KLEJ ECO DO PARKIETU WIELOWARSTWOWEGO 1K BUILDFIX MAPEI

0
710

KLEJ ECO DO PARKIETU WIELOWARSTWOWEGO 1K BUILDFIX

KLEJ ECO DO PARKIETU WIELOWARSTWOWEGO 1K BUILDFIXKLEJ ECO DO PARKIETU WIELOWARSTWOWEGO 1K BUILDFIX MAPEI to jednoskładnikowy, wolny od izocyjanianów i rozpuszczalników, klej na bazie polimerów silanowych, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych VOC do montażu parkietu gotowego.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX  jest przeznaczony do montażu średnich i małych formatów parkietu tradycyjnego oraz wszystkich typów i formatów gotowych parkietów warstwowych.

Przykłady zastosowania

Klej ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX  jest używany do klejenia gotowych parkietów wielowarstwowych na: podkładach cementowych, podkładach wykonanych z Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto, Szybkiej posadzki Buildfix lub podobnych produktów, na starych podłogach drewnianych, płytach OSB, ceramicznych, marmurowych, lastryko, itp. oraz na odpowiednio przygotowanych podkładach anhydrytowych. Jest także odpowiedni do aplikacji na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Klej ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX jest jednoskładnikowym klejem na bazie polimerów silanowych, niezawierającym wody, rozpuszczalników, izocyjanianów i żywicy epoksydowej, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R). Został wyprodukowany zgodnie z technologią opracowaną w laboratoriach badawczych Mapei i posiada następujące cechy:

 • Jest jednoskładnikowy, gotowy do użycia; nie wymaga utwardzacza, zatem nie trzeba go mieszać. Jeżeli jest prawidłowo przechowywany, pozostała część produktu może być użyta w późniejszym terminie;
 • Jest odpowiedni dla wykonawców mających alergię na produkty epoksydowe i epoksydowo-poliuretanowe;
 • Posiada certyfikat GEV, jako produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R);
 • Łatwość aplikacji połączona z doskonałą zdolnością zachowania „kształtu zęba” nawet w wysokich temperaturach;
 • 20-30% większa wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi klejami dwuskładnikowymi dzięki niskiej lepkości i dobremu rozpływowi;
 • Całkowity brak rozpuszczalników i izocyjanianów;
 • Łatwy do czyszczenia z powierzchni rąk i instalowanych gotowych elementów;
 • Wysoka przyczepność.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia otwartego: 45-60 minut.
Korygowalność: 105-120 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12 godzinach.
Szlifowanie: po 3 dniach.
Kolory: beżowy.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

 • W pomieszczeniach, w których będzie przeprowadzana instalacja, powinny być zamontowane drzwi i okna w celu zapewnienia właściwych warunków pracy;
 • Poziom wilgotności podkładu powinien być zgodny z zaleceniami wynikającymi z obowiązujących norm dotyczących montażu podłóg drewnianych oraz zgodny ze wskazówkami producenta parkietu zawartymi w karcie technicznej (max. 2% wg. CM);
 • Podkłady pływające lub na gruncie powinny być zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża;
 • Jeśli podkład nie jest całkowicie wyschnięty lub jeśli wilgotność resztkowa jest wyższa od zalecanego poziomu, należy zastosować odpowiedni, odcinający wilgoć preparat gruntujący, taki jak Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo;
 • Jeśli występuje prawdopodobieństwo podciągania wilgoci z podłoża, przed wykonaniem podkładu należy utworzyć barierę paroszczelną;
 • Nie należy nakładać Klej ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX jeśli temperatura w czasie instalacji jest niższa niż +10°C lub wyższa niż +35°C;
 • Prace można prowadzić tylko w pomieszczeniach, gdzie ściany i sufity są suche.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić i ocenić czy podłoże spełnia warunki konieczne przy instalacji parkietu.

Podkłady cementowe

Powinny być dobrze wysezonowane, suche, równe i wytrzymałe mechanicznie. Powierzchnia powinna być odkurzona, bez luźno związanych elementów, pozostałości olejów, powłok malarskich, itp. Poziom wilgotności podkładu należy sprawdzić przy pomocy higrometru karbidowego. Aby rozwiązać problem związany z przekroczonym poziomem wilgoci resztkowej, należy odczekać do wyschnięcia podkładu lub zastosować odpowiedni odcinający wilgoć preparat gruntujący Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, itp. Występujące w podłożu pęknięcia należy naprawić przy pomocy specjalnych żywic, jak na przykład: Eporip, Eporip Turbo, Epojet.

Nadmiernie chropowate lub nierówne powierzchnie należy wyrównać, używając mas szpachlowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, takich jak: Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX, Ultraplan Eco, Ultraplan Turbo, Ultraplan Maxi, Nivorapid, Fiberplan, itp. wybranych w oparciu o wymaganą grubość warstwy. Montaż można rozpocząć po wyschnięciu warstwy wyrównującej (czasy dla poszczególnych produktów zawarte są w ich kartach technicznych). Aby wykonać szybkoschnące (4 dni) podkłady o skompensowanym skurczu, można zastosować specjalne spoiwo hydrauliczne MAPEI: Topcem.

Alternatywnie, można zastosować gotowe zaprawy, umożliwiające instalację odpowiednio po 4 dniach: Topcem Pronto, Szybką posadzkę BUILDFIX i po 24 godzinach: Mapecem Pronto. W przypadku warstw o małej gęstości lub warstw izolacyjnych oraz podkładów wykonanych bezpośrednio na gruncie, należy zainstalować barierę paroszczelną w celu zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci. Istniejące posadzki z płytek ceramicznych, marmuru, itp. powinny być dokładnie oczyszczone i odtłuszczone przed rozpoczęciem montażu parkietu. Do nakładania kleju można przystąpić gdy powierzchnia jest sucha.

Posadzki drewniane

Powinny być dobrze przymocowane do podłoża. Należy usunąć wosk, lakiery i farby poprzez zeszlifowanie do czystego drewna, a następnie odkurzyć całą powierzchnię. Po takim przygotowaniu podłoża można rozpocząć nanoszenie kleju.

Podkłady anhydrytowe

Po zeszlifowaniu wierzchniej warstwy i odkurzeniu powierzchni, należy nanieść preparat gruntujący Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo i posypać piaskiem, kiedy jest jeszcze świeży. Następnego dnia, po całkowitym stwardnieniu, usunąć niezwiązany piasek i przystąpić do montażu parkietu

Nanoszenie kleju

Otworzyć plastikowe wiaderko, zerwać zabezpieczającą folię aluminiową, wylać część kleju na powierzchnię podkładu i używając szpachelki zębatej do drewna, rozprowadzić klej na podłożu. Klej nanieść tylko na taką powierzchnię, na jakiej będzie przyklejony parkiet w ciągu około 45-60 minut przy normalnej temperaturze (+23°C i wilgotność względna 50%). Jeśli ma być zastosowany klej niewykorzystany podczas wcześniejszych prac, należy otworzyć wiaderko, usunąć naskórek, który się utworzył na jego powierzchni i postępować jak powyżej. Warstwa naskórka zabezpiecza pozostałości kleju przed wyschnięciem. Dzięki temu może być wykorzystany później.

Montaż parkietu

Parkiet przeznaczony do montażu powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, w jakich został dostarczony przez producenta, w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed wpływem zmian temperatury i wilgotności, ułożony na odpowiednich deskach (stelażach) dystansowych izolujących go od podłoża. Wilgotność drewna powinna odpowiadać zaleceniom producenta dotyczącym danego wyrobu, zapisanym w karcie technicznej. Podczas montażu należy dociskać elementy w celu zapewnienia dobrego kontaktu elementów drewnianej posadzki z klejem. Specjalne właściwości reologiczne Kleju ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX pozwalają na łatwą korektę końcową klejonych elementów. Na obwodzie podłogi oraz wokół wystających elementów jak np: kolumny, należy pozostawić 1 cm na dylatację brzegową. Podczas montażu parkietów gotowych lakierowanych, należy unikać przedostawania się kleju w szczeliny pomiędzy elementami montowanej podłogi oraz na powierzchnię parkietu aby nie uległa ona zabrudzeniu.

Przechowywanie niewykorzystanego kleju

W celu przechowania pozostałości produktu należy dokładnie zamknąć opakowanie, a podczas następnego zastosowania usunąć warstwę naskórka.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Podłogi można obciążyć lekkim ruchem pieszym po około 12 godzinach.

SZLIFOWANIE

Podłogi mogą być szlifowane po 3 dniach.

ZUŻYCIE

800 – 1200 g/m2 (w zależności od porowatości podłoża oraz rodzaju zastosowanej szpachelki zębatej).

CZYSZCZENIE

Klej ECO do parkietu wielowarstwowego 1k BUILDFIX dopóki jest świeży można usunąć z zabrudzonych powierzchni, używając preparatu Cleaner L, Cleaner H lub innych specjalistycznych preparatów do czyszczenia.

OPAKOWANIA

15 kg plastikowe wiaderka

KOLORY

beżowy

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Zalecany transport w temperaturze kontrolowanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest mieszaniną niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ich klasyfikacji. Jednakże, zalecane jest używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie środków ostrożności zwykle stosowanych przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ