MAPELAY MAPEI

0
1507

MAPELAY MAPEI

MAPELAYMAPELAY MAPEI to samoukładający się, izolujący i stabilizujący podkład z włókna szklanego o spodzie z czopków, do układania wykładzin tekstylnych i elastycznych wewnątrz budynków narażonych na wysoką wilgoć, zabrudzenia oraz podciąganie kapilarne.

ZAKRES STOSOWANIA

Układanie, unoszenie się sprężystych wykładzin podłogowych (jeżeli są stabilne wymiarowo) i wykładzin dywanowych na pękniętych lub zabrudzonych lub wilgotnych podłożach lub podłożach narażonych na podciągającą wilgoć. Tymczasowa ochrona podłóg, które nie mogą zostać uszkodzone, aby można je było użyć ponownie w późniejszym terminie.

Przykłady zastosowania

 • Układanie wykładzin elastycznych lub wykładzin dywanowych na jastrychach, które nie są całkowicie suche lub które są narażone na podciągającą wilgoć.
 • Układanie elastycznych posadzek na starych podłogach przemysłowych, w których jastrych jest impregnowany olejem lub odpadowym materiałem procesowym, co jest trudne do usunięcia.
 • Układanie wykładzin elastycznych lub wykładzin dywanowych na pękniętych jastrychach, w których nie można naprawić pęknięć, ponieważ mogą one podlegać ruchom.
 • Aby tymczasowo zabezpieczyć wszystkie typy nowych podłóg.
 • Układanie tymczasowej powierzchni do gry w obszarach, w których stara podłoga musi być ponownie wykorzystana natychmiast po wydarzeniu (np. na arenach sportowych).
 • Ułożenie wykładzin elastycznych lub wykładzin dywanowych na określony czas w celu uniknięcia uszkodzenia podłoża leżącego pod podłogą z marmuru, drewna, gumy itp.
 • Zamknięcie i zneutralizowanie wykładzin winylowych z azbestu poprzez nałożenie nowych wykładzin podłogowych, dywany, gumę lub PCV (po nałożeniu system Aquaflex).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapelay jest bardzo stabilnym materiałem nośnym z PVC wzmocnionym włóknem szklanym. Ma 1,5 mm grubości i jest dostępny w rolkach o długości 25 m i szerokości 2 m, o wadze około 1,5 kg / m². Położenie i kształt specjalnych wgłębień na spodzie umożliwia ciągłe poruszanie się powietrza. Mapelay jest niezwykle elastyczny i doskonale dopasowuje się do podłoża, jest łatwy do cięcia, nie wchłania wilgoci, jest idealnie stabilny i praktycznie nie przepuszcza zmian temperatury, poprawia również właściwości izolacji termicznej i akustycznej podłoża, na którym układa się. Jest stabilny wymiarowo; przyklejone do niego pokrycia podłogowe pozostają stabilne przez długi czas (o ile sama wykładzina podłogowa nie jest narażona na nadmierne ruchy) i będą obsługiwały każdy rodzaj ruchu, z wyjątkiem pojazdów i innych intensywnych ruchów. Mapelay można usunąć razem z wykładziną podłogową (jeśli jest wystarczająco giętka) i zwinąć, aby pozostawić podłoże w oryginalnym stanie, bez konieczności wykonywania specjalnych operacji czyszczenia.

DANE TECHNICZNE

Długość: 25 m.
Szerokość: 2 m.
Grubość materiału: 1,2 mm.
Ciężar: 1,1 kg/m².
Opakowania: rolki 25 m, waga rolki 57 kg.

ZALECENIA

 • Skontaktuj się z producentem wykładziny podłogowej, aby sprawdzić, czy system jest odpowiedni.
 • Mapelay jest słabym przewodnikiem ciepła i dlatego nie nadaje się do układania na ogrzewanych jastrychach, nawet jeśli nie podlega znacznym zmianom wymiarów.
  Mapelay nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.
 • Nie korzystaj z Mapelay w miejscach o dużym natężeniu ruchu, na przykład w samochodach lub wózkach widłowych.
 • Nie należy układać Mapelay, jeśli temperatura jest niższa niż + 15 ° C.
 • Nie należy wiązać Mapelay z podłożem.
 • Nie należy umieszczać Mapelay w bezpośrednim kontakcie ze ścianami obwodowymi.
 • Wykładziny anhydrytowe lub wygładzające na bazie gipsu muszą być całkowicie suche przed ułożeniem Mapelay.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Jastrych cementowy musi być stabilny, nośny, stosunkowo płaski i wolny od luźnych i nieregularnych elementów. Substancje, które mogą ulegać fermentacji lub wydzielać nieprzyjemne zapachy w obecności wilgoci, należy wyeliminować przed zastosowaniem.
Wszelkie pęknięcia występujące w podłożu nie mogą tworzyć stopni ani szczelin i nie mogą być większe niż 3 mm. Istniejące podłogi drewniane, ceramiczne, z naturalnego kamienia itp. muszą być dobrze związane z podłożem. Do wyrównania jastrychów cementowych, które są jeszcze wilgotne lub narażone na podciąganie wilgoci, należy stosować Adesilex P4, Planex HR lub Planex HR Maxi.

Jeśli są suche, nierówne jastrychy cementowe lub powierzchnie ceramiczne z dużymi złączami mogą zostać wygładzone i naprawione za pomocą odpowiedniego produktu MAPEI (patrz ogólny katalog produktów).

Aklimatyzacja

Przed położeniem wykładziny podłogowej, upewnij się, że Mapelay, podłoga i pomieszczenie lub pomieszczenie są aklimatyzowane do warunków zalecanych przez producenta. Temperatura nie może być niższa niż + 15 ° C. Mapelay i wykładana podłoga muszą zostać usunięte z opakowania na kilka godzin przed położeniem.

Układanie

Arkusze należy luźno rozłożyć i ustawić w linii w tym samym kierunku, w którym mają być ułożone. Połączenia pomiędzy arkuszami Mapelay i połączeniami w podłodze (PVC, guma itp.) nie mogą się pokrywać (zachodzą na siebie co najmniej 10-20 cm).
Pozostawić połączenie izolacyjne o szerokości 5-10 mm między arkuszami Mapelay i ścianami obwodowymi lub kolumnami. Sąsiednie arkusze muszą pokrywać się na około 10 mm. Podczas końcowych czynności układania arkusze należy przycinać. Upewnij się, że arkusze nie poruszają się podczas wykonywania tej operacji.
Podczas układania, konieczne jest rozłożenie styków na górze arkuszy.

Jeśli stosowany jest klej dyspersyjny wodny, zalecamy nałożenie samoprzylepnej taśmy uszczelniającej o szerokości 10 mm na połączenia między arkuszami.

Układanie wykładziny podłogowej

Kauczuk, PCV, linoleum i wykładzina dywanowa muszą być układane w taki sposób, aby ich połączenia nie pokrywały się z tymi w arkuszach Mapelay. Muszą być przesunięte o co najmniej 10-20 cm, a między wykładziną a ścianami i kolumnami musi znajdować się odstęp wynoszący 5-10 mm. Pokrycie podłogowe należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Klej należy nakładać równomiernie za pomocą pacy zębatej MAPEI N ° 1. Upewnij się, że klej nie kumuluje się i że zastosowana ilość wynosi 250-300 g / m².
Najbardziej odpowiednim spoiwem do układania wykładzin gumowych, PCV lub linoleum jest Adesilex G20 lub Adesilex G19, w zależności od grubości i rodzaju podłoża na wykładzinie podłogowej. Wykładziny dywanowe i nietkane można układać za pomocą dowolnego z odpowiednich klejów (patrz tabela).

Aby upewnić się, że uzyskano dobre wiązanie i wyeliminować wszelkie pęcherzyki powietrza, należy pocierać podłogę gładką kielnią, pracując od środka w kierunku na zewnątrz. Nie używaj wałka. Nie należy klękać bezpośrednio na podłodze podczas tarcia arkuszy (należy użyć kawałków styropianu lub sklejki).

Czyszczenie

Oczyść ślady kleju z powierzchni pokrycia podłogowego, zanim zacznie się wiązać (gdy jest jeszcze świeży). Użyj etanolu, aby usunąć Adesilex G20 lub Adesilex G19, oraz wody do klejów dyspersyjnych wodnych.

OPAKOWANIA

25 m zwojów. Waga rolki: ok. 75 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (rozporządzenie 1906/2007 / WE – REACH) Mapelay jest produktem, który nie wymaga karty charakterystyki. Podczas korzystania z tego produktu zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu wykonywania pracy. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.