MAPEKLEJ EXTRA

0
1509

MAPEKLEJ EXTRA MAPEI

MAPEKLEJ EXTRAMAPEKLEJ EXTRA MAPEI to cementowa zaprawa klejąca przeznaczona do klejenia płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach, pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, nośne i chłonne.

Przykłady zastosowań

– Klejenie płytek ceramicznych, ściennych, podłogowych, mozaiki ceramicznej na siatce lub papierze, klinkieru;
– Klejenie płytek na tradycyjnych chłonnych i stabilnych podłożach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych jednowarstwowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeklej Extra jest proszkową zaprawą klejącą koloru szarego, składającą się z cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków, wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Mapeklej Extra po rozrobieniu z wodą staje się łatwą do nanoszenia zaprawą klejącą, o dużej przyczepności zarówno do podłoża, jak i płytek ceramicznych. Schnie bezskurczowo, a po wyschnięciu jest mrozoodporna i wodoodporna.

ZALECENIA

Nie stosować Mapeklej Extra w następujących przypadkach:
• na podłoża drewniane;
• na ściany kartonowo-gipsowe;
• na powierzchnie metalowe, gumowe, PVC linoleum;
• przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm;
• gdzie wymagana jest szybka możliwość obciążenia ruchem pieszym;
• przy klejeniu nienasiąkliwych płytek na nienasiąkliwych podłożach;
• na podłoża odkształcalne lub narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany klej powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Powierzchnie zewnętrzne narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność 0,5%), odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Eco Prim T, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego pojemnika należy wlać 5,25-5,75 litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Mapeklej Extra, następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 6 – 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej

Mapeklej Extra należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę kleju. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości, używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) – w celu zapewnienia pełnego pokrycia jej spodniej strony zaprawą klejącą.

Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełniania spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę, przez zwiększenie ilości wody zarobowej – w podanym zakresie.

Montaż płytek

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Mapeklej Extra, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża.

W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu około 30 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Mapeklej Extra nie powinny być poddane działaniu deszczu, nie powinny być poddane działaniu deszczu, silnego nasłonecznienia i mrozu przez przynajmniej 5-7 dni po położeniu.

Spoinowanie

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 3-6 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 6-8 godz.
Czas schnięcia otwartego: około 20 min.
Spoinowanie:
– na ścianach: po 3-6 godz.,
– na podłogach: po 24 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godz.
Pełne obciążenie: po 14 dniach.
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6.
EMICODE: EC1 R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 2-5 kg/m².
Opakowania: worki 25 kg.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj