PRIMER G

0
1659

PRIMER G MAPEI

PRIMER GPRIMER G MAPEI to skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych. Jako środek gruntujący do tynków gipsowych zapobiega zbyt szybkiemu wchłanianiu wody w podłoże, przedłuża urabialność i zapobiega powstawaniu rys skurczowych.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Do gruntowania podłoży gipsowych przed układaniem płytek ceramicznych.
 • Jako warstwa sczepna przy tynkach gipsowych nanoszonych agregatem.
 • W celu zwiększenia przyczepności szpachlówek do podłoży cementowych lub anhydrytowych, gipsowych, asfaltowych, ceramicznych i marmurowych.
 • W celu wyregulowania chłonności podłoży cementowych i gipsowych.
 • Przykłady stosowania
 • Gruntowanie podłoży cementowych przed wygładzeniem za pomocą samopoziomujących lub tiksotropowych zapraw wyrównujących.
 • Gruntowanie między warstwami wyrównującymi, jeżeli pierwsza jest dostatecznie wyschnięta.
 • Na tynki gipsowe przed naniesieniem produktów na bazie cementu.
 • Na powierzchniach anhydrytowych przed naniesieniem produktów na bazie cementu.
 • Na tynkach cementowych przed naniesieniem produktów na bazie gipsu.
 • Na ścianach gipsowych przed klejeniem tapet.
 • Przed układaniem płytek ceramicznych przy użyciu cementowych zapraw klejących na:
  – tynkach gipsowych;
  – płytach kartonowo-gipsowych i prefabrykowanych;
  – płytach gipsowych zbrojonych siatką z włókna szklanego;
  – jastrychach anhydrytowych.
 • Gruntowanie ścian gipsowych, gazobetonu, płyt wiórowych, tynków, itp. przed tapetowaniem lub malowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Primer G jest dyspersyjnym środkiem gruntującym na bazie żywic syntetycznych, który po nałożeniu i wyschnięciu tworzy na powierzchni elastyczną, zwartą i połyskliwą warstwę. Warstwa ta wzmacnia powierzchnię oraz zwiększa przyczepność dla szpachlówek, farb, klejów, zapraw klejowych do płytek i zapraw tynkarskich.
Tworząc tzw. “film” na powierzchniach gipsowych lub cementowych zapobiega reakcji chemicznej pomiędzy siarczanami gipsu a glinianami cementu, w wyniku której w środowisku wilgotnym powstaje związek zwany etringit który powoduje odspajanie się płytek od podłoża.
Pozwala na zmniejszenie zużycia kleju do tapet oraz ułatwia późniejsze ich usuwanie.
Jako środek gruntujący do tynków gipsowych zapobiega zbyt szybkiemu wchłanianiu wody w podłoże, przedłuża urabialność i zapobiega powstawaniu rys skurczowych.
Zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza i zbyt szybkiemu wchłanianiu wody przy wyrównywaniu podłoża za pomocą mas samopoziomujących.
Nie jest środkiem palnym, więc może być aplikowany w pomieszczeniach zamkniętych, niewentylowanych bez zachowania specjalnych środków ostrożności.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Proporcje rozcieńczania: od 1:1 do 1:3 wodą w zależności od chłonności podłoża.
Minimalny czas schnięcia: 2 godz.
Nakładanie: pędzlem lub natryskiem.
EMICODE: EC1 − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: niebieski.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,1-0,2 kg na 1 m2, zależnie od zastosowania i chłonności podłoża.
Opakowania: kanistry 25, 10 i 5 kg oraz butelki 1 kg, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk.

ZALECENIA I UWAGI

 • Primer G nacznie zmniejsza chłonność i porowatość gipsu.
 • Nie stosować Primer G na podłożach magnezjowych.
 • Nie stosować Primer G na zewnątrz i w warunkach wzrastającej wilgotności.
 • Nie nakładać w ilościach, które mogą wytworzyć błonę, dlatego należy rozcieńczyć Primer G z wodą w zależności od chłonności podłoża.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, mocne, czyste i wolne od olejów i tłuszczów.
Istniejące powłoki malarskie itp. należy usunąć. W każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń producentów tynków gipsowych. Pęknięcia i rysy należy zespolić dwuskładnikową żywicą Eporip lub Epojet. Powierzchnie anhydrytowe muszą być wstępnie przeszlifowane.

Nanoszenie

a) Gruntowanie przed układaniem płytek ceramicznych na podłożach gipsowych: Primer G przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić go obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem. Jeżeli powierzchnia gipsowa jest zbyt gładka i szklista, zaleca się jej przeszlifowanie przed zagruntowaniem. Po wyschnięciu preparatu gruntującego można przystąpić do układania płytek.

b) Jako warstwa szczepna przy tynkach gipsowych: Primer G rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:2 i dokładnie wymieszać. Nanosić obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem. Nanosić tynk gipsowy po dostatecznym wyschnięciu Primer G.

c) Gruntowanie przed nanoszeniem mas samopoziomujących przed układaniem płytek ceramicznych: • podłoże cementowe: Primer G rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1 lub 1:3 (w zależności od nasiąkliwości podłoża); • podłoża na bazie gipsowej używać nierozcieńczone; • podłoża ceramiczne, marmurowe i nienasiąkliwe: Primer G rozcieńczyć z wodą 1:1.

d) Gruntowanie przed klejeniem tapet: Primer G rozcieńczyć z wodą 1:3.

e) Gruntowanie pomiędzy warstwami wykańczającymi: rozcieńczyć z wodą 1:3.

Czyszczenie

Narzędzia i pojemniki należy myć natychmiast po użyciu. Ewentualne wyschnięte pozostałości można zlikwidować tylko mechanicznie lub przy użyciu preparatu Pulicol.

ZUŻYCIE

Zużycie Primer G zależy od porowatości i chłonności podłoża. Standardowe zużycie wynosi ok. 100-200 g/m2 przygotowanego produktu.

OPAKOWANIA

Primer G jest dostarczany w plastikowych 25 kg, kanistrach 10 kg, 5 kg i butelkach 1 kg.

MAGAZYNOWANIE

Primer G, może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Primer G nie jest środkiem niebezpiecznym zgodnie z klasyfikacją zawartych w preparacie substancji oraz w obowiązujących normach. Zaleca się przestrzeganie zwykłych środków ostrożności – jak przy stosowaniu produktu. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

Karta
techniczna

PRIMER G Karta
charakterystyki

PRIMER LT Karta
charakterystyki

PRIMER VT Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!