ULTRAPLAN MAXI

0
1119

ULTRAPLAN MAXI MAPEI

ULTRAPLAN MAXIULTRAPLAN MAXI MAPEI  to szybkowiążąca i szybkoschnąca, grubowarstwowa cementowa masa samopoziomująca pod parkiety, wykładziny i okładziny ceramiczne, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 40 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Ultraplan Maxi jest przeznaczony do wyrównywania nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków w celu uzyskania warstw o równej powierzchni i wysokiej  wytrzymałości mechanicznej, pod wszystkie rodzaje posadzek, wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność  na duże obciążenia i intensywny ruch. Zaprawę powinno się nanosić w warstwach od 3 do 40 mm w jednym cyklu. Szczególnie nadaje się do pomieszczeń, gdzie jest zainstalowane ogrzewanie podpodłogowe i gdzie podłoże będzie obciążone ruchem krzeseł i mebli na kółkach oraz wózków paletowych i widłowych.

Przykłady zastosowań

 • Wyrównanie podłoża przed instalacją parkietów lub wykładzin.
 • Wyrównywanie podkładów z zainstalowanym elektrycznym lub wodnym ogrzewaniem podłogowym przed montażem płytek ceramicznych lub podłóg elastycznych.
 • Wyrównywanie płyt betonowych i podkładów cementowych lub podkładów z Mapecem Pronto, Topcem lub Topcem Pronto.
 • Wyrównywanie podkładów anhydrytowych.
 • Wyrównywanie istniejących nawierzchni betonowych, z lastryko, posadzek ceramicznych, z kamienia naturalnego i magnezytowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultraplan Maxi jest szarym proszkiem zawierającym specjalne szybkowiążące cementy, wyselekcjonowane piaski krzemowe o zróżnicowanym uziarnieniu, żywice i specjalne dodatki, przygotowane zgodnie z formułami opracowanymi w laboratoriach badawczych MAPEI. Po wymieszaniu z wodą, Ultraplan Maxi staje się wysoce płynną i łatwo przerabialną zaprawą, o doskonałych właściwościach samorozpływnych, wysokiej przyczepności do podłoża, krótkim czasie schnięcia oraz praktycznie bezskurczowym wiązaniu. Ultraplan Maxi może być nanoszony przy pomocy automatycznej pompy ciśnieniowej nawet na odległość ponad 100 metrów. Ultraplan Maxi może być nanoszony w jednym cyklu w warstwie o grubości do 40 mm. Osiąga bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie jak i odporność na wgniecenia i ścieranie. Na podkładzie wykonanym z Ultraplan Maxi można montować podłogi zaraz po jego wyschnięciu: wymagany czas zależy od grubości warstwy wyrównującej, temperatury otoczenia, wilgotności względnej i chłonności podłoża.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: wyrównywanie nowych i już istniejących podłoży wewnątrz budynków.
Maksymalny czas użytkowania: 30-40 min.
Grubość nakładanej warstwy: 3-40 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 24-72 godz., zależnie od grubości warstwy i temperatury.
Nakładanie: pacą, raklą lub pompą.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,7 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy dodawać wody do mieszanki, która zaczęła już wiązać.
 • Nie należy dodawać do mieszanki innych spoiw np. wapna, cementu lub gipsu.
 • Nie używać do wyrównywania powierzchni na zewnątrz budynków.
 • Nie stosować na podłożach, które są narażone na ciągłe podciąganie wilgoci.
 • Nie należy wykonywać podkładów pływających. Podkład z Ultraplan Maxi powinien być zawsze związany ze stabilnym podłożem o odpowiedniej wytrzymałości.
 • Nie należy stosować na powierzchniach metalowych.
 • Nie powinien być nanoszony w temperaturach poniżej +5°C.
 • W przypadku stosowania na podłożach przemysłowych należy skontaktować się z Działem Technicznym Mapei w celu ustalenia odpowiedniej technologii aplikacji.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być suche, mocne, odkurzone, wolne od luźno związanych części, farb, wosku, oleju, rdzy i gipsu oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoże lub jego fragmenty, które nie są wystarczająco mocne, powinny zostać usunięte lub tam gdzie jest to możliwe wzmocnione przy użyciu odpowiedniego preparatu np.: Prosfas, Primer EP, Eco Prim Pu 1K lub Eco Prim PU 1K Turbo. Pęknięcia należy naprawić przy pomocy Eporip lub Eporip Turbo.

Chłonne lub/i porowate podłoża cementowe powinny być zagruntowane przy użyciu preparatu Primer G, w celu zapewnienia optymalnej przyczepności do podłoża i ujednolicenia jego chłonności. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rozcieńczenia preparatu gruntującego Primer G, który jest uzależniony od stopnia chłonności podłoża. W tym celu należy zapoznać się z kartą techniczną Primer G.

Podłoża anhydrytowe mogą być wyrównywane Ultraplan Maxi pod warunkiem, że są suche oraz że zostały uprzednio przeszlifowane i zagruntowane przy użyciu odpowiedniego preparatu gruntującego np.: Primer G, Eco Prim T itp.

Gładkie i nienasiąkliwe powierzchnie ceramiczne i kamienne należy oczyścić przy użyciu detergentów i zagruntować przy uzyciu Eco Prim Grip lub oczyścić jak wyżej, przeszlifować a następnie zagruntować przy użyciu Eco Prim T, a następnie przy uwzględnieniu czasów zawartych w karcie technicznej wybranego preparatu gruntującego przystąpić do aplikacji Ultraplan Maxi. Przed przystąpieniem do gruntowania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby z powierzchni zostały usunięte wszelkie pozostałości i substancje (impregnaty, itp.), które mogą ograniczyć przyczepność preparatu gruntującego do podłoża.

Przygotowanie mieszanki

Wsypać 25 kg worek Ultraplan Maxi do wiadra zawierającego 4,75- 5,0 l czystej, zimnej wody i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek konsystencji. Po 2-3 minutach wymieszać ponownie Ultraplan Maxi i rozpocząć aplikację produktu. Tak przygotowana zaprawa Ultraplan Maxi powinna być zużyta w ciągu 30-40 minut (w temperaturze +23 °C). Większe ilości Ultraplan MaxiMaxi mogą być przygotowane w mieszalnikach do zapraw.

Nanoszenie mieszanki

Ultraplan Maxi należy nanosić w jednej warstwie o grubości od 3 do 40 mm przy pomocy dużej metalowej pacy lub rakli. Do nanoszenia Ultraplan Maxi można również użyć automatycznej pompy ciśnieniowej. Ze względu na wyjątkowo dobry rozpływ który cechuje Ultraplan Maxi, bezpośrednio po aplikacji następuje niwelacja nawet niewielkich niedoskonałości powierzchni (ślady po pacy, itp.). Przy montażu systemu ogrzewania podłogowego należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania podłoża oraz procedurami uruchomienia ogrzewania określonymi przez producenta. Przy dużych powierzchniach należy pamiętać o dylatacjach konstrukcyjnych, oraz wykonać dylatacje przeciwskurczowe średnio co 50 m2.

ZUŻYCIE

1,7 kg/m² na mm grubości.

CZYSZCZENIE

Świeży Ultraplan Maxi może być usunięty z narzędzi i rąk przy pomocy wody.

OPAKOWANIA

Ultraplan Maxi jest dostępny w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy, w oryginalnych opakowaniach, suchym miejscu. Dłuższe przechowywanie (powyżej 12 miesięcy) może spowodować wydłużenie czasu wiązania Ultraplan Maxi, jednak nie wpływa to na parametry końcowe produktu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jest drażniący; zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować reakcję alergiczną. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj