ULTRAPLAN ECO MAPEI

0
1035

ULTRAPLAN ECO MAPEI

ULTRAPLAN ECOULTRAPLAN ECO MAPEI to szybkowiążąca i szybkoschnąca cementowa masa samopoziomująca pod parkiety, wykładziny i okładziny ceramiczne, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych, do stosowania w warstwach o grubości od 1 do 10 mm.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ultraplan Eco jest samowyrównującą się, szybko twardniejącą masą, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania nowych lub istniejących podłoży w warstwach o grubości od 1 do 10 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych, w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na intensywny ruch i inne obciążenia.
Szczególnie nadaje się do miejsc narażonych na obciążenia krzesłami na kółkach.
Może być stosowana wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Przykłady zastosowania

  • Szpachlowanie płyt betonowych oraz podkładów na bazie cementu, podkładów wykonanych z Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem i Topcem Pronto, a także podkładów anhydrytowych i magnezjowych, w tym również podkładów z zastosowanym ogrzewaniem podłogowym.
  • Wyrównywanie istniejących posadzek cementowych, lastryko, podłogowych okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Ultraplan Eco ma postać szarego proszku, który składa się ze specjalnych szybkowiążących i szybko hydratyzujących cementów, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic oraz innych dodatków, wg receptury opracowanej w laboratoriach badawczych MAPEI. Po wymieszaniu z wodą Ultraplan Eco staje się bardzo płynną zaprawą, łatwą do użycia, o doskonałym rozpływie, wysokiej przyczepności, która ponadto bardzo szybko schnie.
Masa samopoziomująca może być pompowana za pomocą automatycznej pompy ciśnieniowej, na odległość nawet ponad 100 m.
Można ją stosować w zakresie grubości warstwy od 1 do 10 mm w jednym cyklu roboczym. Twardnieje bezskurczowo, bez powstawania rys i pęknięć. Po całkowitym związaniu osiąga bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie oraz doskonałą odporność na ścieranie i wgniecenia.
Wykładziny podłogowe można nakładać już po ok. 12 godzinach, niezależnie od grubości warstwy masy.
Przed układaniem posadzek drewnianych zaleca się odczekanie 24 godzin.
Ultraplan Eco charakteryzuje się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (EMICODE EC1) i jest nieszkodliwy dla zdrowia zarówno wykonawców jak i ostatecznych użytkowników pomieszczeń, w których jest stosowany

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: wyrównywanie już istniejących i nowych podłoży wewnątrz budynków.
Maksymalny czas użytkowania: 20-30 min.
Grubość nakładanej warstwy: 1-10 mm.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: 12 godz. (24 godz. dla podłóg drewnianych).
Nakładanie: wylewanie ręczne lub pompą (rozprowadzanie raklą).
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
Opakowania: worki 23 kg.

ZALECENIA

  • Nie dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła wiązać.
  • Nie dodawać wapna, cementu ani gipsu.
  • Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń.
  • Nie stosować na podłożach, które nie są zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.
  • Gdy jest nakładany w dodatkowej warstwie na całkowicie suchą warstwę poprzedzającą, należy ją najpierw zagruntować preparatem Eco Prim T.
  • Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.
  • W przypadku wykonywania posadzek drewnianych, warstwa Ultraplan Eco powinna mieć grubość co najmniej 3 mm.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być całkowicie suche, mocne, bez luźnych części, odkurzone, oczyszczone z pozostałości powłok malarskich, wosku, olejów, tłuszczy, rdzy i śladów gipsu.
Warstwy podkładów cementowowych nie spełniające tych warunków, powinny być usunięte lub, w miarę możności wzmocnione preparatami Eco Prim PU 1K, Prosfas lub Primer MF.

Rysy i pęknięcia należy naprawić preparatem Eporip. Pylące lub bardzo porowate powierzchnie betonu należy zagruntować preparatem Eco Prim T, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 lub Primer G, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 (obydwa te preparaty charakteryzują się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych – EMICODE EC1), w celu wyrównania nasiąkliwość podłoża.

Podkłady anhydrytowe mogą być wyrównywane za pomocą Ultraplan Eco, tylko po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni preparatem Eco Prim T, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.

W przypadku wyrównywania starych posadzek z ceramiki lub kamienia należy najpierw oczyścić ich powierzchnię detergentami i zeszlifować mechanicznie, a następnie nanieść na nie warstwę nierozcieńczonego Eco Prim T.

Przygotowanie mieszank

23 kg worek Ultraplan Eco należy wsypać do pojemnika zawierającego ok. 5,8 litra czystej, zimnej wody i wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, aż do otrzymania jednorodnej masy bez grudek. Większe ilości zaprawy można przygotowywać w betoniarce. Po upływie 2-3 minut, masę należy ponownie wymieszać. Po tym zaprawa jest już gotowa do użycia.

Zaleca się dodawanie około 20-30 % piasku o uziarnieniu 0/4-0/8 mm, w przypadku gdy Ultraplan Eco jest stosowany do wykonywania warstw grubszych niż 10 mm (maksymalnie do 20 mm). W sprawie dalszych informacji wskazany jest kontakt z doradcą technicznym MAPEI.
Przygotowaną zaprawę Ultraplan Eco należy zużyć w czasie 20-30 minut (w +23°C).

Rozprowadzanie mieszanki

Ultraplan Eco należy wylewać na podłoże w jednej warstwie o grubości od 1 do 10 mm i rozprowadzając dużą metalową pacą lub raklą, trzymając ją pod niewielkim kątem, tak aby uzyskać wymaganą grubość.
Ultraplan Eco można też nakładać automatyczną pompą ciśnieniową do zapraw.
Dzięki zdolności samowyrównywania się, powierzchnia Ultraplan Eco natychmiast traci wszelkie nierówności (takie jak ślady pacy itp.). Jeżeli potrzebne jest wykonanie drugiej warstwy Ultraplan Eco, powinno się ją nanieść gdy tylko po pierwszej warstwie można już chodzić (po ok. 3 godzinach w +23°C).

Na warstwie Ultraplan Eco można układać elastyczne wykładziny podłogowe, dywanowe oraz okładziny z płytek ceramicznych już po 12 godzinach w temperaturze +23°C (czas ściśle zależy od temperatury i od wilgotności w pomieszczeniu). W przypadku układania posadzek drewnianych, czas oczekiwania powinien wynosić 24 godziny.
Wilgotność należy sprawdzić higrometrem karbidowym lub wilgotnościomierzem elektronicznym, pamiętając jednak, że ten ostatni daje tylko wyniki przybliżone.

Czyszczenie

Świeży Ultraplan Eco można zmyć z narzędzi wodą.

ZUŻYCIE

1,6 kg/m2 na mm grubości.

OPAKOWANIE

Ultraplan Eco dostępny jest w workach 23 kg.

PRZECHOWYWANIE

Ultraplan Eco można przechowywać w suchym miejscu przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu czas wiązania wydłuży się, ale ostateczne własności wyrobu nie ulegną zmianie.
Produkt odpowiada wymaganiom Dyrektywy 2003/53/EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Stosować rękawiczki i okulary ochronne. Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!