MAPECRYL ECO

0
1846

MAPECRYL ECO MAPEI

MAPECRYL ECOMAPECRYL ECO MAPEI to klej na bazie żywicy akrylowej w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do wykładzin tekstylnych i elastycznych wykładzin z PVC.

ZAKRES STOSOWANIA

Mapecryl Eco przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynku, na wszystkich rodzajach podkładów powszechnie występujących w budownictwie, chłonnych i zabezpieczonych przed podciąganiem wilgoci. Może być stosowany do klejenia:

  • jednorodnych (homogenicznych) i niejednorodnych (heterogenicznych) wykładzin winylowych, w rolkach lub w płytkach;
  • półelastycznych płytek winylowych (tzw. VCT);
  • wykładzin winylowych ze spodem z filcu syntetycznego lub naturalnego
  • wykładzin dywanopodobnych na spodzie lateksowym lub piankowym, z pianki poliuretanowej, juty naturalnej, syntetycznej lub polipropylenowej (np. Action-Back®), lub też włókniny poliestrowej;
  • wykładzin igłowanych na spodzie normalnym, lateksowym, lub ze spienionej gumy.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapecryl Eco jest łatwym do rozprowadzenia klejem dyspersyjnym na bazie polimerów akrylowych, w postaci beżowej pasty. Czas oczekiwania kleju Mapecryl Eco wynosi 0-10 minut, natomiast czas schnięcia otwartego około 30 minut (w temperaturze +23°C). Początkowe wiązanie kleju jest szybkie i trwałe. Po wyschnięciu (po ok. 24 godzinach) Mapecryl Eco tworzy wytrzymałą i elastyczną warstwę, dlatego może być używany w miejscach obciążonych intensywnym ruchem pieszym i meblami na kółkach.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 0-10 min.
Czas schnięcia otwartego: maksymalnie 30 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po ok. 2 godz.
Pełne obciążenie: po ok. 24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 12 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,25-0,45 kg/m².
Opakowania: pojemniki 25, 16 i 5 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy nanosić kleju w temperaturach poniżej +10°C.
  • Nie należy stosować na wilgotnych podkładach lub podkładach narażonych na podciąganie wilgoci. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci.
  • Może być stosowany na podkładach z ogrzewaniem podłogowym.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, chłonne, dokładnie odkurzone, oczyszczone z luźno związanych części, pęknięć, farb, klejów, wosków, olejów, rdzy i śladów gipsu oraz wszystkiego co mogłoby utrudniać wiązanie. Wilgotność podkładu należy sprawdzić, na całej jego grubości, za pomocą higrometru karbidowego lub higrometru elektronicznego, pamiętając, że ten ostatni podaje jedynie wartości przybliżone Poziom wilgotności podłoża powinien wynosić do 2,5% dla podkładów cementowych i 0,5% dla podkładów gipsowych lub anhydrytowych. Podkłady pływające mocowane na lekkim betonie lub materiałach izolacyjnych oraz podkłady układane bezpośrednio na gruncie muszą być odizolowane od podłoża przy użyciu izolacji paroszczelnej. W przypadku podłoży, które nie są dostatecznie równe i gładkie, posiadają pęknięcia lub wymagają wzmocnienia, należy je odpowiednio przygotować. Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi produktów MAPEI przeznaczonych do przygotowywania podłoża lub kontakt z Działem Technicznym MAPEI.

Aklimatyzacja

Przed ułożeniem wykładziny należy upewnić się czy klej, wykładzina i podłoże zaaklimatyzowały się do zalecanej temperatury w pomieszczeniu. Wykładzinę należy wyjąć z opakowania na kilka godzin przed montażem. Arkusze powinny zostać rozwinięte, aby proces aklimatyzacji przebiegł szybciej i żeby doszło do likwidacji naprężeń, które powstały w wykładzinie podczas jej składowania.

Nanoszenie kleju

Mapecryl Eco należy równomiernie rozprowadzać szpachelką zębatą. Klej należy nanosić w ilości pozwalającej na całkowite pokrycie spodu układanej wykładziny. Rodzaj szpachelki powinien być dobrany z uwzględnieniem jednorodności podłoża oraz rodzaju spodu przyklejanej wykładziny. Czas oczekiwania kleju Mapecryl Eco wynosi od 0 do 10 minut w zależności od chłonności podłoża i od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności, itp).

Montaż wykładziny

Wykonać zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta wykładziny podłogowej. Do montażu wykładziny należy przystąpić po upływie czasu oczekiwania, czyli w czasie kiedy możliwy jest transfer kleju na spód wykładziny. Wykładzina powinna zostać ułożona w ciągu 30 minut od momentu nałożenia kleju. Powierzchnię należy wygładzić drewnianą szpachelką lub wałkiem, natychmiast po ułożeniu wykładziny zaczynając od środka do zewnątrz, tak aby umożliwić dokładne jej przyleganie i wyeliminowanie pęcherzy powietrza. Wykładziny i pokrycia o szczególnie nieregularnej warstwie spodniej mogą wymagać ponownego wygładzenia. Posadzki mogą być obciążone ruchem pieszym po kilku godzinach w zależności od temperatury, chłonności podłoża i faktury spodu wykładziny. Całkowite związanie kleju następuje po ok. 24 godzinach.

ZUŻYCIE

Zużycie uzależnione jest od równości podłoża, spodu wykładziny oraz rodzaju szpachelki: Szpachelka nr 1 (TKB A2): 0,25-0,30 kg/m2;
Szpachelka nr 2 (TKB B1): 0,30-0,35 kg/m2;
Szpachelka nr 3 (TKB B2): 0,40-0,45 kg/m2.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia można usunąć wodą. Zaschnięte powinny być czyszczone alkoholem lub preparatem Pulicol 2000.

OPAKOWANIA

Dostępny w wiaderkach 5, 16 i 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Mapecryl Eco należy chronić przed mrozem, zarówno w czasie transportu jak i podczas przechowywania. W normalnych warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, Może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Mapecryl Eco nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie środki ostrożności, jakie są zalecane podczas pracy z preparatami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj