KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX MAPEI

0
873

KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX MAPEI

KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIXKLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX MAPEI to jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników i izocyjanianów, klej na bazie polimerów silanowych, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC), do montażu wszystkich rodzajów parkietów.

ZAKRES STOSOWANIA

Klejenie wszystkich formatów i rodzajów desek i parkietów, w tym parkietów gotowych.

Przykłady zastosowania

KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX jest stosowany do montażu desek i parkietów gotowych, laminowanych, warstwowych, listew, płyt podłogowych i innych rodzajów parkietów na: podkładach cementowych, podkładach z Szybkiej posadzki BUILDFIX, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto i podobnych oraz na istniejących posadzkach drewnianych, ceramicznych, marmurze, lastryko itp. jak również na podkładach anhydrytowych. Jest również odpowiedni do zastosowania na posadzkach z ogrzewania podłogowego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX jest jednoskładnikowym klejem na bazie polimerów silanowych, niezawierającym wody, rozpuszczalników, izocyjanianów i żywic epoksydowych, o niezwykle niskiej emisji lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R). Jest wytwarzany zgodnie z formułą opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • jest gotowym do użycia jednoskładnikowym klejem, który nie wymaga katalizatora, a co za tym idzie mieszania przed zastosowaniem; niewykorzystany produkt, prawidłowo przechowywany, nadaje się do zastosowania w terminie późniejszym;
 • może być stosowany przez osoby, które maja alergię na produkty epoksydowe i poliuretanowe;
 • KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX posiada certyfikat wystawiony przez GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V) jako produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych VOC (EMICODE EC1PLUS R);
 • jest łatwy do aplikacji i doskonale zachowuje „ząb”;
 • dzięki niskiej lepkości i swobodnemu płynięciu przy aplikacji szpachelką, ma o 20 – 30 % wyższą wydajność w porównaniu do tradycyjnych klejów dwuskładnikowych;
 • jest całkowicie wolny od rozpuszczalników i izocyjanianów; – jest łatwy do usunięcia z rąk i gotowych elementów

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia otwartego: 50-60 minut.
Korygowalność: 105-120 minut.
Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
Szlifowanie: po 3 dniach.
Kolory: beżowy.
Przechowywanie: 12 miesięcy

ZALECENIA

 • W pomieszczeniach, w których będzie przeprowadzana instalacja, powinny być zamontowane drzwi i okna w celu zapewnienia stabilnych warunków podczas aplikacji;
 • Poziom wilgotności podkładu powinien być zgodny z zaleceniami wynikającymi z obowiązujących norm dotyczących montażu podłóg drewnianych oraz zgodny ze wskazówkami producenta parkietu;
 • Jeśli podkład nie jest całkowicie wyschnięty lub jeśli wilgotność resztkowa jest wyższa od zalecanego poziomu, należy zastosować odpowiedni, zabezpieczający przed wilgocią preparat gruntujący, taki jak: Primer EP,
  Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, itp.;
 • Jeśli występuje prawdopodobieństwo podciągania wilgoci z podłoża, przed wykonaniem podkładu należy zainstalować barierę paroszczelną;
 • Nie należy nakładać Kleju ECO do desek i parkietu 1k BUILDFIX jeśli temperatura jest niższa niż +10°C lub wyższa niż +35°C;
 • Prace można prowadzić tylko w pomieszczeniach gdzie ściany i sufity są suche (pozbawione wilgoci technologicznej).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podłoże spełnia warunki konieczne przy instalacji parkietu.

Podkłady cementowe

Powinny być dobrze wysezonowane, suche, równe i wytrzymałe mechanicznie. Powierzchnia powinna być odkurzona, bez luźno związanych części, pozostałości olejów, powłok malarskich, itp. Poziom wilgotności podkładu należy sprawdzić przy pomocy higrometru karbidowego. Aby rozwiązać problem związany z poziomem wilgotności resztkowej przekraczającym zalecany dla montażu parkietu, należy odczekać do wyschnięcia podkładu lub zastosować odpowiedni, wytwarzający barierę przeciwwilgociową, preparat gruntujący Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, itp. Występujące w podłożu pęknięcia należy naprawić takimi produktami jak Eporip, Eporip Turbo lub Epojet.

Nadmiernie chropowate lub nierówne powierzchnie należy wyrównać, używając mas szpachlowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, takich jak Masa samopoziomująca pod parkiet i panele BUILDFIX, Ultraplan Eco, Ultraplan Turbo, Ultraplan Maxi, Nivorapid, Fiberplan itp. wybranych w oparciu o wymaganą grubość. Montaż można rozpocząć po wyschnięciu warstwy wyrównującej (sprawdź kartę techniczną). Aby wykonać szybkoschnące podkłady o skompensowanym skurczu, można zastosować specjalne spoiwo hydrauliczne MAPEI: Topcem, który umożliwia instalację po 4 dniach.

Alternatywnie, można zastosować Szybką posadzkę BUILDFIX lub Mapecem Pronto. Są to gotowe do zastosowania zaprawy, umożliwiające instalację odpowiednio po 4 dniach i 24 godzinach. W przypadku warstw o dużej porowatości lub warstw izolacyjnych oraz podkładów wykonanych bezpośrednio na gruncie, należy zainstalować barierę paroszczelną w celu zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci. Istniejące posadzki z płytek ceramicznych, marmuru, itp. powinny być dokładnie oczyszczone i odtłuszczone przed rozpoczęciem montażu parkietu. Do nakładania kleju można przystąpić gdy powierzchnia jest sucha.

Posadzki drewniane

Istniejące posadzki powinny być dobrze przymocowane do podłoża. Należy usunąć wosk, lakiery i farby poprzez zeszlifowanie do czystego drewna, a następnie odkurzyć całą powierzchnię. Po takim przygotowaniu podłoża można rozpocząć nanoszenie kleju.

Podkłady anhydrytowe

Po zdarciu wierzchniej warstwy i odkurzeniu powierzchni, należy nanieść preparat gruntujący Primer EP, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo i posypać piaskiem, kiedy jest jeszcze świeży. Następnego dnia, po całkowitym stwardnieniu, usunąć pozostałości niezwiązanego piasku i przystąpić do montażu parkietu.

Nanoszenie kleju

Otworzyć plastikowe wiaderko, zerwać zabezpieczającą folię aluminiową, wylać część kleju na powierzchnię podkładu i używając szpachelki zębatej do drewna MAPEI rozprowadzić klej na podłożu. Klej nanieść tylko na taką powierzchnię, na jakiej będzie przyklejony parkiet w ciągu około 50-60 minutach przy normalnej temperaturze (+23°C i wilgotność względna 50%). Jeśli ma być zastosowany niewykorzystany podczas wcześniejszych prac klej, należy otworzyć wiaderko, usunąć naskórek, który się utworzył na powierzchni kleju i postępować jak powyżej. Warstwa naskórka zabezpiecza pozostałości kleju przed utwardzeniem całej zawartości opakowania.

Montaż parkietu

Parkiet przeznaczony do montażu powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach w jakich został dostarczony przez producenta, w suchych pomieszczeniach zabezpieczonych przed zmianami temperatury i wilgotności, ułożony na odpowiednich stelażach izolujących go od podłoża. Wilgotność drewna powinna odpowiadać zaleceniom producenta dotyczącym danego wyrobu. Podczas montażu należy dociskać elementy w celu zapewnienia dobrego kontaktu elementów drewnianej posadzki z klejem. Specjalne właściwości reologiczne Kleju ECO do desek i parkietu 1k BUILDFIX pozwalają na łatwą końcową korektę klejonych elementów. Na obwodzie podłogi oraz wokół wystających elementów jak np. kolumny, należy pozostawić 1 cm dylatację brzegową. Podczas montażu parkietów gotowych lakierowanych, należy unikać przedostawania się kleju w szczeliny pomiędzy elementami montowanej podłogi oraz na jej powierzchnię aby nie uległa zabrudzeniu.

Przechowywanie niewykorzystanego kleju

W celu przechowania pozostałości produktu należy dokładnie zamknąć opakowanie, a podczas następnego zastosowania usunąć warstwę naskórka.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Podłogi można obciążyć lekkim ruchem pieszym po około 12 godzinach.

SZLIFOWANIE

Podłogi mogą być szlifowane po 3 dniach. Wszelkie pozostałości kleju można usunąć z powierzchni podłogi preparatem Cleaner L lub Cleaner H.

ZUŻYCIE

800 – 1200 g/m2 (w zależności od porowatości podłoża oraz rodzaju zastosowanej szpachelki zębatej).

CZYSZCZENIE

KLEJ ECO DO DESEK I PARKIETU 1K BUILDFIX można usunąć dopóki klej jest świeży, używając Cleaner L, Cleaner H lub innych specjalnych preparatów do czyszczenia.

OPAKOWANIA

15 kg

KOLORY

beżowy

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Zalecany transport w temperaturze kontrolowanej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest mieszaniną niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ich klasyfikacji. Jednakże, zalecane jest używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie środków ostrożności zwykle stosowanych przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ