ECO PRIM PU 1K TURBO MAPEI

0
1108

ECO PRIM PU 1K TURBO

ECO PRIM PU 1K TURBOECO PRIM PU 1K TURBO MAPEI to jednoskładnikowy, szybkoschnący preparat poliuretanowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej. Produkt ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Wzmacnianie powierzchni i tworzenie bariery antypyłowej podkładów cementowych, anhydrytowych oraz podkładów z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym.
  • Uszczelnianie podkładów cementowych, które charakteryzują się wilgotnością resztkową przekraczającą wartość dopuszczalną zalecaną do układania na nich parkietu, w zakresie do 5% dla podkładów do 6 cm grubości warstwy i podkładów, które nie mają tendencji do kapilarnego podciągania wilgoci.

Przykłady zastosowania

  • Wzmacnianie słabych mechanicznie podkładów cementowych i anhydrytowych.
  • Uszczelnianie podkładów cementowych przed przystąpieniem do układania podłogi drewnianej, w celu odcięcia wilgoci resztkowej z podkładu.
  • Zabezpieczenie powierzchni pylących cementowych oraz anhydrytowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ECO PRIM PU 1K TURBO jest jednoskładnikowym, poliuretanowym preparatem gruntującym, wiążącym pod wpływem reakcji z wilgocią zawartą w otoczeniu oraz w podłożu.
ECO PRIM PU 1K TURBO charakteryzuje się szybką utratą lepkości co umożliwia obciążenie lekkim ruchem pieszym oraz montaż parkietu po krótkim czasie od aplikacji preparatu gruntującego (około 2 godzin w warunkach normalnej temperatury i wilgotności). ECO PRIM PU 1K TURBO nie zawiera rozpuszczalników, jest bezwonny i niepalny.
Eco Prim PU 1K Turbo charakteryzuje się bardzo niskim poziomem emisji lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R).
Z uwagi na brak zawartości rozpuszczalników i intensywnego zapachu, może być stosowany w pobliżu miejsc użytkowanych w trakcie prowadzenia prac (np.: mieszkania, szkoły, szpitale, biura, itp.).
Po aplikacji i szybkim wyschnięciu żywicy, podłoże pokryte preparatem staje się bardziej spójne, twardsze i bardziej odporne na ścieranie.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Obciążenie ruchem pieszym: po 2-3 godz.
Czas oczekiwania przed montażem okładzin przy pomocy klejów reaktywnych: minimalnie 2 godz., maksymalnie 24 godz.
Czas oczekiwania przed montażem parkietu lub wykonaniem warstwy wygładzającej na powierzchni zasypanej piaskiem kwarcowym: 12-24 godz.
Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
EMICODE: EC1PLUS R − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: brązowy.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,2-0,4 kg/m2.
Opakowania: pojemniki 10 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy rozcieńczać ECO PRIM PU 1K TURBO przy pomocy wody i rozpuszczalników.
  • Nie stosować  na wilgotnych podłożach lub w miejscach narażonych na stałe podciąganie wilgoci.
  • Jeżeli powierzchnia będzie wyrównywana za pomocą mas wyrównujących lub jeżeli podłoga drewniana będzie układana po upływie więcej niż 24 godzin, po nałożeniu warstwy preparatu należy jeszcze przed jego wyschnięciem posypać powierzchnię piaskiem kwarcowym Quartz 1,2.
  • Produkt można stosować do wzmacniania podkładów ogrzewanych i podkładów anhydrytowych, na które nie może być nanoszona warstwa hydroizolacyjna. Podłoża tego rodzaju muszą być wyschnięte przed zastosowaniem preparatu gruntującego.  Montaż posadzek drewnianych na podłożach, na których zastosowano ECO PRIM PU 1K TURBO powinien być przeprowadzony z użyciem reaktywnych klejów poliuretanowych (np.: Ultrabond P990 1K lub Ultrabond Eco P992 1K), klejów epoksydowo-poliuretanowych (np.: Ultrabond P902 2K, Ultrabond P913 2K), klejów poliuretanowych (np.: Ultrabond Eco P909 2K) lub klejów na bazie polimerów silanizowanych (np.: Ultrabond Eco S955 1K oraz Ultrabond Eco S945 1K).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podkład, na którym będzie aplikowany ECO PRIM PU 1K TURBO, musi być czysty, odtłuszczony, bez śladów wosków i zanieczyszczeń. Tradycyjne podłoża cementowe powinny być odpowiednio wysezonowane (tzn. powinny schnąć przez co najmniej 7 dni na każdy 1 cm grubości warstwy posadzki), chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.
Eco Pęknięcia i ubytki należy naprawić za pomocą preparatu Eporip lub Eporip Turbo.
Jeśli jest stosowany w celu wzmocnienia podłoża, należy się upewnić,
że porowatość podłoża jest na tyle odpowiednia, że umożliwi dobrą penetrację preparatu gruntującego ECO PRIM PU 1K TURBO. Jeżeli podłoże jest zbyt gładkie, należy je zeszlifować w celu uzyskania wymaganej porowatości powierzchni.

Nanoszenie preparatu

ECO PRIM PU 1K TURBO należy nanosić przy pomocy wałka, pędzla lub gładkiej pacy. Na porowatych powierzchniach zazwyczaj już jedna warstwa zapewnia odpowiednie odcięcie wilgoci oraz dostateczne wzmocnienie podłoża.

Na podłoża bardziej porowate lub podłoża w słabym stanie zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu, tuż po wyschnięciu pierwszej tzn. kiedy istnieje możliwość obciążenia jej lekkim ruchem pieszym tj. po około 30 minutach.

Jeżeli podłoże ma być wyrównywane przy pomocy cementowych zapraw wyrównujących należy najpierw rozprowadzić cienką warstwę i natychmiast przesypać ją piaskiem kwarcowym Quartz 1,2 tak, aby piasek kwarcowy pokrył zagruntowaną powierzchnię. Po całkowitym utwardzeniu Eco Prim PU 1K Turbo należy oczyścić powierzchnię z niezwiązanych części i przejść do rozprowadzania masy wyrównującej. Jako alternatywę posypywania powierzchni piaskiem kwarcowym, w celu zwiększenia przyczepności zapraw wyrównujących można na wyschniętą warstwę (po około 2 godzinach) zaaplikować jedną warstwę Eco Prim T.

Jeżeli parkiet będzie układany tuż po upływie 24 godzin, należy przygotować podłoże zgodnie z powyższymi zaleceniami, identycznie jak w przypadku przygotowania podłoża pod masy wyrównujące. W przeciwnym razie podłoga drewniana powinna być układana bezpośrednio na podłoże zagruntowane, po upływie nie mniej niż 2 godzin i nie więcej niż 24 godzin od momentu rozprowadzenia preparatu gruntującego. Montaż należy wykonać używając klejów reaktywnych (takich jak: Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond P902 2K, Ultrabond P913 2K, Ultrabond Eco P909 2K lub Ultrabond Eco S955 1K).

CZYSZCZENIE

Dopóki Eco Prim PU 1K Turbo jest świeży może być usunięty z ubrań i narzędzi przy pomocy preparatu Cleaner L. Po wyschnięciu zabrudzenia można oczyścić jedynie preparatem Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

0,2-0,4 kg/m² na jedną warstwę.

OPAKOWANIA

Produkt jest dostępny w 10 kg wiaderkach.

PRZECHOWYWANIE

Eco Prim PU 1K Turbo może być przechowywany do 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Chronić przed mrozem. W czasie mrozów przewozić w temperaturze kontrolowanej, żeby nie dopuścić do przemrożenia produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

ECO PRIM PU 1K TURBO – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Produkt działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia dróg oddechowych i w kontakcie ze skórą. Podczas stosowania należy stosować ubrania ochronne, rękawice i okulary. Konieczne jest stosowanie maski chroniącej przed wdychaniem oparów. Produkt powinien być stosowany wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj