ULTRABOND ECO CONTACT MAPEI

0
1105

ULTRABOND ECO CONTACT MAPEI

ULTRABOND ECO CONTACTULTRABOND ECO CONTACT MAPEI to bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy do montażu ściennych i podłogowych wykładzin elastycznych i tekstylnych do łączenia stopni, listew przypodłogowych  i narożników.

ZAKRES STOSOWANIA

Ultrabond Eco Contact jest klejem kontaktowym do użytku wewnętrznego do łączenia stopni, listew przypodłogowych  i narożników wykonanych z następujących materiałów:

  • PVC;
  • wszystkie rodzaje dywanów;
  • linoleum;
  • guma;
  • korek.
  • na wszystkich typach podłoży stosowanych zwykle w budownictwie, gdy zostaną odpowiednio przygotowane.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco Contact jest klejem bezrozpuszczalnikowym o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (certyfikowany EMICODE EC1 Plus). Nakłada się go metodą podwójnego rozprowadzania i jest alternatywą dla klejów polichloroprenowych na bazie rozpuszczalników stosowanych zwykle do łączenia listew przypodłogowych, narożników, stopni, okładzin ściennych itp. Szczególnie nadaje się do stosowania w zamkniętych środowiskach wewnętrznych i miejscach częstego przebywania ludzi (szpitale, biura, domy itp.). Lepkość jest taka, że ​​może być nakładany za pomocą kielni (kielnia MAPEI N ° 1 lub TKB A1 / A2), za pomocą wałka z długimi włosami lub pianki. Warstwa klejąca bardzo szybko wysycha po nałożeniu i po wyschnięciu staje się przezroczysta i lekko lepka.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 30-120 min.
Obciążenie ruchem pieszym: natychmiast.
Pełne obciążenie: natychmiast.
Nakładanie: pacą zębatą, pacą płaską i pędzlem.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: biały.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,15-0,2 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10 i 5 kg.

ZALECENIA

  • Zainstaluj podłogę w temperaturze od + 15 ° C do + 35 ° C.
  • Nie należy używać na wilgotnych podłożach lub podłożach narażonych na podciągającą wilgoć
  • Nie kłaść wykładziny na podłożu, dopóki woda zawarta w kleju prawie całkowicie nie odparuje.
  • Nie rozcieńczać wodą lub rozpuszczalnikami.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, płaskie, nośne, wolne od kurzu, luźnych cząstek, lakieru, wosku, oleju, rdzy, pozostałości gipsu i innych materiałów, które mogą zakłócać wiązanie. Sprawdzić wilgotność na całej grubości podłoża za pomocą higrometru elektrycznego lub węglikowego, pamiętając, że ten pierwszy podaje jedynie wartości przybliżone.
Poziom wilgotności musi mieścić się w określonych granicach i zwykle wynosi około:
-w przypadku podłoży cementowych maksymalnie 2,0 do 2,5% w / w;
– w przypadku podłoży gipsowych lub anhydrytowych maksymalnie 0,5% w / w.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów każdego kraju.

Pływające jastrychy na warstwach izolacji i jastrychów bezpośrednio na ziemi muszą być izolowane za pomocą paroizolacji. Zapoznaj się z odpowiednimi dokumentami technicznymi, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego przygotowania podłoża lub skontaktuj się z działem technicznym MAPEI.

Aklimatyzacja

Przed instalacją należy upewnić się, że pokrycie i podłoże są aklimatyzowane do zalecanej temperatury. Na kilka godzin przed instalacją wykładziny podłogowe i ścienne z gumy, linoleum i PCV należy wyjąć z opakowania i rozwinąć lub co najmniej poluzować, aby zaaklimatyzować je i zmniejszyć naprężenia spowodowane pakowaniem. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Rozprowadzanie kleju

Zastosuj Ultrabond Eco Contact równomiernie za pomocą wałka lub pacy zębatej zarówno na okładzinie, jak i na podłożu (około 150 g / m² na jedną warstwę i na powierzchnię). Najpierw nałóż klej na mniej chłonną powierzchnię. Pozostaw klej do wyschnięcia na obu powierzchniach, aż klej stanie się przezroczysty; Czas suszenia waha się od 30 minut do około 2 godzin, w zależności od zastosowanej metody aplikacji, temperatury otoczenia, poziomu wilgoci w otaczającym powietrzu i absorpcji podłoża. Podłogi mogą być instalowane po maksymalnie 18 godzinach od nałożenia kleju. Kiedy klej staje się przezroczysty, umieść materiał na podłożu, wygładzając energicznie i równomiernie za pomocą kielni o prostym brzegu lub odpowiedniego narzędzia, aby zapewnić całkowite przeniesienie kleju na obie powierzchnie i wyeliminować pęcherzyki powietrza. Po umieszczeniu okładziny na podłożu natychmiast przylega i nie można regulować jej pozycji.

Czyszczenie

Niezaschnięte ślady można usunąć z wykładziny podłogowej i ściennej, narzędzi, rąk i odzieży za pomocą wody. Po wyschnięciu użyj alkoholu lub Pulicolu 2000.

ZUŻYCI

Około. 150 do 200 g / m² na jedną powłokę na powierzchnię.

OPAKOWANIE

Dostępny w beczkach 5 kg i 2,5 kg.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed mrozem podczas transportu i przechowywania. W normalnych warunkach  ma 12-miesięczny okres przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Ultrabond Eco Contact nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się noszenie rękawic i okularów oraz stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!