MAPESTIK

0
1692

MAPESTIK MAPEI

MAPESTIKMAPESTIK MAPEI to gotowy do użycia klej na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków w postaci pasty do płytek ceramicznych, o wysokiej przyczepności początkowej.

ZAKRES STOSOWANIA

Mocowanie wszystkich rodzajów płytek i mozaiki ceramicznej na ścianach wewnątrz budynków.

Przykłady stosowania

Klejenie płytek ceramicznych i mozaiki na następujących podłożach:
• tynki gipsowe i ściany z bloczków gipsowych;
• płyty kartonowo-gipsowe;
• tynki cementowe oraz wysezonowane i zbrojone ściany betonowe;
• spodnie powierzchnie płytek.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapestik jest klejem na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków.
Mapestik to klej w postaci gotowej do stosowania kremowej pasty, łatwy do nakładania i rozprowadzania, z bardzo wysoką przyczepnością początkową i właściwościami tiksotropowymi, przeznaczony do montażu płytek bez efektu osuwania. W czasie wiązania, Mapestik osiąga wysokie parametry wytrzymałościowe i dostateczną odkształcalność na umiarkowane wibracje i odkształcenia materiałów budowlanych.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia otwartego: około 20 min.
Korygowalność: do 40-45 min.
Spoinowanie: po 12-24 godz.
Pełne obciążenie: po około 7 dniach.
Odkształcalność: ograniczona.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4 lub 5.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 1,5-2,5 kg/m².
Opakowania: wiaderka 15 kg.

ZALECENIA

  • Klej wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.
  • Nie należy stosować kleju Mapestik w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody (baseny, fontanny i in.).
  • Zarówno przyklejane płytki jak i podłoża powinny być nasiąkliwe.
  • W sprawie stosowania kleju na innego rodzaju podłożach należy się skontaktować z Działem Technicznym MAPEI.
  • Nie należy stosować kleju Mapestik do instalacji kamieni naturalnych, szczególnie kamieni pochodzenia wapiennego, o jasnych kolorach (np. marmur Carrara).
  • Nie należy stosować kleju Mapestik na powierzchniach metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na które będzie stosowany Mapestik muszą być mocne, równe, stabilne, suche, wolne od oleju, smarów, wosku, pęknięć i luźno związanych części.

Nanoszenie kleju

Mapestik powinien być nanoszony na podłoże za pomocą zębatej szpachli. Wymiar zębów powinien być tak dobrany, aby paca umożliwiała pokrycie klejem co najmniej 65% spodniej powierzchni płytki:

  • w przypadku płytek mozaikowych o wymiarach nie przekraczających 5 x 5 cm należy użyć pacę MAPEI z kwadratowym zębem nr 4;
  • w przypadku płytek ceramicznych o normalnym rozmiarze należy użyć pacę zębatą MAPEI nr 5.

Czas otwarty kleju Mapestik wynosi ok. 20 minut – w normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Płytki powinny być ułożone przed upływem czasu otwartego – nie należy rozprowadzać jednorazowo kleju na powierzchni większej niż 1 do 2 m2.
Jeżeli na powierzchni naniesionej warstwy kleju utworzy się naskórek, należy ją usunąć; klej powinien być ponownie naniesiony.
Kleju nie powinno się stosować w temperaturze poniżej +5°C.

Układanie płytek

Podczas układania płytki należy docisnąć, lekko przekręcając i przesuwając podczas pozycjonowania, dla zapewnienia jak najlepszego rozprowadzenia kleju. Wszelkie poprawki powinny być zakończone przed upływem 45-60 minut.

Spoinowanie

W normalnych temperaturach spoiny mogą być fugowane po 12 godzinach od ułożenia płytek. Płytki o dużych formatach oraz płytki mniej chłonne wymagają dłuższego czasu.
Spoiny mogą być fugowane używając zapraw fugowych Kerecolor FF lub Kerecolor GG – w zależności od szerokości spoin, lub też Ultracolor Plus (dostępnych w szerokiej gamie kolorów wg wzornika zapraw do fugowania MAPEI).

W przypadku gdy jest wymagana odporność na substancje chemiczne, do spoinowania powinna być użyta fuga Kerapoxy – dwukomponentowa, chemoodporna zaprawa epoksydowa.
Do wykonywania spoin dylatacyjnych należy stosować jednokomponentową masę silikonową Mapesil AC. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, szerokość spoin powinna być zaprojektowana z zależności od typu stosowanej fugi i odkształcalności podłoża.

Czyszczenie

Mapestik w stanie nieutwardzonym może być zmywany za pomocą wilgotnej gąbki. Ręce i narzędzia można łatwo umyć wodą, dopóki klej jest jeszcze wilgotny. Po utwardzeniu klej może być usunięty za pomocą benzyny lakowej lub odpowiedniego zmywacza do rąk.

ZUŻYCIE

Montaż płytek ceramicznych:
– Mozaika i małe formaty płytek: 1,5 kg/m2 (szpachla nr 4)
– Płytki 15 x 15 i ponad: 2,5 kg/m2 (szpachla nr 5)

OPAKOWANIA

Mapestik jest dostępny w wiadrach 15 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapestik nie jest uznawany za produkt niebezpieczny z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących klasyfikacji produktów. Pomimo to, zaleca się stosowanie zwykłych środków ostrożności stosowanych przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Karta Charakterystyki Substancji

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj