ULTRABOND ECO TACK MAPEI

0
1105

ULTRABOND ECO TACK MAPEI

ULTRABOND ECO TACKULTRABOND ECO TACK MAPEI to klej w dyspersji wodnej o trwałej lepkości, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, przeznaczony do układania luzem (bez trwałego przyklejania) wykładzin tekstylnych w formie płytek, tzw. żel antypoślizgowy.

ZAKRES STOSOWANIA

Nietrwałe klejenie samopowtarzalnych tekstylnych płytek podłogowych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Może być stosowany do utrzymywania i zapobiegania poślizgowi płytek dywanowych z dowolnym rodzajem podłoża na wszystkich podłożach zwykle stosowanych w budownictwie, na istniejących podłogach i na podłogach nowych.
Nadaje się również do stosowania na ogrzewaniu podłogowym (maksymalna temperatura podłogi nie może przekraczać poziomów zalecanych przez obowiązujące normy). Ogrzewanie musi być wyłączone na co najmniej 48 godzin przed i po zainstalowaniu wykładziny. Ogrzewanie powinno być następnie włączone i doprowadzone do temperatury roboczej o nie więcej niż 5 stopni dziennie. W obszarach narażonych na nadmierne wahania temperatury, które nie są w pełni stabilne wymiarowo, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do ruchów otwierających połączenia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco Tack to bezrozpuszczalnikowy klej na bazie żywicy akrylowej zdyspergowany w wodzie. Jest dostarczany w postaci kremowej pasty i nakładany jest za pomocą kielni, wałka lub pędzla. Po wyschnięciu warstwa pozostaje lepka, dzięki czemu samo układające się płytki tekstylne można ułożyć na miejscu, a następnie łatwo usunąć i / lub wymienić. Jest niepalny i ma bardzo niski poziom emisji lotnych związków organicznych (EMICODE EC1). N Klej jest bezpieczny dla zdrowia wykonawców oraz użytkowników pomieszczeń, w których został zastosowany. Może być również przechowywany bez podjęcia szczególnych środków ostrożności.

DANE TECHNICZNE

Postać: płyn.
Czas oczekiwania przed montażem: 30 min – 12 godzin.
Obciążenie ruchem pieszym: natychmiast.
Pełne obciążenie: natychmiast.
Nakładanie: wałkiem.
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,1-0,2 kg/m².
Opakowania: pojemniki 15 kg.

ZALECENIA 

  • Ułóż podłogę w temperaturze zalecanej przez producenta (zwykle między +15°C a +35°C).
  • Nie nakładaj na wilgotne podłoża lub na podłoża narażone na podciągającą wilgoć.
  • Jeśli posadzka zostanie ułożona na Ultrabond Eco Tack przed całkowitym wyschnięciem, wiązanie staje się trwałe.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, chłonne, płaskie, mocne mechanicznie i wolne od kurzu, luźnych części, pęknięć, lakieru, wosku, oleju i innych substancji, które mogłyby zagrozić połączeniu. Podłoże musi być zainstalowane na odpowiedniej paroizolacji i musi być suche podczas układania podłogi. Poziom wilgotności musi być zgodny z wartościami zalecanymi w aktualnych normach, jako ogólna wytyczna maksymalnie 2,5-3% dla podłoży cementowych i 0,5% dla podłoży gipsowych lub anhydrytowych.

Poziom wilgotności nie może nigdy przekraczać poziomu zalecanego przez producenta podłogi.

Pływające jastrychy instalowane na lekkich podwarstwach lub materiałach izolacyjnych i jastrychach układanych bezpośrednio na ziemi muszą być izolowane poprzez ułożenie bariery paroizolacyjnej. Aby naprawić pęknięcia w podłożu, należy skonsolidować jastrych, należy zainstalować jastrychy szybkoschnące i wyrównać powierzchnię układania. Zalecamy zapoznanie się z przygotowaniem podłoży w katalogu MAPEI lub kontakt z działem pomocy technicznej MAPEI.

Aklimatyzacja

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że podłoga, klej i podłoże zostały zaaklimatyzowane do zalecanej temperatury. Materiał podłogowy należy wyjąć z opakowania na kilka godzin przed położeniem.

Nanoszenie kleju

Zastosuj Ultrabond Eco Tack na podłożu, na którym płytki są układane za pomocą pacy zębatej. Jeśli chcesz, aby podłoże pozostało czyste, nałóż klej z tyłu płytek.
Po nałożeniu kleju należy poczekać, aż woda całkowicie wyparuje, a następnie ułożyć płytki na miejscu. Czas oczekiwania waha się od 30 minut do 12 godzin w zależności od temperatury otoczenia, rodzaju podłoża i ilości nałożonego kleju. Ważne jest, aby we wszystkich przypadkach czekać, aż Ultrabond Eco Tack przejdzie od białego do przezroczystego.

Układanie podłogi

Postępuj zgodnie z instrukcjami układania dostarczonymi przez producenta materiału podłogowego. Połóż podłogę na miejscu, a następnie równomiernie masuj powierzchnię.
Jeśli Ultrabond Eco Tack z czasem staje się mniej lepki z uwagi na obecność kurzu lub z jakiegokolwiek innego powodu, może stać się ponownie lepki poprzez nałożenie kolejnej warstwy kleju.

Czyszczenie

Użyj wody, aby usunąć ślady kleju, gdy jest jeszcze świeży z podłóg, narzędzi i dłoni. Po wyschnięciu należy użyć alkoholu. Usuń suchy Ultrabond Eco Tack z podłoży za pomocą Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od rodzaju podłoża. Wydajność wynosi około 190-220 m² na 15 kg kleju.

OPAKOWANIE

Produkt jest dostarczany w wannach o wadze 15 kg.

PRZECHOWYWANIE

Zachowuje stabilność przez co najmniej 12 miesięcy w normalnych warunkach otoczenia w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultrabond Eco Tack nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami klasyfikacji produktów chemicznych. Zaleca się stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj