TOPCEM PRONTO MAPEI

0
1423

TOPCEM PRONTO MAPEI

TOPCEM PRONTOTOPCEM PRONTO MAPEI to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa (tzw. suchy jastrych) do wykonywania szybkoschnących i szybkowiążących (4 dni) podkładów cementowych o kompensowanym skurczu na już istniejących i nowych podłożach przed montażem okładzin, takich jak: parkiety, ceramika, kamień naturalny, wykładziny PVC i linoleum, wykładziny tekstylne i kauczukowe.

ZAKRES STOSOWANIA

Wykonywanie podkładów pływających i związanych z podłożem na nowych i istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jako podkład pod okładziny drewniane, PVC, linoleum, płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny dywanowe oraz inne okładziny podłogowe w przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie szybkoschnących podkładów w celu skrócenia czasu wykonania.

Przykłady zastosowań

  • Formowanie jastrychów, które mogą być obciążane ruchem pieszym po 12 godz., a do montażu okładzin (parkiet, wykładziny gumowe, PVC, linoleum itp.) można przystąpić już po 4 dniach.
  • Wykonywanie jastrychów, na których już po 24 godz. można montować płytki ceramiczne, a po 2 dniach kamień naturalny.
  • Naprawa i uzupełnianie jastrychów, które wymagają szybkiej naprawy (supermarkety, sklepy, biura, mieszkania, itp.).
  • Wykonywanie jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, bez konieczności stosowania domieszek upłynniających.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Topcem Pronto jest wstępnie zmieszaną, gotową do użycia zaprawą cementową, o normalnym czasie wiązania i o kontrolowanym skurczu, składającą się ze specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu. Jest łatwy w zastosowaniu, gdyż wymaga jedynie wymieszania z wodą, co zapobiega błędom popełnianym w trakcie dodawania nieodpowiednich ilości spoiwa oraz wątpliwościom, co do doboru właściwego kruszywa, ze względu na fakt, iż czynniki te wywierają istotny wpływ na końcowe parametry podkładu. Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy występują problemy z dostarczeniem odpowiedniego kruszywa lub kiedy transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony. Ma czas wiązania zbliżony do tradycyjnych zapraw cementowych, odznacza się jednak krótszym czasem sezonowania, a więc możliwością szybkiego montażu okładzin.

DANE TECHNICZNE

Zalecane proporcje mieszania: 1 worek 25 kg TOPCEM PRONTO na maksymalnie 1,7 l wody.
Maksymalny czas użytkowania: 40-60 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godz.
Czas oczekiwania przed montażem: płytek ceramicznych − 24 godz., kamienia naturalnego − 2 dni, parkietów i wykładzin − 4 dni.
Wilgotność resztkowa po 4 dniach: poniżej 2%.
Nakładanie: ręcznie lub maszynowo, następnie zagęszczanie i wygładzanie długą gładką pacą (łatą).
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 18-20 kg/m² na 1 cm grubości warstwy, w zależności od stopnia zagęszczenia.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

  • Przed stosowaniem w miejscach narażonych na podciąganie wilgoci z podłoża wcześniej należy wykonać warstwę izolacyjną.
  • Nie mieszać z innymi spoiwami (np. Topcem, cement, wapno, gips, itp.) i z kruszywami.
  • Mieszać z zalecaną ilością wody.
  • Nie dodawać ponownie wody do przygotowanej zaprawy, która zaczęła już wiązać.
  • Nie zwilżać wodą powierzchni podkładu wykonanego przy użyciu Topcem Pronto.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Jastrychy ze spoiwa Topcem Pronto można wykonywać na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach występujących w budownictwie pod warunkiem, że są mocne, trwałe i stabilne, oraz jeżeli nie występuje podciąganie wilgoci z podłoża. W przypadku występowania podciągania wilgoci należy zastosować barierę przeciwwilgociową. W przypadku jastrychów związanych z podłożem (o grubości od 10 do 35 mm) podłoże powinno być suche, bez pęknięć, odkurzone, wolne od lakierów, smarów, olejów, gipsu i innych substancji zmniejszających przyczepność do podłoża.

Przygotowanie zaprawy

Może być mieszany z wodą w następujący sposób:
• mieszalnik planetarny;
• betoniarka standardowa;
• betoniarka rotacyjna;
• betonowóz;
• przy pomocy automatycznych pomp ciśnieniowych.
Worek 25 kg mieszać z 1,5-1,7 l wody przynajmniej przez 5 minut. Nie należy dodawać większej ilości wody, ponieważ może to osłabić końcową wytrzymałość zaprawy. Mieszanka powinna mieć konsystencję „wilgotnej ziemi”. Zagęszczanie oraz wygładzanie powierzchni wykonuje się bez zraszania posadzki, uzyskana powierzchnia musi być gładka i zamknięta.

Jastrychy niezwiązane z podłożem (grubość od 35 do 60 mm)

Jastrych na warstwie rozdzielczej z Topcem Pronto wykonuje się na przegrodzie z folii polietylenowej lub podobnego materiału, tworzącej gładką warstwę między jastrychem i podłożem. W przypadku wilgoci podchodzącej z podłoża należy przewidzieć wykonanie warstwy z wodoszczelnej maty, która spełnia funkcje bariery izolacyjnej. W przypadku jastrychu Topcem Pronto z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym, należy przewidzieć dodatkowe zbrojenie w postaci siatki stalowej. Układanie jastrychu odbywa się podobnie jak w przypadku tradycyjnych jastrychów cementowych. Wymieszaną i naniesioną na podłoże zaprawę można wyrównywać przy użyciu łat poziomujących, po czym, po zwykłym zagęszczeniu, wykańczać stosownie do profilu za pomocą plastikowej packi lub innych narzędzi wygładzających, aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Elementy pionowe lub nachylone, takie jak ściany, słupy, itp. należy oddzielić od jastrychu dylatacją brzegową (odpowiednie przekładki takie jak karton, styropian, korek o grubości ok. 1 cm). Dla uniknięcia przesunięć i pęknięć, przerwy robocze należy zazbroić. Pręty powinny mieć średnicę 3-6 mm, długość ok. 20-30 cm a ich rozstaw powinien wynosić ok. 20-30 cm. Układanie jastrychu należy prowadzić warstwami jednakowej grubości Na wykonanie i obróbkę jastrychu z zastosowaniem Topcem Pronto można poświęcić więcej czasu niż w przypadku zwykłych cementowych zapraw do wykonywania jastrychów. Czas wiązania i schnięcia zależą od temperatury otoczenia

Jastrychy związane z podłożem (grubość od 10 do 40 mm)

Do wykonywania jastrychów związanych z podłożem należy zastosować warstwę sczepną. Podłoże może być posadzką cementową lub starym podłożem z okładziną ceramiczną lub kamieniem naturalnym. W przypadku innego rodzaju podłoża należy skontaktować się z Działem Technicznym MAPEI. Po dokładnym przygotowaniu podłoża należy nanieść warstwę sczepną wykonaną z zastosowaniem Planicrete, przygotowaną według proporcji podanych poniżej. Warstwa sczepna powinna mieć ok. 2-3 mm grubości, na podłoże należy ją nanieść w sposób jednorodny przy użyciu pędzla lub szpachli. W celu zagwarantowania mocnego połączenia, świeży jastrych Topcem Pronto nakłada się na świeżo naniesioną na podłoże warstwę z Planicrete (mokre na mokre). Przygotowanie, dozowanie i rozprowadzanie zaprawy Topcem Pronto jest identyczne jak w przypadku jastrychu na warstwie rozdzielczej.
Skład warstwy sczepnej wykonanej z użyciem Planicrete Wymieszać do otrzymania jednorodnej zaprawy:
Planicrete 1 cześć wagowa Woda 1 część wagowa Topcem 3 części wagowe
Tak przygotowana zaprawa ma tendencje do sedymentacji: przed nakładaniem należy jeszcze raz dokładnie wymieszać.

POMIAR WILGOTNOŚCI PODŁOŻA

Tradycyjny higrometr elektryczny daje nam nieprecyzyjną ocenę wilgotności podłoża. Dlatego też w przypadku montażu materiałów wrażliwych na wilgoć (drewno, kamień naturalny, itp.) zaleca się stosowanie higrometru karbidowego, który pozwala na bardzo dokładne ocenienie ilości wilgotności zawartej w podłożu przed rozpoczęciem instalacji.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 18-20 kg/m2 na cm grubości warstwy w zależności od zagęszczenia.

CZYSZCZENIE

Narzędzia należy czyścić wodą.

OPAKOWANIA

Dostępny w opakowaniach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i suchym miejscu, przez 12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Topcem Pronto: produkt drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem bądź innymi wydzielinami ciała może wywoływać reakcję alergiczną. Działa drażniąco na oczy. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Licencja
EMICODE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!