KERASET MAXI EXPRESS

0
1092

KERASET MAXI EXPRESS MAPEI

KERASET MAXI EXPRESSKERASET MAXI EXPRESS MAPEI to grubowarstwowa (do 20mm), szybkowiążąca, cementowa zaprawa klejąca do gresu i płytek ceramicznych. Przeznaczony do klejenia płytek ceramicznych, gresu i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na tradycyjnych, stabilnych podłożach cementowych. Jest rekomendowany w szczególności do klejenia okładzin na powierzchniach poziomych.

Przykłady zastosowań

  • Klejenie płytek gresowych o formacie do 900 cm2 wewnątrz pomieszczeń.
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu na warstwie o grubości do 20 mm.
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu na nierównych podłożach bez wcześniejszego ich wyrównania.
  • Klejenie płytek ceramicznych i gresu w sytuacjach, gdy wymagane jest szybkie wykonanie prac.
  • Klejenie kamienia naturalnego niewrażliwego na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Keraset Maxi Express jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym, składającą się z cementu, mieszanki specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw o zróżnicowanej granulacji, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków redukujących skurcz oraz skracających proces wiązania do 4 godz., opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI

Keraset Maxi Express po wymieszaniu z wodą staje się zaprawą klejącą łatwą w nanoszeniu, charakteryzującą się wysoką przyczepnością, która przeznaczona jest w szczególności do montażu płytek ceramicznych i gresu na powierzchniach poziomych. Keraset Maxi Express wysycha bezskurczowo uzyskując wysoką wytrzymałość i przyczepność do podłoża.

ZALECENIA

Kleju Keraset Maxi Express nie należy stosować w następujących przypadkach:

  • na powierzchniach anhydrytowych (należy je uprzednio zagruntować przy użyciu Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T
  • na powierzchniach drewnianych (stosować Keralastic, Keralastic T)
  • na podłożach metalowych, gumowych, PCV, linoleum, (stosować Keralastic, Keralastic T).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Keraset Maxi Express powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odkurzone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe (wilgotność poniżej 4%) nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto. Podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym tj.: Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T. Powierzchnie posiadające duże nierówności powstałe na skutek usunięcia starej posadzki oraz powierzchnie zakurzone należy wcześniej dokładnie oczyścić i zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym np Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego pojemnika należy wlać 6,75-7,25 litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Keraset Maxi Express, a następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych, przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 60 minut.

Nanoszenie zaprawy klejącej

Keraset Maxi Express należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Należy wybrać taką pacę, która zapewni pełne pokrycie klejem spodniej strony montowanych płytek. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Keraset Maxi Express. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Należy unikać aplikowania zaprawy na powierzchnie narażone na duże nasłonecznienie ze względu na ryzyko przyśpieszenia procesu wiązania.

Montaż płytek

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość zaprawy, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Keraset Maxi Express, 20 minut.

Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, zwiększonej wentylacji lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu 15 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu Keraset Maxi Express powinny być chronione przed deszczem i nie powinny być zmywane przez przynajmniej 4 godziny po położeniu. Należy chronić je również przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i mrozem przez min. 24 godziny po montażu.

Spoinowanie

Szczeliny między płytkami mogą być wypełniane po 4 godzinach od ułożenia okładziny, przy użyciu gotowych cementowych zapraw do spoinowania MAPEI np.: Ultracolor
Plus, Keracolor FF lub po 24 godzinach przy zastosowaniu spoin epoksydowych np.: Kerapoxy, Kerapoxy Design, które dostępne są w szerokiej gamie kolorów. Do wykonania spoin dylatacyjnych należy zastosować masę silikonową Mapesil AC.

CZYSZCZENIE

Dopók jest świeży, narzędzia i pojemniki można czyścić wodą. Zabrudzone powierzchnie okładziny należy czyścić wilgotną szmatką, zanim zaprawa wyschnie. Po wyschnięciu zaprawę można usunąć mechanicznie lub przy użyciu preparatu Keranet.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Keraset Maxi Express jest drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 60 min.
Czas schnięcia otwartego: 15-20 min.
Spoinowanie: po 4 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 4 godz.
Pełne obciążenie: po około 24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą nr 6 lub 10.
EMICODE: EC1 R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,2 kg/m² na 1 mm warstwy.
Opakowania: worki 25 kg.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj