ADESILEX G19

0
1354

ADESILEX G19 MAPEI

ADESILEX G19ADESILEX G19 MAPEI to dwuskładnikowy, odporny na wodę klej poliuretanowy do klejenia wykładzin tekstylnych, kauczukowych, z PVC i sportowych na zewnątrz oraz do wnętrz budynku. Jest elastyczny o dużej odporności na obciążenia dynamiczne o szerokim zastosowaniu.

MIEJSCE ZASTOSOWANIA

Mocowanie wykładzin sportowych, podłogowych z gumy, PVC, linoleum, wykładzin igłowych, paneli z polistyrolu, poliuretanowych elementów, eternitu, drewna, metalowych blach, laminatów plastikowych na zewnątrz oraz do wnętrz budynków.

Przykłady zastosowania

Elastyczny klej o dużej odporności na obciążenia dynamiczne o szerokim zastosowaniu, szczególnie polecany przy mocowaniu wykładzin na podłożach o niskiej chłonności i wrażliwych na wilgoć.
stosowany jest do mocowania:

 • wykładzin z gumy, wykładzin PVC w rulonach lub płytkach ze spodem szlifowanym lub z czopami, w miejscach o dużym natężeniu ruchu wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • wykładzin sportowych z gumy również na podłożach z lanego asfaltu (np. bieżnie lekkoatletyczne).
 • wykładzin z PVC jednorodnego, niejednorodnego, jak również pokrywanego pianką PVC od wewnętrznej strony.
 • wykładzin z półelastycznego winylu.
 • tkaninowych okładzin ściennych, wykładzin igłowych, wykładzin mocowanych na zewnątrz budynku.
 • wykładzin z gumy i PVC układanych na starych odpowiednich podłogach.
 • paneli „sandwich” z polistyrolu, paneli piankowych poliuretanowych, eternitu, drewna, płyt wiórowych, blach metalowych mocowanych na ruchomych ścianach
 • listew cokołowych z wykładziny igłowej.

Adesilex G19  może być stosowany na podkładach cementowych, asfalcie, podłożach elastycznych o niskiej chłonności oraz wrażliwych na wodę, starych podłogach oraz podłogach ogrzewanych (metalowe blachy, laminaty plastikowe, eternit, guma, PVC, drewno, stara ceramika).

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Adesilex G19 jest dwuskładnikowym klejem składającym się z polimeru poliuretanowego, składnik A i specjalnego utwardzacza, składnik B. Mieszając dokładnie oba składniki otrzymuje się jednorodną masę o konsystencji kremu łatwo rozprowadzalną przy pomocy szpachli zębatej. Po zakończeniu procesu wiązania, utwardzania (ok. 24 godz.), który jest wynikiem reakcji chemicznej nie powodujący odkształceń, nie prowadzi do kurczenia się, staje się elastyczny i odporny na wilgoć, wodę, ciepło, zjawiska atmosferyczne, dającym doskonałe rezultaty w układaniu prawie wszystkich materiałów stosowanych powszechnie w budownictwie.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: gęsta pasta, składnik B: płynna.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 94:6.
Maksymalny czas użytkowania: 50-60 min.
Czas wiązania: 9 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12-24 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach przy temperaturze +23°C.
Nakładanie: pacą zębatą.
Kolor: składnik A: beżowy, czerwony, zielony lub czarny;
składnik B: jasnożółty.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,4-1 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10 i 5 kg

ZALECENIA

 • Nie stosować na podłożach nie zabezpieczonych przed podciąganiem wilgoci.
 • Nie układać posadzek i wykładzin na mokrym betonie (wilgotność względna nie powinna przekraczać 3,0%).
 • Nie układać wykładzin na świeżym asfalcie (odczekać przynajmniej 20 dni.).
 • Nie układać na podłożach bitumicznych, na których możliwe jest wydzielanie się oleju.
 • Nie stosować w temperaturach niższych niż +10°C i wyższych niż +30°C.
 • Nie stosować na nierównych podłożach lub stopniach schodów jeżeli nie można zapewnić idealnego przylegania wykładziny do podłoża, aż do rozpoczęcia procesu wiązania twardnienia (stosować Adesilex VZ, Adesilex LP lub Ultrabond Aqua-Contact nakładany dwukrotnie, dwustronnie). •
 • Nie stosować do układania cienkich wykładzin, na których mogą odbijać się wszelkie nierówności nałożonej warstwy kleju (stosować Adesilex G20, samowyrównujący klej poliuretanowy).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być jednolicie suche, równe, odporne na ściskanie, wolne od kurzu, wolnych części, farb, tłuszczu, rdzy, śladów gipsu, wszelkich substancji, które mogą mieć wpływ na przyczepność wykładziny do podłoża. Podłoża nie mogą być spękane.

Wilgotność względna powinna wynosić max 2,5-3% przy podłożach cementowych; a przy podłożach gipsowych i anhydrytowych max 0,5%. Należy upewnić się czy podłoże jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem wilgoci. Formując szybko schnące podkłady (24 godz.), należy użyć specjalnego cementu hydraulicznego Mapecem. Niespoiste lub nierówne podłoża z betonu, stare i zniszczone podłoża marmurowe powinny zostać wyrównane, wypoziomowane Novoplanem 21, Pianoudrem R, Planolitem, Ultraplanem lub Nivorapidem w zależności od zapotrzebowania i od wymaganej grubości warstwy. Na podłożach metalowych stosować Nivorapid z Latex Plus.

W przypadku konieczności mocowania wykładziny na podłożu innym niż wyżej wymienione zaleca się konsultację z doradcą technicznym. Podłoża na zewnątrz budynku mogą zostać wyrównane środkiem Planicrete wymieszanym z piaskiem o odpowiedniej granulacji lub z cementem. Jako masę wyrównawczą można użyć również Adesilex P4. Przy podłożach z asfaltu stosować Adesilex G19 lub Adesilex G20. W szczególnych wypadkach przy bardzo niewielkich ubytkach podłoża można zastosować ten sam Adesilex G19 najpierw jako szpachlówka, a następnie jako klej do umocowania wykładziny.

Aklimatyzacja

Przed ułożeniem wykładziny upewnić się czy podłoże, płytki, wykładzina i klej zaaklimatyzowały się w zalecanej temperaturze. Płytki i wykładzina powinny zostać wyjęte z opakowania kilka godzin przed ich położeniem; bele, wykładzina w rolkach powinna zostać całkowicie rozłożona lub przynajmniej lekko rozwinięta w celu umożliwienia aklimatyzacji i zmniejszenia napięcia wykładziny zwiniętej w rolkę.

Przygotowanie zaprawy

Dwa składniki Adesilex G19 są pakowane w stosunku wagowym odpowiednim do przygotowania zaprawy: składnik A 9,4 części wagowej; składnik B 0,6 części wagowej. Mieszanie powinno odbywać się przy użyciu mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej masy. Szybkość wiązania i oraz czas przechowywania w pojemniku są ściśle związane z temperaturą otoczenia (patrz dane techniczne). Nie stosować nigdy przy temperaturach niższych niż 10°C, ponieważ czas utwardzania może się znacznie wydłużyć.
Uwaga: Stosunek żywicy (składnik A) i katalizatora (składnik B), wyznaczony przez opakowania powinien być bezwzględnie zachowany.

Nanoszenie

Wybór szpachli powinien być uzależniany od rodzaju spodu wykładziny; przy spodach gładkich należy stosować szpachlę MAPEI n. 1 lub n. 2; przy pozostałych rodzajach spodów należy stosować szpachlę n. 3 lub n. 4 (stosować się do wskazówek producenta wykładziny). Rozprowadzić klej tworząc jednolitą warstwę, na powierzchni, na której może zostać umocowana wykładzina w ciągu 60 min. przy temp. +23°C o (czas zależy od temperatury otoczenia i podłoża).

Układanie wykładziny

Wybierając technikę mocowania wykładziny należy stosować się do zaleceń producenta. Adesilex G19 w temperaturze +23°C w ciągu 1 godz. Aby zapewnić ścisłe przyleganie wykładziny lub płytek do podłoża i zlikwidować pęcherze powietrza należy po zamocowaniu wykładziny rozprowadzić ją dokładnie poczynając od środka po brzegi. Wybrzuszenia lub złączenia należy docisnąć (workami z piaskiem lub innymi), aż do całkowitego utwardzenia,  stwardnienia kleju. Szczególną uwagę należy zwrócić przy mocowaniu wykładziny na zewnątrz budynku przy bardzo wysokich temperaturach lub przy dużych skokach temperatur, przy dużych wahaniach termicznych (zaleca się mocowanie wykładziny w porze dnia kiedy temperatury są stosunkowo niższe). W przypadku wykładzin sportowych o znacznej grubości warstwy może być stosowany do sklejania ze sobą boków wykładzin. Wykładziny mocowane przy zastosowaniu Adesilex G19 mogą być obciążane przez ruch pieszy po 12-24 godz., całkowite związanie, stwardnienie następuje przy temp. otoczenia +23°C w ciągu 3 dni.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od jednolitości podłoża i od rodzaju spodu wykładziny (a zatem i od rodzaju używanej szpachli):
Szpachla. N. 1 MAPEI: g/m2 400 – 500
Szpachla. N. 2 MAPEI: g/m2 500 – 600
Szpachla. N. 3 MAPEI: g/m2 600 – 800
Szpachla. N. 4 MAPEI: g/m2 800-1000

Czyszczenie

Adesilex G19 może zostać usunięty z wykładziny, narzędzi, odzieży przy użyciu alkoholu zanim rozpocznie się twardnienie, wiązanie; po rozpoczęciu procesu wiązania może zostać usunięty jedynie w sposób mechaniczny lub przy zastosowaniu środka Pulicol.

Kolory

Dstępny w następujących kolorach: beżowy, czerwony, zielony, czarny. W pozostałych kolorach przygotowywany jest tylko na zamówienie (min. 600 kg).

OPAKOWANIA

Dostępny jest w opakowaniach po 10, 5 i 2 kg.

PRZECHOWYWANIE

W normalnych warunkach i w zamkniętym firmowym opakowaniu może być przechowywany przez 24 miesiące.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Składnik A działa drażniąco na oczy i skórę. Składnik B jest środkiem żrącym. Może powodować podrażnienia w kontakcie ze skórą. Stosować odzież ochronną, odpowiednie rękawiczki oraz okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczyma przemyć natychmiast bieżącą wodą i skonsultować z lekarzem. Produkt stosować w pomieszczeniach wietrzonych. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa.

Karta
techniczna

Atest
higieny

Karty charakterystyki

Produkt A
BEIGE

Produkt A
RAPIDO

Produkt
B

Produkt B
FAST

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj