ULTRABOND ECO 530

0
1118

ULTRABOND ECO 530 MAPEI

ULTRABOND ECO 530ULTRABOND ECO 530 MAPEI to klej do linoleum o szybkim i mocnym wiązaniu początkowym oraz bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych. Może być stosowany na powierzchniach chłonnych (także z ogrzewaniem podłogowym).

ZAKRES STOSOWANIA

Klej w dyspersji wodnej o szybkim i trwałym wiązaniu początkowym, dedykowany do przyklejania wykładzin podłogowych z naturalnego linoleum w arkuszach i płytkach o grubości do 4 mm, a także linoleum korkowego i wykładzin typu „underlay” (podkładka pod wykładzinę) z korka. Może być stosowany na powierzchniach chłonnych (także z ogrzewaniem podłogowym). Nadaje się do:

  • zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych o normalnym i intensywnym natężeniu ruchu (np. szpitale, szkoły, centra handlowe, lotniska, biurowce, itd.);
  • pomieszczeniach obciążonych ruchem mebli na kółkach, zgodnie z PN-EN 12529;
  • montażu elastycznych okładzin ściennych z PVC.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco 530 jest bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie syntetycznych polimerów w dyspersji wodnej, w postaci łatwej do rozprowadzania oraz gotowej do użycia pasty w kolorze jasnobeżowym. Klej jest niepalny oraz nie zawiera substancji toksycznych, charakteryzuje się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC 1 Plus), dlatego jest bezpieczny dla zdrowia instalatorów i końcowych użytkowników. Ultrabond Eco 530 ma szybką i mocną przyczepność początkową, cechuje się silnym i trwałym wiązaniem. Łatwość zastosowania i silne wiązanie początkowe zapewniają poprawny montaż i trwałe przyklejenie linoleum nawet w miejscach wywinięć, fabrycznych zagięć na końcu rolki i przy wystających krawędziach. Ponadto, zapewnia stabilność wymiarową oraz doskonałe i szybkie wiązanie początkowe, co umożliwia szybkie wykonanie spawów na łączeniach krawędzi wykładzin.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 10-20 min.
Czas schnięcia otwartego: 15-20 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 3-4 godz.
Pełne obciążenie: po co najmniej 24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą nr 1 lub 2.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,35-0,45 kg/m².
Opakowania: pojemniki 16 kg.

ZALECENIA

  • Klej należy aplikować w warunkach normalnej temperatury (pomiędzy +15°C i +35°C) i wilgotności względnej (35-65%). Czas wiązania i schnięcia wydłuża się w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotności, zmniejsza się przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności względnej.
  • Nie należy stosować Ultrabond Eco 530 na podłożach wilgotnych lub takich, które mogą być narażone na stałe podciąganie wilgoci.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, chłonne, równe, mocne, odporne mechanicznie, bez pęknięć, odkurzone, pozbawione luźno związanych części, farb, wosku, oleju, rdzy i gipsu oraz innych materiałów, które mogą zmniejszać przyczepność. Przed montażem wykładziny należy sprawdzić poziom wilgoci na całej grubości podkładu przy pomocy elektronicznego lub karbidowego higrometru. Poziom wilgotności powinien wynosić max. 2,0% CM dla podkładów cementowych i do 0,5% dla podkładów gipsowych lub anhydrytowych, w każdym razie nie powinien być wyższy niż poziom zalecany przez lokalne normy i przez producenta wykładzin. Zasadniczą kwestią jest upewnienie się, że nie występuje podciąganie wilgoci przez podkład. Podkłady pływające lub związane z podłożem, oraz podkłady wykonywane na nasypach powinny zostać zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża.

Jeśli istnieje potrzeba naprawienia pęknięć w podłożu, wzmocnienia podkładów, wykonania szybkoschnących podkładów lub wyrównania nierówności w podkładach, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale poświęconym przygotowaniu podłoża w katalogu MAPEI lub skontaktować się z Doradcą Techniczno-Handlowym lub z Działem Technicznym Mapei.

Nanoszenie kleju

Ultrabond Eco 530 należy nanosić na podłoże równomiernie, używając szpachelki zębatej tak, aby w czasie klejenia umożliwić całkowite pokrycie klejem spodniej strony wykładziny podłogowej. Klej należy rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej możliwe jest położenie wykładziny w ciągu 15-20 minut.

Montaż wykładziny

Należy postępować zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta wykładziny dotyczącymi montażu. Przed montażem należy się upewnić, że wykładzina podłogowa i podłoże zaaklimatyzowały się do zalecanych temperatur. Ponadto należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dotyczących danego sektora i technologii układania wykładzin podłogowych zawartych w obowiązujących normach (np. ISO, EN, DIN, BS, OE, SIS, UNI, etc.).

Odczekać  minimalny czas schnięcia przed ułożeniem wykładziny (0-10 minut w zależności od warunków w pomieszczeniu). Montaż wykładziny powinien nastąpić w czasie schnięcia otwartego Ultrabondu Eco 530 (około 15-20 minut – jest to maksymalny czas liczony od momentu wstępnego przeschnięcia  kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie wykładziny), kiedy możliwy jest transfer kleju na spodnią część wykładziny. Natychmiast po montażu wykładziny, jej powierzchnię należy docisnąć drewnianą pacą lub wałkiem dociskowym, poruszając się od środka w kierunku krawędzi, aby zapewnić dokładny kontakt z podłożem i wyeliminować pęcherze powietrza. Jeśli zajdzie potrzeba, proces ten należy powtórzyć po kilku minutach. Ze względu na naturalną sztywność linoleum oraz pamięć zagięć (w procesie fabrycznego suszenia linoleum oraz długotrwałego składowania rolek fabrycznie zapakowanych) po ułożeniu linoleum na klej zaleca się dociskanie wykładziny przy użyciu walca dociskowego (50-70 kg) w poprzek wykładziny. Czynność walcowania należy powtórzyć po 3 minutach, tym razem wzdłuż wykładziny.

CZYSZCZENIE

Gdy jest jeszcze świeży, może być łatwo usunięty za pomocą wody. Po wyschnięciu może być usunięty za pomocą alkoholu lub preparatu Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

Zużycie jest uzależnione od jednolitości podłoża, spodniej strony wykładziny oraz rodzaju używanej szpachelki: Szpachelka MAPEI nr 2: 400-450 g/m2 Szpachelka TKB B1: 350-400 g/m2 Szpachelka TKB B2: 400-500 g/m2.

OPAKOWANIA

Dostępny w 16 kg wiaderkach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego narażenia na mróz. W okresie zimowym klej należy przechowywać i przewozić w temperaturze kontrolowanej, aby nie dopuścić do przemrożenia kleju.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzeganie zwyczajowych środków ostrożności przy korzystaniu z mieszanin chemicznych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej karcie charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!