MAPE-ANTIQUE MC MAPEI

0
1101

MAPE-ANTIQUE MC MAPEI

MAPE-ANTIQUE MCMAPE-ANTIQUE MC MAPEI to bezcementowa, jasna zaprawa renowacyjna na bazie wapna i ekologicznej pucolany przeznaczona do renowacji wilgotnych murów z kamienia lub cegły.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Renowacja budynków z kamienia lub cegły, zniszczonych na skutek kapilarnego podciągania wody (zaprawa odpowiednia do budynków zabytkowych).
 • Renowacja konstrukcji murowych uszkodzonych przez siarczany. Nakładana na Mape-Antique Rinzaffo, zaprawa Mape-Antique MC może być stosowana do renowacji budynków narażonych na silne działanie chlorków

Przykłady zastosowania

 • Wykonywanie osuszających wypraw tynkarskich na murach zawilgoconych w wyniku kapilarnego podciągania wody.
 • Jako zaprawa osuszająca w budowlach nadbrzeżnych lub narażonych na oddziaływanie środowiska morskiego.
 • Wykonywanie tynków osuszających w budynkach z kamienia (zwłaszcza z kamieni porowatych, takich jak naturalne wapienie) lub z cegły, w tym na murach z cegieł niedopałek, ścianach, kolumnach, sklepieniach itp., oraz na wszystkich elementach, na których występują wykwity solne.
 • Naprawa tynków na murach z kamieni lub cegieł, wykonanych z zapraw, które pierwotnie miały niską wytrzymałość.
 • Wypełnianie szczelin między odsłoniętymi kamieniami lub cegłami w murach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mape-Antique MC jest gotową do stosowania, bezcementową zaprawą w postaci proszku, o jasnym zabarwieniu, zawierającą specjalne spoiwa hydrauliczne o właściwościach pucolanowych, naturalny piasek, specjalne dodatki oraz włókna syntetyczne, zgodnie z recepturą opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI.

Po wymieszaniu z wodą, Mape-Antique MC staje się odporną na działanie siarczanów, tiksotropową zaprawą o plastycznej konsystencji, którą z łatwością można nakładać zarówno na powierzchnie pionowe jak i sufity.

Aby zaprawa Mape-Antique MC mogła najlepiej spełniać swoją funkcję osuszającą, nawet w przypadku występowania dużych stężeń roztworów soli, powinno się ją aplikować na podkład wykonany z Mape-Antique Rinzaffo, który tworzy barierę dla soli, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych i szpecących wykwitów, których pojawienie się jest wynikiem odparowywania wody i krystalizacji rozpuszczonych w niej soli. Dzięki swoim właściwościom Mape-Antique Rinzaffo może znacznie zwiększyć i tak już bardzo dobrą fizykochemiczną efektywność działania Mape-Antique MC. Ponadto, Mape-Antique Rinzaffo przyczynia się do poprawy przyczepności makro-porowatych tynków do trudnych podłoży (np. do murów kamiennych) oraz wyrównuje chłonność murów mieszanych (kamienno-ceglanych).

Zaprawy przygotowane z Mape-Antique MC pod względem koloru, wytrzymałości mechanicznej, modułu sprężystości i porowatości bardzo przypominają stare zaprawy wapienne, pucolanowo-wapienne lub zaprawy na bazie wapna hydraulicznego, których pierwotnie używano przy budowie budynków zabytkowych. Jednak, w porównaniu do zapraw oryginalnych, stosowane do renowacji zaprawy oparte na Mape-Antique MC są bardzo trwałe dzięki odporności na działanie różnych niszczących czynników, takich jak: deszcz, kapilarne podciąganie wody, mikropęknięcia będące skutkiem skurczu plastycznego, reakcje alkalia-kruszywo, agresywne działanie siarczanów często występujących w murach. Mimo swej porowatości i „mechanicznej delikatności”, zaprawa na bazie Mape-Antique MC jest chemicznie i fizycznie niewrażliwa na działanie czynników agresywnych. W tabeli danych technicznych (Właściwości końcowe zaprawy) podano szereg przykładów typowych parametrów zaprawy Mape-Antique MC, zarówno świeżej, jak i utwardzonej.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 2,5 mm.
Proporcje mieszania: 100 części MAPE-ANTIQUE MC z 14-16 częściami wody (3,5-4 l wody na każdy worek produktu).
Porowatość świeżej mieszanki: > 20%.
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 10 µ.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz.
Minimalna grubość warstwy: 20 mm.
Maksymalna grubość jednej warstwy: 30 mm.
Nakładanie: pacą.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 15 kg/m2 na 10 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Warstwa zaprawy powinna mieć grubość co najmniej 2 cm.
 • Nie należy stosowaćjako konsolidacyjnej zaprawy iniekcyjnej (używać w tym celu Mape-Antique I).
 • Nie należy dodawać żadnych dodatków, cementu ani innych spoiw (wapna lub gipsu).
 • Powierzchnie nie należy wykańczać farbami, które mogłyby utrudnić odparowywanie wilgoci (stosować farby i zaprawy z linii Silexcolor lub Silancolor, farby na bazie wapna lub preparat Antipluviol S).
 • Nie aplikować w temperaturze niższej niż +5°C.
 • Powinien być nakładany na czyste podłoże.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed przygotowaniem zaprawy bardzo ważną rzeczą jest prawidłowe przygotowanie muru, który ma być poddany renowacji. Należy usunąć wszystkie zniszczone części (zaprawę, kamienie lub cegły), następnie uzupełnić wszelkie ubytki z zastosowaniem nowych materiałów, w miarę możliwości podobnych do oryginalnych pod względem wyglądu, składu i właściwości. Jeśli występuje podciąganie wilgoci, należy usunąć całą warstwę tynku na wysokość co najmniej 50 cm powyżej granicy zawilgoconej powierzchni, ale nie mniej niż na wysokość dwukrotnie większą od grubości zawilgoconego muru.

Po usunięciu luźno związanych części oraz substancji działających antyadhezyjnie (pyłu, smarów itp.) powierzchnię należy umyć wodą, w celu usunięcia znajdujących się na murze wykwitów i osadów rozpuszczonych soli. W razie potrzeby, czynność powtórzyć kilkakrotnie, aby całkowicie rozpuścić ewentualne występujące na powierzchni muru osady soli. Po zwilżeniu podłoża wymagającego naprawy oraz elementów, którymi uzupełniono ubytki należy zawsze zastosować 5 mm warstwę podkładową z Mape-Antique Rinzaffo. Podkład z Mape-Antique Rinzaffo można stosować również na powierzchniach nie uszkodzonych przez chlorki (patrz karta techniczna Mape-Antique Rinzaffo). Należy odczekać, aż nadmiar wody odparuje, tak aby ta część, która ma być naprawiona, była nasycona wodą, ale aby jej powierzchnia była sucha. Aby przyspieszyć ten proces, można użyć sprężonego powietrza.

Przygotowanie produktu

Mape-Antique MC można przygotowywać w zwykłej betoniarce. Po wlaniu do niej minimalnej wymaganej ilości wody (około 3,5 litra na każdy worek wyrobu) należy wsypać zawartość przygotowanych, uprzednio otwartych worków Mape-Antique MC, ciągle mieszając. Mieszać przez 3 minuty, usuwając ze ścian urządzenia resztki nie wymieszanego proszku i sprawdzając czy mieszanka jest jednorodna. Jeśli zachodzi potrzeba, do mieszanki można dodać więcej wody, tak aby całkowita ilość nie przekraczała 4 litrów na worek zaprawy, łącznie z tą wlaną na początku. Całość należy mieszać przez kolejne 2-3 minuty, w zależności od wydajności betoniarki, do uzyskania masy o plastyczności pozwalającej na nakładanie przy pomocy pacy.

Aplikacja zaprawy

Wymieszana z wodą zgodnie z zaleceniami, zaprawa podkładowa Mape-Antique Rinzaffo charakteryzuje się plastyczną konsystencją i jest łatwa do nakładania. Należy ją rozprowadzić na uprzednio przygotowanym podłożu w warstwie o grubości około 5 mm. Po 2 godzinach od stwardnienia Mape-Antique Rinzaffo, można przystąpić do aplikacji właściwej warstwy zaprawy tynkarskiej Mape-Antique MC. Całkowita grubość wyprawy tynkarskiej nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Oba produkty powinny być nakładane pacą.
Mimo że Mape-Antique MC zawiera substancje zapobiegające pękaniu na skutek skurczu plastycznego, zaprawy tej nie należy nakładać na powierzchnie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wiatru, a jeśli jednak nie da się tego uniknąć, świeżo położoną warstwę tynku należy zwilżać poprzez zraszanie wodą.

Wykańczanie

Nałożoną warstwę zaprawy można wykończyć przez proste wyrównanie pacą tynkarską (zaraz po aplikacji). Aby zapewnić odpowiednio dużą paroprzepuszczalność tynku, przy zacieraniu nie dociskać go zbyt mocno. Gdy wymagane jest gładkie wykończenie, można zastosować zaprawy wygładzające Mape-Antique FC lub Mape-Antique FC/R, które jednak ze względu na dużą zawartość kruszywa o drobnych ziarnach, mogą w niewielkim stopniu wpływać na zmniejszenie paroprzepuszczalności. Ich zastosowanie jednak nie jest zalecane, w przypadku murów narażonych na silne podciąganiem wilgoci i przy dużych stężeniach soli rozpuszczalnych. W takich przypadkach odpowiednim wykończeniem będą masy tynkarsie Silexcolor Tonachino lub Silancolor Tonachino, odpowiednio na bazie krzemianów i siloksanów, dostępne w 34 kolorach, które można nakładać po uprzedniej impregnacji powierzchni odpowiednimi preparatami gruntującymi (Silexcolor Primer lub Silancolor Primer).

Alternatywą dla zastosowania powyższych produktów jest pomalowanie tynku preparatem Silexcolor Pittura lub Silancolor Pittura (dostępnymi w 34 kolorach), po wcześniejszej aplikacji odpowiednich preparatów gruntujących. Silexcolor Marmorino jest natomiast odpowiedni na podłoża, dla których wymagane jest uzyskanie atrakcyjnego, antycznego wyglądu. W przypadku konstrukcji szczególnie narażonych na działanie deszczu, a nie wymagających malowania na określony kolor, można je zabezpieczyć bezbarwnym, hydrofobowym, paroprzepuszczalnym preparatem impregnującym na bazie żywicy siloksanowej Antipluviol S.

ZUŻYCIE

15 kg/m2 na cm grubości.

CZYSZCZENIE

Zanim zaprawa stwardnieje, można ją zmyć z narzędzi wodą. Po stwardnieniu czyszczenie jest trudne i można je przeprowadzić tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

25 kg worki.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zwiera specjalne spoiwa hydrauliczne, które w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała mogą wywoływać reakcję alkaliczną. Preparat jest drażniący dla oczu i skóry. Należy nosić rękawice i okulary ochronne. Więcej informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!