KERAPOXY CQ MAPEI

0
2015

KERAPOXY CQ MAPEI

KERAPOXY CQ MAPEI to kwasoodporna, dwuskładnikowa, łatwa do nakładania i czyszczenia zaprawa epoksydowa przeznaczona do spoinowania płytek ceramicznych, mozaiki oraz płytek o właściwościach antybakteryjnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Spoinowanie posadzek i ścian z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i mozaiki szklanej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, oraz w miejscach gdzie wymagane jest łatwe nakładanie i trwała odporność na zabrudzenia. Kerapoxy CQ nadaje się do spoinowania podłóg, ścian, stołów roboczych, itp., zgodnych z systemem HACCP i wymaganiami rozporządzenia WE nr 852/2004, które dotyczy higieny środków spożywczych.

Przykłady zastosowań

 • Spoinowanie materiałów o nieregularnej powierzchni, gdzie użycie tradycyjnych zapraw epoksydowych powoduje trudności w nanoszeniu i czyszczeniu
 • Spoinowanie ścian i posadzek w zakładach przemysłu spożywczego (mleczarnie, serowarnie, rzeźnie, browary, winiarnie, fabryki konserw), sklepy i miejsca gdzie wymagana jest wysoka higiena (lodziarnie, sklepy mięsne, rybne).
 • Spoinowanie stołów laboratoryjnych, kuchennych stołów roboczych, etc.
 • Spoinowanie ścian i posadzek przemysłowych (galwanizernie, akumulatorownie, zakłady papiernicze) gdzie wymagana jest duża wytrzymałość mechaniczna i duża odporność na działanie kwasów.
 • Spoinowanie okładzin ceramicznych w basenach; szczególnie zalecana do zbiorników z wodami termalnymi i do solanek.
 • Spoinowanie ścian i posadzek w saunach i łaźniach.

Zaprawa Kerapoxy CQ może być również stosowana do spoinowania płytek klinkierowych nieglazurowanych, kamienia naturalnego, polerowanego gresu porcelanowego lub płytek w kontrastującym kolorze. Przed zastosowaniem na dużych powierzchniach należy przeprowadzić wstępną próbę aplikacji oraz czyszczenia.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Kerapoxy CQ jest dwuskładnikową zaprawą do spoinowania na bazie żywicy epoksydowej, piasków krzemowych i odpowiednio wyselekcjonowanych dodatków. Charakteryzuje się dużą kwasoodpornością i łatwością czyszczenia oraz niską emisją lotnych związków organicznych. Właściwie wykonaną spoinę Kerapoxy CQ cechuje: •

 • wysoką wytrzymałość mechaniczna i chemiczna (duża trwałość).
 • gładkość, zwarta struktura, nienasiąkliwość, łatwość czyszczenia powierzchni
 • wysoka twardość i bardzo wysoka wytrzymałość na duże obciążenia;
 • bezskurczowe wiązanie bez zarysowań i pęknięć;
 • jednorodność kolorów odpornych na działanie zmiennych warunków zewnętrznych;
 • doskonała urabialność, (bardzo łatwa aplikacja i zmywanie w porównaniu do zwykłych zapraw epoksydowych), dzięki bardziej kremowej konsystencji, która gwarantuje również skrócenie czasu nanoszenia, efektywniejsze użycie zaprawy oraz łatwiejsze jej profilowanie.
 • dodatkowo fuga zapewnia wysoką higienę i zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: 45 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach dla powierzchni, które mogą być poddane działaniu kwasów.
Nakładanie: gumową pacą MAPEI.
Profilowanie: gąbką MAPEI lub pacą do czyszczenia fug z podkładem ze specjalnej włókniny.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: 21 kolorów.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: zależnie od wymiarów spoiny.
Opakowania: wiaderka plastikowe 3 kg.

ZALECENIA

 • Oczyścić powierzchnię gąbką i wodą (lub jeżeli to konieczne pacą Scotch-Brite®), nawet gdy wydaje się, że jest wystarczająco dobrze oczyszczona po aplikacji produktu przy użyciu pacy gumowej, w celu rozpuszczenia pozostałych śladów żywicy, które mogłyby wpłynąć negatywnie na efekt estetyczny.
 • Do spoinowania podłóg i płytek ściennych narażonych na działanie kwasu oleinowego (wędliniarnie, wędzarnie, olejarnie itp.) i węglowodorów aromatycznych, należy zastosować Kerapoxy IEG.
 • Do spoin narożnikowych i szczelin dylatacyjnych należy użyć elastycznych mas silikonowych lub poliuretanowych MAPEI np. Mapesil AC, Mapesil LM, Mapeflex PU45.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić czy szczeliny przeznaczone do spoinowania są suche i oczyszczone z resztek cementu, kurzu, olejów oraz wszystkich substancji mogących zmniejszyć przyczepność Kerapoxy CQ do podłoża.
 • Nie stosować Kerapoxy CQ do spoinowania płytek typu cotto toscano ze względu na możliwy negatywny efekt estetyczny.
 • Nie należy dodawać do Kerapoxy CQ wody ani żadnego innego rozpuszczalnika, w celu uzyskania lepszej urabialności.
 • Produkt powinien być stosowany w temperaturze mieszczącej się w zakresie od +12°C do +30°C. W temperaturze poniżej +15°C spoinowanie może być utrudnione.
 • Zawartość opakowań jest dokładnie odmierzona, w celu wyeliminowania błędów przy mieszaniu. Nie należy mieszać dwóch składników fugi „na oko”, gdyż nieprawidłowy stosunek składników może zaburzyć proces wiązania i wpłynąć na końcowe parametry spoiny. Stosować ściśle według zaleceń producenta. Zapewnić dokładne wymieszanie obu składników.
 • W przypadku stosowania na zewnątrz, podłoże i warstwa zaprawy klejącej, na której zostały ułożone płytki, muszą być idealnie suche i nie mogą być narażone na podciąganie wilgoci.
 • Aby usunąć zaschnięty Kerapoxy CQ  ze spoin, należy zastosować gorące powietrze suszarki przemysłowej. W przypadku pozostałych na płytkach utwardzonych pozostałości produktu, należy użyć preparatu Pulicol 2000.

WYTYCZNE STOSOWANIA JAKO KWASOODPORNEJ ZAPRAWY DO SPOINOWANIA

Przygotowanie szczelin do spoinowania

Przed zastosowaniem Kerapoxy CQ konieczne jest dokładne oczyszczenie i osuszenie szczelin, które powinny być głębokie na co najmniej 2/3 grubości płytki (klej lub zaprawa, które ewentualnie wydostaną się na powierzchnię podczas układania płytek, powinny zostać usunięte kiedy są jeszcze świeże). Przed rozpoczęciem spoinowania należy upewnić się, że zaprawa lub klej, na którą zostały przyklejone płytki są już całkowicie wyschnięte  Zaprawa  nie jest wrażliwa na wilgoć, ale konieczne jest, aby podczas pracy spoiny nie były wilgotne ani mokre, a podłoże i warstwa zaprawy klejącej pod płytkami ostatecznie wyschnięte.

Przygotowanie zaprawy

Do pojemnika ze składnikiem A dodać środek utwardzający (składnik B) i mieszać bardzo dokładnie, aż do uzyskania jednolitej masy. Do mieszania najlepiej użyć elektrycznego mieszadła wolnoobrotowego, które zagwarantuje doskonałe wymieszanie, a także pozwoli na uniknięcie zbyt dużego podgrzania masy, co mogłoby skrócić maksymalny czas użytkowania podany przez producenta i przyspieszyć proces wiązania. Gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 45 minut od momentu wymieszania.

Spoinowanie

Nakładać produkt przy użyciu odpowiedniej pacy do fugowania MAPEI, upewniając się że spoiny są dokładnie wypełnione. Nadmiar zaprawy usunąć z powierzchni płytek krawędzią pacy.

Czyszczenie i profilowanie

 1. Oczyszczanie powierzchni z pozostałości zaprawy do spoinowania należy wykonać kiedy jest ona jeszcze świeża.
 2. Czyszczenie powierzchni może być wykonane przy użyciu czystej wody i gąbki do fugowania (np. celulozowej gąbki MAPEI) lub jeżeli to konieczne (szczególnie w przypadku płytek o nierównej powierzchni) przy użyciu pacy Scotch-Brite® i wymienionej wyżej gąbki.
 3. Podczas zmywania należy uważać, aby nie wypłukać (wybrać) nadmiernej ilości zaprawy ze szczelin. Aby tego uniknąć powierzchnię płytek należy obficie zmoczyć wodą i okrężnymi ruchami przecierać sztywną gąbka celulozową Mapei, uważając aby nie uszkodzić powierzchni fug.
 4. Ostateczne czyszczenie powierzchni płytek i profilowanie powierzchni fugi należy wykonać gąbką obficie zmoczoną wodą, pamiętając o jej dokładnym oczyszczeniu przed każdym następnym zmywaniem i ewentualnej wymianie, jeżeli zostanie nadmiernie nasączona żywicą.
 5. Ważne jest, aby po zakończeniu czyszczenia
  i profilowania na powierzchni płytek nie pozostały żadne ślady zaprawy Kerapoxy CQ, ponieważ po stwardnieniu jej usunięcie jest trudne, dlatego też konieczne jest częste płukanie gąbki w czasie czyszczenia.
 6. W przypadku podłóg o dużej powierzchni, czyszczenie może odbywać się na mokro przy użyciu maszyny do mycia podłóg z jedną obrotową tarczą z filcu typu Scotch-Brite®. Resztki płynne można usunąć przy pomocy gumowej rakli a następnie dokładnie zmyć powierzchnię przy użyciu czystej wody.
 7. Czyszczenie może być również wykonane za pomocą preparatu Kerapoxy Cleaner (preparat czyszczący do spoin epoksydowych). Kerapoxy Cleaner może być również używany do usunięcia resztek zaprawy (nalotu) w ciągu kilku godzin od spoinowania, w takim przypadku preparat należy zostawić na dłużej (co najmniej 15- 20 min).

Skuteczność Kerapoxy Cleaner zależy od ilości pozostałej żywicy i czasu jaki upłynął od spoinowania. Czyszczenie powinno być zawsze wykonywane „na świeżo”, jak opisano powyżej.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Przy temperaturze +20ºC posadzkę można obciążyć ruchem pieszym już po 12 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki (również chemiczne) jest dopuszczalne po 3 dniach.

CZYSZCZENIE

Narzędzia i pojemniki należy umyć bezpośrednio po zakończonej pracy pod bieżącą wodą. Po stwardnieniu zaprawy, zabrudzenia można usunąć przy użyciu preparatu Pulicol 2000 lub mechanicznie

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od wymiarów spoin oraz formatu i grubości zastosowanych płytek ceramicznych.

OPAKOWANIA

Dostępny w dokładnie wymierzonych proporcjach: składnik A (wiadro) oraz składnik B (butelka znajdująca się w wiadrze). Składnik A i B należy w całości zmieszać ze sobą bezpośrednio przed zużyciem. Produkt jest dostępny w opakowaniach 3 kg oraz 10 kg tylko w kolorach 113, 114, 132, 282, 283, 290.

DOSTĘPNE KOLORY

Dostępny w 21 kolorach

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Składnik A powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej +10°C, w celu uniknięcia krystalizacji produktu. Proces krystalizacji można odwrócić poprzez podgrzanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A Kerapoxy CQ jest produktem drażniącym, działa drażniąco na oczy i skórę. Składnik B Kerapoxy CQ jest żrący, powoduje oparzenia. Działa szkodliwie na drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

Kerapoxy CQ w kontakcie ze skórą może powodować uczulenie. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Należy stosować odzież ochronną, okulary i rękawice ochronne. Jest niebezpieczny dla organizmów wodnych. Należy unikać zrzutów do środowiska oraz zutylizować jako odpad niebezpieczny. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Licencja
EMICODE

Deklaracja
właściwości

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!