ADESILEX G19 RAPID

0
1100

ADESILEX G19 RAPID (FAST) MAPEI

ADESILEX G19 RAPID FASTADESILEX G19 RAPID (FAST)  MAPEI to dwuskładnikowy, szybkowiążący, odporny na wodę klej epoksydowo-poliuretanowy do klejenia wykładzin tekstylnych, kauczukowych, z PVC i sportowych na zewnątrz i do wnętrz budynków.

ZAKRES STOSOWANIA

Szybkowiążący, bardzo mocny, twardy, elastyczny, klej do ogólnego zastosowania, szczególnie odpowiedni do nieabsorbujących substratów lub wrażliwych na wilgoć podłoży (drewno, metal, ceramika, kamień, żywica, PCW, guma itp.). Do stosowania na podłodze w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Specjalnie opracowany do instalacji gumowych torów sportowych. Nadaje się również jako uniwersalny klej do gumy, PCV i wszystkich popularnych elastycznych i tekstylnych pokryć podłogowych, szczególnie w przypadku ekstremalnych temperatur z powodu promieniowania słonecznego, intensywnego obciążenia mechanicznego wózkiem podnośnikowym, wózka widłowego itp. lub częstego mycia (w szczególności gdy wykładziny podłogowe nie są spawane ani uszczelniane).

Przykłady zastosowania

Stosowany do klejenia:

 • gumowe sportowe bieżnie i wielopowłokowe podłogi na asfalcie;
 • gumowe wykładziny amortyzujące z recyklingu na asfalcie na placach zabaw;
 • wytrzymałe sportowe podłogi halowe, również na wodoodporne podkłady z włókna szklanego, takie jak Mapelay;
 • jednolity i niejednorodny PVC, arkusze i płytki;
 • Wykładziny podłogowe CV;
 • LVT;
 • półelastyczne płytki podłogowe z winylu kwarcowego;
 • tekstylne wykładziny podłogowe ze wszystkimi typowymi podkładami (zagruntowane lateksem, PCV i pianka poliuretanowa, naturalna juta i dywaniki Action-Bac®);
 • tkane wykładziny igłowe również w lateksie;
 • flokowane tekstylne podłogi;
 • linoleum z wszelkiego rodzaju podkładami;
 • wykładziny podłogowe na bazie poliolefin i bezchlorowe;
 • Wykładziny podłogowe PUR.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

ADESILEX G19 RAPID jest szybkoschnącym, dwuskładnikowym klejem z polimeru epoksydowo-poliuretanowego, komponentem A i specjalnym utwardzaczem, składnikiem B. Po zmieszaniu obu składników tworzą one jednorodną pastę, która jest łatwa zastosować za pomocą odpowiedniej pacy zębatej. Po utwardzeniu (około 12 godzin), które zachodzi dzięki reakcji chemicznej bez jakiegokolwiek obkurczania, staje się odporny na wilgoć, wodę, ciepło i czynniki atmosferyczne i przywiera bardzo dobrze do prawie wszystkich materiałów normalnie stosowanych w budownictwie.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: gęsta pasta, składnik B: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 94:6.
Maksymalny czas użytkowania: 25-30 min.
Czas wiązania: 4 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 6-12 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach przy temperaturze +23°C.
Nakładanie: pacą zębatą.
Kolor: składnik A: beżowy, czerwony, zielony i czarny;
składnik B: jasnożółty.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,4-1 kg/m².
Opakowania: zestawy pojemniki 10 kg.

ZALECENIA

 • Instaluj w zalecanych temperaturach, zwykle w zakresie od + 10 ° C do + 30 ° C, aby zachować czas urabialności i wiązania.
 • Nie należy instalować na podłożach nie chronionych przed wilgocią.
 • Nie należy układać podłóg na niezupełnie wilgotnym betonie (resztkowa zawartość wilgoci musi wynosić maksymalnie 3,0%).
 • Nie instaluj podłogi na świeżym asfalcie (odczekaj co najmniej 20 dni).
 • Nie należy układać wykładziny na powierzchniach bitumicznych, które mogłyby wydzielać oleje.
 • Nie należy używać na zakrzywionych powierzchniach lub schodach, jeśli nie można utrzymać podłogi w idealnej przyczepności do podłoża, dopóki klej nie utwardzi się.
 • Podczas układania cienkich podłóg w miejscach użyj Adesilex G20 lub Adesilex G20 Fast.
 • W przypadku montażu zewnętrznych podłóg w wysokich temperaturach lub w przypadku dużych wahań temperatury, należy użyć Adesilex G19 (w każdym razie instalować podłogę w chłodniejsze godziny w ciągu dnia).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, równe, nośne, mocne mechanicznie, wolne od pyłu, luźnych cząstek, pęknięć, farb, wosku, oleju, rdzy, śladów gipsu lub innych produktów, które mogą zakłócać wiązanie. Przepisy każdego kraju muszą być ściśle przestrzegane. Zwykle zawartość wilgoci musi być następująca: maks. 2% -2,5% dla podłoży cementowych, max. 0,5% na podłoża gipsowe lub anhydrytowe. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wilgoci.

Jastrychy zespolone układane na lekkim betonie lub nad izolacją i jastrychami układanymi bezpośrednio na ziemi muszą być oddzielone paroizolacją, aby zapobiec powstawaniu wilgoci. Aby naprawić pęknięcia w podłożu, ujednolicić i wodoodporne jastrychy, wykonaj nowe jastrychy szybkoschnące oraz wyrównaj nierówne podłoża. Należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją MAPEI lub skontaktować się z placówką techniczną.

Zewnętrzne powierzchnie cementowe można wyrównać za pomocą Planicrete zmieszanego z cementem i piaskiem (o odpowiednim rozmiarze cząstek) lub z Adesilex P4. Użyj Adesilex G19, Adesilex G19 Fast, Adesilex G20 lub Adesilex G20 Fast (ewentualnie zmieszanego z odpowiednim kwarcem lub pokruszoną gumą) do naprawy lub wygładzenia powierzchni asfaltu. W takich przypadkach należy zainstalować posadzkę z Adesilex G19 Fast, gdy tylko warstwa wygładzająca zostanie utwardzona na tyle, aby ograniczyć ruch pieszy.

Aklimatyzacja

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wykładzina podłogowa i podłoże są aklimatyzowane do zalecanych temperatur.

Mieszanie kleju

Dwa składniki ADESILEX G19 RAPID są dostarczane we wstępnie zmierzonych proporcjach:
– składnik A: 9,4 części wagowych;
– składnik B: 0,6 części wagowych.
Wymieszaj dwa składniki razem z mechanicznym mikserem, aż uzyskasz równomierną pastę. Czasy wiązania i czas przydatności zależą od temperatury otoczenia (patrz tabela w karcie technicznej). Czasy są znacznie dłuższe, jeśli temperatura jest niższa niż + 10 ° C.

Uwaga: stosunek żywicy (składnik A) / katalizator (składnik B) musi być ściśle przestrzegany. Jakakolwiek zmiana w dawkowaniu wpłynie negatywnie na działanie produktu.

Rozprowadzanie kleju

Wybór kielni zależy od rodzaju podłogi, która ma być zainstalowana i od podłoża: w celu uzyskania gładkich podłoży i gładkich powierzchni należy użyć zacieraków MAPEI nr 1 lub TKB A1, A2; w przypadku teksturowanych i nieprzepuszczalnych podkładów i podłoży użyć kielni MAPEI nr 2, 3, 4 lub TKB B1, B2, C1. Nakładaj tylko tyle kleju, ile można przykryć w czasie otwartym (30 minut) i dobrze przenieść na podkład pokrycia.

Układanie wykładziny

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi techniki układania. Połóż wykładzinę na jeszcze wilgotne, przylepne podłoże, klej musi być pod elastyczny. Należy unikać kieszeni powietrznych i ostrożnie pocierać wykładzinę, aby zapewnić dobre przywieranie kleju do podłoża. Unikaj nadmiernego naprężenia w szwach. Po zainstalowaniu wykładziny podłogowej zawsze należy ostrożnie ją ponownie złożyć lub mocno docisnąć. Wybrzuszenia lub złączenia należy docisnąć (workami z piaskiem lub innymi), aż do całkowitego utwardzenia, stwardnienia kleju (6-12 godzin). Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu zewnętrznych podłóg, jeśli występują wysokie temperatury lub duże wahania temperatury ((zaleca się mocowanie wykładziny w porze dnia kiedy temperatury są stosunkowo niższe). Podłogi połączone z Adesilex G19 Fast są gotowe do lekkiego ruchu pieszego po około 6-12 godzinach, natomiast klej całkowicie wiąże  po około 36 godzinach w temperaturze + 23 ° C.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od płaskości podłoża i typu podłoża na materiale podłogowym (a więc i rodzaju stosowanej kielni):
– kielnia nr 1 lub TKB A1 / A2: 350-450 g / m²;
– kielnia nr 2 lub TKB B1 / B2: 450-550 g / m²;
– kielnia nr 3 lub TKB C1: 550-750 g / m²;
– kielnia nr 4: 750-1000 g / m²

Czyszczenie

ADESILEX G19 RAPID można usunąć z podłogi, narzędzi, ubrań itp. alkoholem przed jego stwardnieniem. Po stwardnieniu należy go usunąć mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

KOLOR

ADESILEX G19 RAPID dostępny w następujących kolorach: beżowy, czerwony, zielony i czarny. Można zamówić specjalne kolory (minimum 600 kg).

OPAKOWANIE

Dostarczany w opakowaniu o masie 10 kg.

PRZECHOWYWANIE

ADESILEX G19 RAPID pozostaje stabilny przez co najmniej 24 miesiące w normalnych warunkach otoczenia w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Składnik A działa drażniąco na oczy i skórę. Oba składniki A i B mogą powodować uczulenie, jeśli wejdą w kontakt ze skórą osób predysponowanych.Składnik B jest żrący i może powodować poparzenia, jest również szkodliwy w przypadku połknięcia. Produkt zawiera żywice epoksydowe o niskiej masie cząsteczkowej, które mogą powodować uczulenie w przypadku zanieczyszczenia krzyżowego z innymi związkami epoksydowymi. Podczas stosowania produktu należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz stosować typowe środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej. Komponenty A i B są również niebezpieczne dla organizmów wodnych. Nie należy wyrzucać tych produktów do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj