produktu.

Rozprowadzanie kleju

Wybór kielni zależy od rodzaju podłogi, która ma być zainstalowana i od podłoża: w celu uzyskania gładkich podłoży i gładkich powierzchni należy użyć zacieraków MAPEI nr 1 lub TKB A1, A2; w przypadku teksturowanych i nieprzepuszczalnych podkładów i podłoży stosować zacieraczki MAPEI nr 2 lub TKB B1, B2. Nakładaj tylko tyle kleju, ile można przykryć w czasie otwartym (60 minut) i dobrze przysunąć do podłoża pokrycia.

Układanie wykładziny

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi techniki układania. Połóż wykładzinę na jeszcze wilgotne, przylepne podłoże, klej musi być pod elastyczny. Należy unikać kieszeni powietrznych i ostrożnie pocierać wykładzinę, aby zapewnić dobre przywieranie kleju do podłoża. Unikaj nadmiernego naprężenia w szwach. Po zainstalowaniu wykładziny podłogowej zawsze należy ostrożnie ją ponownie złożyć lub mocno docisnąć. Jeśli podłoga nie jest idealnie płaska, położyć ciężarki (takie jak worki z piaskiem itp.) na nierównych powierzchniach, a także na łączeniach, aż do całkowitego utwardzenia, stwardnienia kleju (12-24 godzin). Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu zewnętrznych podłóg, jeśli występują wysokie temperatury lub duże wahania temperatury (instalowanie podłóg w chłodniejsze godziny w ciągu dnia). Podłogi połączone z Adesilex G20 są gotowe do lekkiego ruchu pieszego po około 12-24 godzinach, a klej całkowicie  po około 72 godzinach w temperaturze + 23 ° C.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od płaskości podłoża i rodzaju podłoża na materiale podłogowym (a zatem rodzaju stosowanej kielni):
– kielnia nr 1 lub TKB A1 / A2: 350-450 g / m²;
– kielnia nr 2 lub TKB B1 / B2: 450-550 g / m².

Czyszczenie

Adesilex G20 przed stwardnieniem można usunąć z podłogi, narzędzi, ubrań itp. alkoholem. Po stwardnieniu należy go usunąć mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

KOLOR

Adesilex G20 dostępny jest w kolorze beżowym. Specjalne kolory dostępne na życzenie (min.600 kg).

OPAKOWANIE

Adesilex G20 jest dostarczany w zestawach 10 kg i 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

Adesilex G20 pozostaje stabilny przez co najmniej 24 miesiące w normalnych warunkach otoczenia w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Produkt Adesilex G20 A działa drażniąco na oczy i skórę, oba składniki A i B mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą osób z predyspozycjami. Adesilex G20 składnik B działa żrąco i może powodować poparzenia, jest również szkodliwy w przypadku połknięcia lub kontaktu ze skórą. Produkt zawiera żywice epoksydowe o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą powodować uczulenie w przypadku zanieczyszczenia krzyżowego z innymi związkami epoksydowymi. Podczas stosowania produktu należy używać rękawic i okularów ochronnych i stosować typowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej. Adesilex G20 składnik A i B są również niebezpieczne dla organizmów wodnych. Nie należy wyrzucać tych produktów do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego użytkowania naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karty charakterystyki

Produkt A
BEIGE

Produkt A
RAPIDO

Produkt
B

Produkt B
FAST

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!