ULTRABOND ECO 571 2K MAPEI

0
1385

ULTRABOND ECO 571 2K MAPEI

ULTRABOND ECO 571 2KULTRABOND ECO 571 2K MAPEI to niezawierający wody i rozpuszczalników dwuskładnikowy klej poliuretanowy do wykładzin gumowych i PVC na zewnątrz i wewnątrz budynków.

ZAKRES STOSOWANIA

Ultrabond Eco 571 2K służy do łączenia:

  • gumowe płytki lub blachy (z dowolnym rodzajem podłoża), nawet w obszarach narażonych na duży i intensywny ruch;
  • jednorodne i niejednorodne wykładziny PCV;
  • półsztywne wykładziny winylowe
  • na chłonne i niechłonne podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco 571 2K jest dwuskładnikowym klejem składającym się z części A, która jest gęstą pastą i części B, która jest cieczą. Stosunek mieszania między dwoma składnikami wynosi 85:15. Jest rozpuszczalnikowym i nie zawierającym wody klejem poliuretanowym do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie polecanym do podłóg odpornych na działanie produktów epoksydowych i epoksydowo-poliuretanowych.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: gęsta pasta; składnik B: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 86:14.
Maksymalny czas użytkowania: około 30 min.
Czas schnięcia otwartego: 50-60 min.
Czas wiązania: około 4 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12-24 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor:
– składnik A: szary;
– składnik B: brązowy.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,3-0,6 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy kłaść na podłożach narażonych na podciągającą wilgoć (należy ułożyć paroprzepuszczalną warstwę ochronną pomiędzy podłożem a jastrychem).
  • Nie kłaść na wilgotnym betonie.
  • Nie używać na powierzchniach bitumicznych, w których może występować wyciek z oleju.
  • Aby zachować czas urabialności i wiązania, zalecamy stosowanie w temperaturze od +10°C do +30°C. Przed zmieszaniem przechowywać składnik B w temperaturze wyższej niż +5°C. Jeśli kryształy tworzą się w składniku B (z powodu zbyt długiego wystawienia na działanie ≤ +5°C), przywróć go do stanu ciekłego, stawiając w ciepłej wodzie.
  • Nie należy stosować Ultrabond Eco 571 2K na zakrzywionych powierzchniach lub na stopniach, jeśli nie można zagwarantować doskonałej przyczepności powłoki do ostatecznego ustawienia (aplikuj Mapecontact, Adesilex VZ lub Adesilex LP w dwóch warstwach).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, płaskie, mieć dobrą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie i muszą być wolne od pęknięć, kurzu, luźnego materiału, farby, wosku, oleju, rdzy, mleczka cementowego i innych substancji, które mogą utrudniać klejenie. Obecne normy branżowe dla każdego kraju muszą być zawsze przestrzegane. Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności podłoża musi być zgodny z normami obowiązującymi w danym kraju i musi być wyższy niż poziom zalecany przez producentów powłok. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy nie ma wilgoci podnoszącej się.

Jastrychy zespolone układane na lekkim betonie lub nad izolacją i jastrychami układanymi bezpośrednio na ziemi muszą być oddzielone paroizolacją, aby zapobiec powstawaniu wilgoci. Jeśli występują i wymagają naprawy pęknięcia w podłożu, jastrych wymaga konsolidacji, musi być zainstalowany szybkoschnący podkład lub jeśli powierzchnia układania wymaga wyrównania, proszę zapoznać się z katalogiem MAPEI. Katalog ilustruje różne produkty, zalecając przygotowanie jastrychu lub skontaktować się z Działem Usług Technicznych MAPEI. W przypadku rozłącznych podłoży lub tych, które nie są dostatecznie gładkie, powierzchnię należy wygładzić, aby nadawała się do układania.

Aklimatyzacja

Przed rozpoczęciem układania należy upewnić się, że podłoga, powłoka, klej i podłoże zostały zaaklimatyzowane do panujących warunków. Podłoga i wykładzina podłogowa muszą zostać rozpakowane na kilka godzin przed położeniem. Arkusze muszą być rozłożone lub rozwinięte, aby umożliwić im aklimatyzację i zmniejszyć napięcie powodowane przez opakowanie.

Mieszanie

Dwa komponenty, które tworzą Ultrabond Eco 571 2K, dostarczane są w gotowych beczkach:
– składnik A: 8,5 części wagowych;
– składnik B: 1,5 części wagowej.

Mieszanie należy prowadzić za pomocą mechanicznego mieszalnika, aż do uzyskania jednorodnej pasty. Czas wiązania i żywotność produktu zależą od temperatury otoczenia (patrz odpowiednia tabela). Nigdy nie używaj produktu, jeśli temperatura jest niższa niż + 5 ° C, ponieważ czas wiązania będzie zbyt długi. We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta materiału pokryciowego.

Uwaga: należy bezwzględnie przestrzegać proporcji mieszania między częścią A i częścią B (katalizator). Wszelkie modyfikacje dawkowania będą zakłócać proces wiązania produktu.

Rozprowadzanie kleju

Paca do użycia musi być dobrana odpowiednio do podłoża pokrycia, które ma być układane; w przypadku gładkich spodów należy użyć pacy MAPEI nr 1 lub nr 2; w przypadku nierównych, nierównych lub szorstkich używać pacy nr 3 lub 4 (patrz zalecenia producentów pokryć podłogowych).
Rozprowadź klej równomiernie, w obszarze, który umożliwia pokrycie w ciągu 40-50 minut, w zależności od temperatury otoczenia i temperatury podłoża.

Układanie wykładziny podłogowej

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta wykładziny podczas układania produktu. Podłoga w postaci arkusza lub płytek musi być nałożona na Ultrabond Eco 571 2K, gdy jest świeża, w ciągu 40-50 minut w temperaturze + 23 ° C. Następnie należy go ostrożnie wygładzić od środka na zewnątrz, aby zapewnić całkowity kontakt i usunięcie wszelkich bąbelków powietrza. Jeżeli wykładzina podłogowa nie jest płaska, odkształcone części należy obciążyć (workami z piaskiem lub innym podobnym materiałem) wraz z połączeniami i końcami, aż Ultrabond Eco 571 2K zostanie całkowicie utwardzony (12-24 godzin). Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy w wysokich temperaturach lub przy dużych wahaniach temperatury (układanie materiału w chłodniejsze godziny w ciągu dnia). Podłogi połączone za pomocą kleju można obciążyć lekkim ruchem pieszym po około 12-24 godzinach. Całkowite ustawienie następuje po około 3 dniach w temperaturze + 23 ° C.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od jednolitości podłoża lub podłoża pokrycia podłogowego (a zatem od rodzaju stosowanej kielni):
– kielnia MAPEI nr 1: 0,35-0,45 kg / m²;
– kielnia MAPEI nr 2: 0,45-0,55 kg / m²;
– kielnia MAPEI nr 3: 0,6-0,8 kg / m²;
– Paca MAPEI nr 4: 0,8-1 kg / m².

Czyszczenie

Ultrabond Eco 571 2K można usunąć z powłok, narzędzi i odzieży za pomocą alkoholu przed utwardzeniem. Po stwardnieniu można go usunąć mechanicznie lub za pomocą Pulicol 2000.

OPAKOWANIE

Klej jest dostępny w beczkach 10 i 5 kg.

PRZECHOWYWANIE

W normalnych warunkach pozostaje stabilny przez co najmniej 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w zamkniętym oryginalnym pojemniku.
W czasie transportu i przechowywania należy unikać temperatury niższej niż +5°C przez dłuższy czas.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Składnik B działa drażniąco na skórę i oczy – może powodować nieodwracalne uszkodzenia. Może powodować uczulenie w przypadku wdychania lub kontaktu ze skórą. Podczas stosowania produktu zalecamy stosowanie odzieży ochronnej, rękawic, okularów ochronnych i maski w celu ochrony aparatu oddechowego. Pracować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady medycznej.

Składnik A nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i standardami dotyczącymi klasyfikacji preparatów. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj