FIX & GROUT BRICK

0
732

FIX & GROUT BRICK MAPEI

FIX & GROUT BRICKFIX & GROUT BRICK MAPEI to gotowy do użycia klej o wysokich parametrach do klejenia i spoinowania płytek klinkierowych oraz lekkich elementów dekoracyjnych wykonanych z konglomeratów żywicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZAKRES STOSOWANIA

Fix & Grout Brick służy do klejenia wszystkich rodzajów cegieł i ozdobnych lekkich kompozytów cementowych lub żywicznych na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach.
Nadmiar kleju, który wydostaje się ze spoin, można wygładzić za pomocą pędzla, aby zadziałał jako fuga dla tych połączeń.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Fix & Grout Brick jest gotowym do użycia klejem w dyspersji wodnej wykonanej z żywic syntetycznych, wybranych minerałów i domieszek. Klej jest w formie pasty co ułatwia jego zastosowanie. Czas otwarcia wynosi 20 minut (przy + 23 ° C i 50% R.H.), co sprawia, że proces układania jest bezpieczniejszy. Jest tiksotropowy, a szkielety cegieł wiążą się natychmiast z powierzchniami bez poślizgu.

Lepkość Fix & Grout Brick jest taka, że ​​nadmiar kleju, który wycieka z połączeń, można wygładzić za pomocą wilgotnej szczotki, unikając w ten sposób konieczności późniejszego wypełniania szczelin w złączach. Jeśli stosuje się ten rodzaj aplikacji, ważne jest, aby klej, który wydostaje się ze stawów, jest wygładzony przed powstaniem skóry na jej powierzchni. Po całkowitym związaniu jest bardzo elastyczny, tworzy bardzo silne wiązanie i jest odporny na promienie UV i starzenie.  Twardnieje bez obkurczania w stawach do 8-10 mm, nie tworzy wykwitów i jest odporny na temperatury do + 70 ° C.

DANE TECHNICZNE 

Czas schnięcia otwartego: 20 minut.
Korygowalność: do 30-35 minut, zależnie od chłonności podłoża, rodzaju okładziny oraz warunków otoczenia.
Spoinowanie: wykończenie powierzchni przy użyciu wilgotnego pędzla w celu wypełnienia i wyprofilowania spoiny w ciągu 20 minut od aplikacji (zależnie od warunków otoczenia).
Nakładanie: pacą zębatą i pędzlem.
Kolor: biały, szary, beżowy.
Przechowywanie: 24 miesiące.
Zużycie: 1,4-4,2 kg/m².
Opakowania: wiaderka 12 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy używać na powierzchniach narażonych na ciągłe zanurzenie w cieczach (na przykład w basenach) lub na ścianach narażonych na podciągającą się wilgoć.
  • Nie używać do klejenia niechłonnych materiałów na niechłonnych powierzchniach.
  • Nie należy używać na metalowych powierzchniach.
  • Stosuj wyłącznie na podłożach drewnianych, które są stabilne w obecności wody i sztywno przymocowane na miejscu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża użyte z tym produktem muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Podłoża muszą być płaskie, stabilne, mocne mechanicznie, suche i wolne od oleju, smaru, wosku oraz luźnych lub kruchych części.
Pęknięcia muszą zostać naprawione a wszelkie luźne części usunięte. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy je wyrównać za pomocą odpowiedniej masy wygładzająco-wyrównującej.
Fix & Grout Brick może być nakładany bez podkładu na podłoża gipsowe, jeśli są suche i mocne mechanicznie.

Aplikacja

Poniżej omawiana metoda umożliwia układanie cegiełek z naturalnym wykończeniem i wykańczanie połączeń podczas tej samej operacji.
Nałóż klej na podłoże za pomocą pacy zębatej o odpowiedniej wielkości (nr 6, 8 lub 10), aby całkowicie pokryć tył układanych elementów. Nakładaj klej po przekątnej na złącza w klockach cegieł. Układanie można przeprowadzić bezpośrednio lub po wygładzeniu grzbietów  za pomocą płaskiej krawędzi kielni.
Połóż płytki z cegły naturalną stroną do góry  i przesuwaj je lekko od lewej do prawej, tak aby niewielka ilość kleju gromadziła się w złączach między sąsiednimi płytkami (pozostaw złącze o grubości od 8 do 10 mm). Gładź  w szczelinach za pomocą odpowiedniej szczotki, upewniając się, że jest zanurzona w wodzie regularnie, aby utrzymać wilgoć.
Wykończenia układane przy użyciu Fix & Grout Brick muszą być chronione przed deszczem przynajmniej  24 godziny, a od mrozu lub bezpośredniego światła słonecznego przez co najmniej 5 do 7 dni.

Czyszczenie

Natychmiast usuwaj pozostałości kleju z gotowego materiału za pomocą wilgotnej gąbki. Usuń utwardzone pozostałości kleju za pomocą sztywnej szczotki. Nie nakładaj produktu na powierzchnie wystawione na działanie słońca.

ZUŻYCIE

– Do klejenia małych rozmiarów: nr 6 kielnia, około 1,4-1,8 kg / m².
– Do klejenia średnich rozmiarów: nr 8 kielnia, około 2,5-2,7 kg / m².
– Do klejenia dużych rozmiarów: nr 10 kielnia, około 4-4,2 kg / m².

OPAKOWANIE

Plastikowe pojemniki o wadze 5 kg i 12 kg.

DOSTĘPNE KOLORY

Klej jest dostępny w kolorze białym (100),  szary cementowy (113) i beżowy 2000 (132).

PRZECHOWYWANIE

Fix & Grout Brick może być przechowywany do 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Cement Fix & Grout nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się jednak stosowanie rękawic ochronnych, ochrony oczu i stosowanie zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ